Între Piața Universității și Piața Operei

„Veți putea rupe Timișoara de București, domnilor guvernanți?”

Florin Gabriel Mărculescu

            Joi noaptea, am părăsit uluitoarea, fascinanta Piață a Universității din București, feeric iluminată de torțele zecilor de mii de „golani” angajați de zile întregi, trup și suflet, în dramatica luptă care se poartă azi pentru democratizarea țării. Peste nouă ore, în dimineața zilei de 27 aprilie, am aterizat la Timișoara, capitala și inima revoluției noastre pașnice din decembrie și din aceste zile. Să recunoaștem că este un itinerar turistic de excepție, un privilegiu al soartei. De la aeroport am mers direct la Societatea “Timișoara”, inițiatoarea și organizatoarea Congresului care, așa cum se știe, va avea loc în ziua de 28 aprilie, în sala Capitol (1100 locuri). Scopul Congresului: semnarea Convenției de constituire a Alianței Naționale pentru Victoria Revoluției (ANVR). I-am întâlnit pe colegii și prietenii noștri, George Șerban, Vasile Popovici, Doru Mihiț, Harald Zimerman, Ion Monoran, în plină febră a pregătirilor. I-am sâcâit pentru a afla primele amănunte. Și-au anunțat participarea circa 165 de organizații politice și nepolitice, asociații profesionale, culturale și cetățenești din întreaga țară. Numărul delegaților așteptați depășește 600, cărora li se vor adăuga mii de participanți individuali. Este lesne de înțeles că organizarea în cele mai mici detalii a unei acțiuni de o asemenea amploare nu este o treabă simplă și reclamă eforturi supraomenești. Prietenii noștri își păstrează însă calmul, lucrează cu o eficiență de invidiat și, inexplicabil, găsesc și timp pentru a răspunde întrebărilor noastre insistente.

Pașnic, dar ferm, am reușit să punem mâna pe un document extrem de prețios: proiectul Convenției de constituire a ANVR, care va fi dezbătut și definitivat în cursul acestei zile. Proiectul precizează că ANVR nu este o organizație de sine stătătoare, ci numai alianța temporară a forțelor care au optat pentru continuarea pe cale pașnică a revoluției începute în decembrie 1989. Ea se va autodizolva când obiectivele înscrise în program vor fi fost realizate. În cadrul Alianței fiecare organizație își va păstra independența. ANVR se obligă să nu impună organizațiilor membre principii și acțiuni care ar putea contraveni statutului acestora, cum ar fi, de pildă, participarea sindicatelor la acțiuni politice. ANVR nu este pusă în slujba niciunui partid. Se opune, însă, prin toate mijloacele sale de acțiune, partidelor și organizațiilor extremiste, de dreapta sau de stânga, precum și celor naționalist-șovine.

Scopul fundamental al ANVR este de a contribui la reintegrarea României între țările civilizate, democratice și prospere ale Europei. Scopul imediat îl constiuie eliminarea din societatea românească a comunismului și a oricărei forme de totalitarism.

Forul suprem de decizie este adunarea generală, care alege Consiliul Alianței. Se prevede de asemenea, constituirea, la Timișoara, a unui comitet național de coordonare. Activitatea ANVR se va desfășura în spiritul democrației și al Declarației universale a drepturilor omului. Dialogul se propune a fi principala modalitate de acțiune, astfel încât prin argumente raționale și dovezi concrete, oamenii să fie convinși de pericolul real al reîntoarcerii țării noastre la comunism sau la oricare altă formă de dictatură, pericol generat de menținerea structurilor comuniste. Totodată, ANVR își propune să acționeze prin memorii, petiții, mitinguri și demonstrații și se obligă să sprijine acțiunile sindicatelor îndreptate împotriva oricăror tendințe totalitare. La Timișoara, vremea este însorită și domnește calmul. În fiecare zi are loc, între orele 17-18, veghea în fața Catedralei, acțiune simbolică la care participă spontan tot mai mulți cetățeni. Nu se scandează lozinci și circulația nu este stânjenită. În aceste zile acțiunea are valoarea unei solidarizări cu manifestația “golanilor” din București.

Ca noutate de ultimă oră am aflat că acțiunea celor 60 de salariate din sindicatul “Electromotor”, care l-au silit pe liderul sindical să anunțe la TV că se desolidarizează de Proclamație, în cele din urmă a eșuat. Conducerea sindicatului a demisionat și la ora când transmitem aceste rânduri s-au strâns mai mult de 1400 semnături prin care membrii sindicatului confirmă adeziunea lor inițială.

În ziua de 29 aprilie, la orele 10, va avea loc în Piața Operei prima Adunare Populară a ANVR, la care va fi citit programul Alianței Naționale și vor lua cuvântul delegați din toată țara, precum și numeroase personalități ale vieții culturale și științifice. Între Piața Universității din București și Piața Operei din Timișoara nu există, practic, nicio distanță, comuniunea spirituală fiind deplină.

Vom reveni cu amănunte.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu