Petru Creția: „Cauzele drepte, când câștigă, deschid vieții un drum mai frumos, iar când pierd, deschid un viitor mai înalt”

            „Cauza noastră, a celor de aici și a celor care sunt alături de noi de-a lungul și de-a latul țării este o cauză dreaptă. Ea este integrată unei lupte care are orizont european. Este ceasul ca la acest sfârșit de veac chinuit de războaie și de împilări toate popoarele răsăritului să-și câștige de mult visata eliberare de sub dominația comunistă. Aproape pretutindeni vechile structuri ale puterii și ale exploatării pe care am trăit-o patru decenii și jumătate noi, caută să reziste, să-și păstreze puterea și privilegiile. De aceea, în contextul larg la care mă refer și în contextul vieții noastre naționale, lupta care se aici și pretutindeni trebuie continuată și dusă la capătul ei spre izbândă. Am fost acuzați în ultimile zile de instigare iresponsabilă la dezordine socială. Nimeni dintre noi nu este iresponsabil, iar intransigența nu trebuie confundată cu nimic. Pe de altă parte, acceptăm termenul de instigatori. Într-adevăr, doresc împreună cu toți care sunt alături de dumneavoastră să vă instig nu la dezordine socială, ci la o ordine socială nouă, mai liberă și mai prosperă întemeiată pe o legalitate reală și pe promovarea în viața publică a spiritului de adevăr și probității politice.

            Vă instigăm cu dragoste și gând bun la eliminarea practică și legală a tuturor elementelor retrograde și acaparatoare de putere și de bunuri nemeritate. Vă instigăm la dobândirea unui cadru constituțional, care să descătușeze forțele vii ale țării, pe oamenii buni, pe oamenii cinstiți, pe oamenii drepți și curați, talentați și pricepuți, pe cei care pot face o țară nouă mai dreaptă și mai curată. Sunt aceia pe care îi reprezentați aici cu atâta stăruință, cu atâta dârzenie și cu atâta lumină. Acești oameni dau în clipa aceasta și dincolo de orizontul ei, sensul și noblețea acestei adunări. Traiască Libertatea!”

Petru Creția: „Cauzele drepte, când câștigă, deschid vieții un drum mai frumos, iar când pierd, deschid un viitor mai înalt”

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu