Regulament de selecție a participanților și angajament

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE REPREZENTĂRI ALE BIZANȚULUI ÎN ISTORIE, LITERATURĂ ȘI ARTĂȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE REPREZENTĂRI ALE BIZANȚULUI ÎN ISTORIE, LITERATURĂ ȘI ARTĂ

 

 

 

REGULAMENT DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI

Evenimentul este organizat și desfășurat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, denumit în continuare ISACCL. Participanții la eveniment sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament de Selecție, care va fi făcut public pe site-ul https://institutlevant.ro/, ISACCL își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul de Selecție, urmând ca eventualele schimbări să intre în vigoare numai după anunțul în prealabil pe site.

SECȚIUNEA 2. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Pentru ca participanții la acest eveniment să fie eligibili este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 1. Să fie studenți înscriși la master, doctorat și tineri cercetători postdoctoranzi (vârsta maximă 35 ani). Este necesar ca studenții să înțeleagă cele două limbi în care se va desfășura evenimentul (franceză și engleză).
 2. Trimiterea candidaturii, care constă într-o scrisoare de motivație (maximum o pagină), un curriculum vitae în care să figureze clar studiile urmate, domeniul de activitate și lista de publicații, orice alt document pe care candidatul îl consideră relevant pentru a-și justifica cererea. Candidatura va fi trimisă folosind următoarele e-mailuri: office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro, până la data de 20 august, ora 16 (ora României).

SECȚIUNEA 3. PROCESUL DE SELECȚIE

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

1. Înscrierea participanților (8-20 august 2018)– prin trimiterea candidaturii folosind următoarele e-mailuri: office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro, până la data de 20 august, ora 16 (ora României).

2. Selectarea participanților (21 august)

Comisia de selectare a participanților se compune din :

 • Domnul prof. univ. dr. Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL.
 • Doamna dr. Andreea Grecu, director general ISACCL.
 • Domnul prof. Univ. Dr. Paolo Odorico, directorul științific al Școlii anuale de Studii bizantine.
 • Doamna dr. Ana- Maria Răducan, expert în cultura romană și bizantină ISACCL, secretar de comisie.
 • Doamna dr. Oana-Elena Brânda, expert ISACCL, secretar de comisie (membru supleant).

Barem de corectare

În selectarea candidaților se va ține seama și de repartiția geografică (se urmărește selectarea unor candidați care provin din cât mai multe țări străine, în special din cele care au legătură cu Levantul și, de asemenea, din diferite localități din România), de echilibrul dintre numărul de fete și băieți și de echilibrul dintre numărul de masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi (vârsta maximă 35 de ani) și de specializarea diferită a acestora (istorie, teologie, literatură, istoria artei).

Se vor puncta:

A. Motivația candidatului de a participa la Școala anuală de studii bizantine – 40 puncte, repartizate astfel :

 • 40 puncte – motivație foarte bine argumentată, raportată la studiile și la preocupările anterioare și la felul în care Școala anuală de studii bizantine îi este de folos candidatului pentru traseul său ulterior.
 • 30 puncte – motivație bine argumentată, raportată la studiile și la preocupările anterioare, dar în care nu se arată și felul în care Școala anuală de studii bizantine îi este de folos candidatului pentru traseul său ulterior.
 • 20 puncte - motivație slab argumentată, din care lipsește fie afinitatea candidatului cu domeniul studiilor bizantine, fie felul în care Școala anuală de studii bizantine îi este de folos candidatului pentru traseul său ulterior.
 • 10 puncte – motivație slab argumentată, în care nu se arată nici afinitatea candidatului cu domeniul studiilor bizantine, nici felul în care Școala anuală de studii bizantine îi este de folos candidatului pentru traseul său ulterior.
 • Un punctaj suplimentar (până la 20 de puncte) poate fi acordat candidaților care argumentează lipsa accesului la noile informații în domeniu sau calitatea științifică a specialiștilor invitați.

B. CV-ul și lista de publicații – 60 puncte, repartizate astfel:

 • 20 de puncte pentru studii de specialitate în domeniul bizantinologiei (istorie, literatură, teologie, istoria artei)
 • 20 de puncte pentru publicații relevante în domeniul bizantinologiei (pentru minimum 4 publicații – 20 puncte, 3 publicații – 15 puncte, 2 publicații – 10 puncte, 1 publicație – 5 puncte, 0 publicații – 0 puncte).
 • 20 de puncte pentru participări la diverse conferințe / școli de vară / manifestări în domeniul bizantinologiei (pentru maximum 4 participări – 20 puncte, 3 participări – 15 puncte, 2 participări – 10 puncte, 1 participare – 5 puncte, 0 participări – 0 puncte).

Un punctaj suplimentar (până la 20 de puncte) poate fi acordat candidaților care aduc orice alt document relevant în sprijinul cererii lor (condiție financiară precară, scrisori de recomandare, diverse diplome și certificate etc).

3. Publicare listă finală (23 august 2018) – pe site-ul Institutului, ora 08:00.

Tuturor participanților li se vor comunica rezultatele prin e-mail pe 23 august, începînd cu ora 8,30.

La nevoie, în cazul în cazul în care nu vor fi suficienți candidați înscriși, termenul se poate extinde.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

ISACCL se obligă să respecte prevederile legale privind protecția datelor personale obținute pe durata evenimentului. Ca atare, ISACCL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul eveniment și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

 

ANGAJAMENT

click aici pentru descărcarea documentului

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu