ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE – EDIȚIA 2019

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE REPREZENTĂRI ALE BIZANȚULUI ÎN ISTORIE, LITERATURĂ ȘI ARTĂ

 

 

 

 

Actualizare 20 august 2019

 

STABILITATE ȘI SCHIMBARE
LA GRANIȚELE IMPERIULUI BIZANTIN ȘI ALE CIVILIZAȚIEI POST-BIZANTINE

5-13 septembrie 2019
București, Constanța

 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), în parteneriat cu Universitatea din București, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează ediția a doua a Școlii Anuale de Studii Bizantine, în perioada 5-13 septembrie 2019, la București și Constanța (România).

Ediția din acest an se va desfășura sub coordonarea științifică a domnului Academician Răzvan Theodorescu, Vice-Președinte al Academiei Române, Secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene.

După ediția de anul trecut, dedicată Reprezentărilor Bizanțului în literatură, istorie și arte (2018), ediția din 2019 este dedicată temei Stabilitate și schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale civilizației post-bizantine.

Deși cercetătorii moderni s-au concentrat asupra evoluției interne a Imperiului Bizantin sau au integrat civilizația bizantină într-un context cultural mai larg, conceptele de stabilitate și schimbare au caracterizat permanent abordările asupra Bizanțului în ultimele două secole.

Atent la particularitățile interne ale societății bizantine și aplicând schema generală a evoluției oricărei civilizații în cele trei stadii ale sale (naștere, apogeu și declin), Arnold Toynbee considera Bizanțul drept o moștenire a lumii greco-romane reformulată sub egida creștinismului ortodox. Mai recent, Spyros Vryonis a extins această perspectivă de cercetare, considerând că Bizanțul a pătruns în Vestul latin, în Islam și în spațiul populat de slavi, răspândindu-și valorile sale în afara granițelor politice. Datorită acestui proces, distanța culturală dintre civilizația occidentală și cea orientală devine discutabilă.

În plus, această transmitere a moștenirii bizantine în teritoriile învecinate cu Imperiul a fost analizată în secolul trecut de istoricul român, Nicolae Iorga. Identificând influența majoră a culturii bizantine asupra artei și civilizației care s-au dezvoltat în Principatele Române, după căderea Constantinopolului din anul 1453, Iorga a creat fericita sintagma Byzance après Byzance, expresie care conține acest proces complex de supraviețuire a civilizației bizantine prin extindere și contaminare culturală.

Bazându-se pe această interpretare istorică, Școala Anuală de Studii Bizantine va implica participanții într-un dialog stimulant de percepere a granițelor bizantine într-un context istoric mult mai dinamic, marcat pe de o parte de culturile literare și filosofice locale, iar pe de altă parte, de tensiunea puterii centrale din Constantinopol. Arta și arhitectura bisericească prezente în spațiul românesc vor constitui un mijloc principal de identificare a modelelor și schimburilor culturale care au avut loc la granița Imperiului Bizantin cu Dunărea de Jos, analizate în raport cu regiunile Balcanilor și Asia Minor.

Școala Anuală de Studii Bizantine va consta în prelegeri ale unor cercetători specializați în mai multe domenii ale studiilor bizantine (literatură, paleografie, istorie, teologie, filosofie, istoria artei), în scopul de a oferi participanților o cunoaștere avansată a metodelor de cercetare și și o abordare a diferitelor surse (texte, imagini, cultură materială). Fiecare participant va fi implicat activ în cadrul Școlii, oferindu-i-se să contribuie la întregul program, prin prezentarea proiectului său de master sau de doctorat

Participanții vor avea posibilitatea să efectueze vizite de documentare la monumentele locale de artă post-bizantină din România: Mănăstirea Stavropoleos, Curtea Veche Domnească, Muzeul Palatului Cotroceni și Muzeul Palatului Mogoșoaia (București), situri arheologice din Constanța (vechiul Tomis) și Histria.

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE – EDIȚIA 2019

 

APEL PENTRU PARTICIPARE

ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE
Ediția a II-a
STABILITATE ȘI SCHIMBARE LA GRANIȚELE
IMPERIULUI BIZANTIN ȘI ALE CIVILIZAȚIEI POST-BIZANTINE

 

Termenul limită de depunere a aplicațiilor se prelungește până la data de 16 august 2019

Termenul limită de depunere a aplicațiilor pentru Școala Anuală de Studii Bizantine Stabilitate și schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale civilizației post-bizantine se prelungește până la data de 16 august 2019, ora 23.59. Evaluarea și selecția candidaților se va face în 19 august 2019.
20.08.2019 - Publicarea listei candidaților admiși pe site-ul ISACCL - https://institutlevant.ro/
26.08.2019 - Termenul limită de confirmare a sosirii participanților.

 

 • Perioada de desfășurare: 5-13 septembrie 2019
 • Loc: București, Constanța

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Universitatea din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Ovidius din Constanța organizează la București și Constanța, în perioada 5-13 septembrie 2019, ediția a doua a Școlii anuale de Studii Bizantine, cu tema Stabilitate și schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale civilizației post-bizantine.

Ediția din acest an se va desfășura sub coordonarea științifică a domnului Academician Răzvan Theodorescu, Vice-Președinte al Academiei Române, Secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene.

Organizatorii lansează un apel de candidaturi pentru 15 locuri. Pot participa studenți înscriși la master, doctorat și tineri cercetători post-doctoranzi. Este necesar ca participanții să fie vorbitori fluenți de limba engleză.

 

Informații privind depunerea candidaturilor, selecția și participarea la programul Școlii Anuale de Studii Bizantine, ediția 2019

I. Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente în limba engleză:

 1. scrisoare de motivație (maximum 500 de cuvinte);
 2. un curriculum vitae în care să figureze studiile absolvite cu diplomă, domeniul de activitate și lista de publicații;
 3. un scurt eseu sau o scurtă descriere a temei de cercetare (maximum 1000 de cuvinte).

II. Perioada de depunere a candidaturii: 29 iulie – 16 august

III. Criterii de evaluare și selecție:

 • Motivația candidatului de a participa la Școala Anuală de Studii Bizantine – 20 puncte
 • CV și lista de publicații – 20 puncte
 • Eseul – 60 de puncte

Candidații vor trimite documentele pe email-urile office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro, până la data de 16 august 2019, ora 23.59 (ora României).

Selecția cursanților se va face pe criterii științifice.

Candidații admiși vor beneficia de: participare gratuită la cursuri, vizite  de documentare ghidate de personalul de specialitate la obiective istorice din București și la situri arheologice din județul Constanța, cu transport asigurat de organizator.

Cazarea gratuită, în București și Constanța, se va face numai în locațiile stabilite de organizator. Masa va fi asigurată de organizator în regim catering.

Nu se suportă de organizator transportul participanților la participarea la curs.

Calendarul candidaturii:

29.07.2019-16.08.2019 (ora 24.00) - depunerea candidaturilor

19.08.2019 - evaluarea și selecția dosarelor

20.08.2019 - afișarea participanților admiși pe site-ul https://institutlevant.ro/.

26 august 2019 (ora 24.00) - data limită de confirmare a prezenței participanților. Neconfirmarea prezenței la termenul limită stabilit atrage după sine excluderea din lista de participanți.

5-13.09.2019 - Desfășurarea programului Școlii Anuale de Studii Bizantine

Programul detaliat al prelegerilor susținute în cadrul școlii va fi afișat pe site-ul ISACCL (https://institutlevant.ro), până la data începerii Școlii.

Persoană de contact: Dr. Ana-Maria Răducan - raducan_ana_maria@institutlevant.ro.

La sfârșitul cursurilor se vor elibera diplome de participare.

 

Actualizare 20 august 2019

În urma evaluării, comisia a selectat următorii candidați:

 • Barbu Iustina (drd., Facultatea de Istorie, Universitatea din București, România) - The Statute of the Jews in the Late Byzantine Empire and in the Beginnings of the Ottoman Empire. Continuity and Discontinuity (14th to 16th centuries)
 • Cianga Ștefan-Ioan (drd., Facultatea de Istorie, Univ. Al. I. Cuza din Iași, România) - The Danubian Limes in Scythia Minor According to Procopian Testimonia and Excavated Sources
 • Di Cosmo Antonio Pio (dr., Institutul Pontifical Oriental din Roma, Italia) - Justinian and Sexual Diseases. A Hagiographical Case and the Prophylaxis in Early Byzantium
 • Dinçer Pinar Serdar (lector univ., Departamentul de Istoria Artei, Universitatea Yozgat Bozok, Turcia) - The Illustrators of the Vienna Genesis
 • Kousouli Zacharoula (masterand, Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Grecia) - John VIII Palaiologos – Prosopography
 • Lupu Alin (drd., Facultatea de Teologie, Universitatea din București, România) - The Status of Muslim Ethno-Religious Groups from the Byzantine Empire (9th-11th Centuries)
 • Marolli Flora (masterand, Universitatea din Tirana, Albania) - The Choniades Atelier
 • Mutalâp Daniar (masterand, Facultatea de Litere, Universitatea din București, România) – The Romanian Contribution to the Pre-Existing Philokalic Tradition
 • Vlachou Olga (masterand, Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Grecia) – The Great Misconceptions of the Great Schism.

Candidații selectați sunt rugați să își confirme locul până la data de 26 august 2019. Conform Regulamentului, aceștia vor beneficia de cazare pe tot parcursul desfășurării școlii, atât la București, cât și la Constanța, mesele asigurate de organizatori în regim de catering, precum și de participare gratuită la excursiile organizate în program. Candidații selecționați vor fi contactați individual de către organizatori pentru stabilirea detaliilor administrative legate de sosirea la București.

 

Imagini din ediția 2018 a Școlii Anuale de Studii Bizantine

 

REGULAMENTUL
ȘCOLII ANUALE DE STUDII BIZANTINE
EDIȚIA 2019

click pentru descărcarea regulamentului de selecție a participanților »»»

I. ORGANIZATOR

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. Școala Anuală de Studii Bizantine este organizată de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (în continuare ISACCL), în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în parteneriat cu Universitatea din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Ovidius din Constanța, pentru organizarea și selecția participanților la programul mai sus menționat.

Art. 2.(1) Prezentul regulament se aplică participanților și organizatorilor Școlii Anuale de Studii Bizantine, ediția 2019, având drept scop organizarea programului, stabilirea criteriilor de eligibilitate, informarea cu privire la desfășurarea Școlii Anuale de Studii Bizantine, ediția 2019, selecția participanților, precum și obligațiile participanților și ale organizatorilor în cadrul programului.

(2) Prin înscrierea la curs, participanții declară că sunt de acord cu dispozițiile prezentului regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a cursurilor cuprinse în prezentul regulament.

(3) Prezentul Regulament este disponibil pe toată perioada Școlii pe site-ul ISACCL, https://institutlevant.ro/.

(4) ISACCL își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe site-ul ISACCL.

(5) Concurenții au obligația să consulte permanent site-ul ISACCL, pentru a se informa despre eventuale modificări.

 

Capitolul 2. Obiectivele  Școlii Anuale de Studii Bizantine

Art. 3. Școala Anuală de Studii Bizantine, ediția 2019 este cea de a II-a ediție a Școlii Anuale de Studii Bizantine organizate de ISACCL.

 1. a) programul se adresează studenților masteranzi sau doctoranzi din unitățile de învățământ din România, publice sau private, acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și studenților masteranzi sau doctoranzi din străinătate, vorbitori de limba engleză (nivel avansat), cu preocupări științifice în domeniul culturii și civilizației bizantine;
 2. b) programul vizează crearea unui cadru propice schimbului de idei în domeniul culturii și civilizației bizantine, pentru studenți din țară și străinătate;
 3. c) promovarea activității științifice a ISACCL;
 4. d) facilitarea interacțiunii participanților la Școala Anuală de Studii Bizantine cu profesori, și cercetători ISACCL, specialiști și personalități din mediul academic, pentru o mai bună cunoaștere a tematicii abordate;
 5. e) extinderea și consolidarea legăturilor dintre ISACCL și mediul academic.

 

Capitolul 3. Perioada de desfășurare

Art. 4.  Desfășurarea Școlii Anuale de Studii Bizantine 2019, ediția a II-a, cuprinde următoarele etape:

(1) Lansarea proiectului: 29 iulie

(2) Perioada de aplicare 29 iulie – 16 august

Data limită de depunere a candidaturii este 16 august 2019 ora 23.59 (ora României).

La nevoie, în cazul în care nu vor fi suficienți candidați înscriși, termenul se poate extinde.

(3) Evaluarea și selecția participanților: 19 august

(4) Anunțarea participanților câștigători: 20 august

(5) Desfășurarea programului Școlii Anuale de Studii Bizantine: 5-13 septembrie.

 

II. PARTICIPANȚI

Capitolul 4.  Condiții de eligibilitate

Art. 5. Pentru ca participanții la acest eveniment să fie eligibili este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Să fie studenți înscriși la master, doctorat sau tineri cercetători postdoctoranzi;
 • Să trimită candidatura, care constă într-o scrisoare de motivație (maximum 500 cuvinte), un curriculum vitae în care să figureze studiile urmate, domeniul de activitate și lista de publicații, precum și un eseu (maximum 1000 cuvinte), în care participantul își poate expune propria temă de cercetare. În cazul prezentării unui dosar incomplet, acesta nu va fi acceptat.

Art. 6.  Procesul de selecție

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

1. Înscrierea participanților

Înscrierea se va realiza prin trimiterea candidaturii la următoarele e-mailuri: office@institutlevant.ro și raducan_ana_maria@institutlevant.ro, până la data de 10 august 2019, ora 23.59 (ora României).

Documentele privind candidatura sunt condiție obligatorie pentru trecerea la următoarea etapă de evaluare și selecție. Candidații care nu au respectat condițiile de eligibilitate de la art. 5 sunt considerați respinși și nu vor intra în evaluarea științifică.

2. Selecția participanților

 • Motivația candidatului de a participa la Școala Anuală de Studii Bizantine – 20 puncte
 • CV și lista de publicații – 20 puncte
 • Eseul – 60 de puncte

Selecția participanților se va face pe criterii științifice.

3. Comisia de evaluare și selecție a participanților la Școala Anuală de Studii Bizantine are următoarea componență:

Președinte: Directorul Școlii Anuale de Studii Bizantine, Academician Răzvan Theodorescu, Vice-Președinte al Academiei Române, Secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene

Membri:

Dr. Cătălin Ștefan Popa, cercetător științific ISACCL, în calitate de coordonator al scolii;

Dr. Florica Mihuț, expert ISACCL, în calitate de istoric;

Dr. Ana-Maria Răducan, expert ISACCL, în calitate de specialist în studii bizantine.

4. Barem de corectare

A. Motivația candidatului de a participa la Școala Anuală de Studii Bizantine – 20 puncte, acordate astfel:

20 puncte – motivație foarte bine argumentată, raportată la studiile și la preocupările anterioare și la felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

15 puncte – motivație bine argumentată, raportată la studiile și la preocupările anterioare, dar în care nu se arată și felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

10 puncte – motivație slab argumentată, din care lipsește fie afinitatea candidatului cu domeniul studiilor bizantine, fie felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

5 puncte – motivație slab argumentată, în care nu se arată nici afinitatea candidatului cu domeniul studiilor bizantine, nici felul în care Școala Anuală de Studii Bizantine îi este de folos candidatului pentru cercetările sale ulterioare.

 B. CV-ul și lista de publicații – 20 puncte, repartizate astfel:

10 de puncte pentru studii de specialitate în domeniul bizantinologiei (istorie, literatură, teologie, istoria artei).

5 puncte pentru publicații relevante în domeniul bizantinologiei (pentru minimum 4 publicații – 5 puncte, 3 publicații – 4 puncte, 2 publicații – 3 puncte, 1 publicație – 2 puncte, 0 publicații – 0 puncte).

5 puncte pentru participări la diverse conferințe / școli de vară / manifestări în domeniul bizantinologiei (pentru maximum 4 participări – 5 puncte, 3 participări – 4 puncte, 2 participări – 3 puncte, 1 participare – 2 puncte, 0 participări – 0 puncte).

C. Eseul – 60 de puncte, repartizate astfel:

20 de puncte – argumentarea și fundamentarea științifică a temei de cercetare;

20 de puncte – relevanța științifică a temei pentru programul Școlii Anuale de Studii Bizantine;

20 de puncte – claritatea și concizia ideilor exprimate.

Analiza dosarelor de candidatură va avea loc pe data de 19 august 2019.

Lista finală a participanților selectați va fi publicată pe site-ul ISACCL (https://institutlevant.ro/) la data de 20 august 2019.

Participanții selectați vor avea la dispoziție 6 zile pentru a confirma participarea la program, până la data de 26 august 2019. În cazul neconfirmării participării în termenul alocat, participantul va fi exclus din lista de persoane selectate, locul său fiind ocupat de persoana clasată pe locul următor. De asemenea, în eventualitatea în care participantul nu mai poate ajunge la eveniment, acesta va notifica în cel mai scurt timp organizatorii.

 

III. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR       

Participanților le revin următoarele obligații:

 • Asigurarea transportului din țara / localitatea de reședință la București;
 • Recunoașterea și respectarea autorității, a dispozițiilor și a îndrumărilor Directorului Școlii, coordonatorului de grup și ale organizatorului;
 • Respectarea orarului de activități și a condițiilor stabilite de către ISACCL în ceea ce privește programul prelegerilor, excursiilor și programul de masă;
 • Informarea organizatorului în privința unor eventuale probleme medicale, alergii sau regimuri alimentare, precum și interdicții în practicarea activităților ce implică efort fizic;
 • Manifestarea unui comportament decent, cooperant, echilibrat și colegial pe toată perioada de desfășurare a Școlii;
 • Obligația de a nu aduce prejudicii de imagine sau contrare intereselor ISACCL prin orice acte sau fapte;
 • Acordul cu privire la înțelegerea și respectarea prevederilor prezentului regulament, prin completarea angajamentului de participare asociat selectării în scopul participării în cadrul programului Școlii Anuale de Studii Bizantine;
 • În cazul abaterilor grave de la regulamentul și programul de desfășurare a Școlii Anuale de Studii Bizantine, se impune adoptarea unor măsuri adecvate asigurării bunei desfășurări a lucrărilor, existând posibilitatea excluderii participanților din program.

 

IV. OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

Organizatorilor le revin următoarele obligații:

 • Să asigure participanților cazarea în locațiile stabilite pentru desfășurarea Școlii Anuale de Studii Bizantine: București și Constanța;
 • Să asigure participanților transportul între cele două orașe de desfășurare a Școlii Anuale de Studii Bizantine, precum și în cadrul vizitelor de lucru prevăzute în program;
 • Să asigure participanților, pe perioada desfășurării Școlii Anuale de Studii Bizantine, masa în regim catering, cu posibilitatea asigurării unui meniu individualizat care să țină cont de problemele medicale sau de aspecte religioase;
 • Să asigure spațiul de desfășurare al cursurilor;
 • Să ofere asistență, în limita posibilităților și pregătirii profesionale, în diverse situații ce pot apărea pe parcursul desfășurării evenimentului.

 

V. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

ISACCL se obligă să respecte prevederile legale privind protecția datelor personale obținute atât ca urmare a procesului de înscriere al participanților, cât și pe durata evenimentului. Ca atare, ISACCL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul eveniment și să le utilizeze conform legislației naționale și europene în vigoare. Datele cu caracter personal astfel obținute nu vor fi folosite în scopuri comerciale și nici divulgate unor terțe părți.

Odată cu transmiterea aplicației, fiecare participant își va da acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin intermediul formularului specific, disponibil pe site-ul ISACCL.

 

 

ACORD PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

click aici pentru descărcarea documentului »»»

 

ANGAJAMENT

click aici pentru descărcarea documentului »»»

 

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC

click aici pentru descărcarea programului științific »»»

JOI, 5 SEPTEMBRIE 2019

Deschiderea Școlii Anuale de Studii Bizantine (Sala Antonescu, Universitatea București)

Prelegere susținută de directorul Școlii Anuale de Studii Bizantine 2019, Academician Răzvan Theodorescu, Vice-Președinte al Academiei Române, Secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene

 

VINERI, 6 SEPTEMBRIE 2019

Vizită de documentare la obiectivele cu specific bizantin din București (Hanul lui Manuc, Curtea Veche, Mănăstirea Stavropoleos, Muzeul Cotroceni, Palatul Mogoșoaia)

 

SÂMBĂTĂ, 7 SEPTEMBRIE 2019

Deplasarea participanților la Constanța

Cazare la Constanța

Vizită la Mănăstirea Techirghiol

Vizită de documentare la obiectivele cu specific bizantin din Constanța. Vizitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie și a Mozaicului Roman

 

DUMINICĂ, 8 SEPTEMBRIE 2019

Prelegere 1, Universitatea Ovidius

Coffee break

Q&A

Pauză de masă

Prelegere 2, Universitatea Ovidius

Q&A

Prezentarea temelor de cercetare ale participanților

 

LUNI, 9 SEPTEMBRIE

Prelegere 3, Universitatea Ovidius

Pauză de cafea

Q&A

Pauză de masă

Prelegere 4, Universitatea Ovidius

Q&A

Prezentarea temelor de cercetare ale participanților

 

MARȚI, 10 SEPTEMBRIE 2019

Prelegere 5, Universitatea Ovidius

Pauză de cafea

Q&A

Pauză de masă

Prelegere 6,  Universitatea Ovidius

Q&A

Prezentarea temelor de cercetare ale participanților

 

MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019

Prelegere 7, Universitatea Ovidius

Pauză de cafea

Q&A

Pauză de masă

Prelegere 8, Universitatea Ovidius

Q&A

Prezentarea temelor de cercetare ale participanților

 

JOI, 12 SEPTEMBRIE 2019

Vizită de documentare la Histria

Prelegere 9  (în timpul vizitei la situl arheologic)

Pauză de masă

Revenirea la Constanța

Ceremonia de înmânare a diplomelor de participare, Universitatea Ovidius

 

VINERI, 13 SEPTEMBRIE 2019

Plecarea participanților spre București

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu