Prorectorul Emil Constantinescu aprobă deschiderea Balconului Facultății de Geologie

„Prezenţa dumneavoastră aici reprezintă nu numai o apărare a revoluţiei, ai cărei făuritori aţi fost, o apărare a ceea ce am cucerit, dar şi un act de rezistenţă care continuă rezistenţa oamenilor de cultură şi de ştiinţă, rezistenţa muncitorilor şi ţăranilor, care au menţinut valorile tradiţionale ale spiritualităţii româneşti. Ea reprezintă şi reacţia la o situaţie nouă şi periculoasă, pentru că, în acest moment, opoziţia faţă de schimbările reale în viaţa României nu vine numai din partea fostei nomenclaturi sau a fostului aparat de represiune, dar şi din neaderenţa unei mari părţi a populaţiei la valorile democraţiei. Această neaderenţă este explicabilă pentru că este generată de structurile mentale deformate în timpul a 45 de ani de comunism.”

(discurs susținut pe 26 aprilie 1990 în Balcon)

Prorectorul Emil Constantinescu aprobă deschiderea Balconului Facultății de Geologie

Prorectorul Emil Constantinescu aprobă deschiderea Balconului Facultății de Geologie

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu