Transferul de cunoștințe către tânăra generație. Workshop în cadrul programului de master Conservarea Biodiversității

Emil Constantinescu - Workshop online privind activitatea desfășurată în cadrul programului de master „Conservarea biodiversității”

 

Prof. dr. Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului:

Pentru noi, cei care am trăit o viață întreagă în cercetare, transferul de cunoștințe către tânăra generație este o mare bucurie”

„Profesorul publică lucrări științifice și tratate, dar adevăratul sens este formarea unei școli. Aceasta nu se poate crea decât printr-o muncă permanentă cu generațiile de tineri care se formează pentru cercetarea științifică. Pentru noi, cei care am trăit o viață întreagă în cercetare, transferul de cunoștințe către tânăra generație este o mare bucurie. Este important și modul în care se realizează acest transfer. După părerea mea este important ca tinerii cercetători, care culeg probe și le analizează, să cunoască ansamblul proiectului. Mai ales în cazul unui proiect vast cum este „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”.”

 

 

Dan Grigorescu - Workshop online privind activitatea desfășurată în cadrul programului de master „Conservarea biodiversității”

 

Prof. dr. Dan Grigorescu, directorul științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civlizația Levantului:

„Cele patru proiecte ale programului Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului” sunt centrate pe activitatea în teren”

„Scopul acestui proiect, relația dintre mineral și biologic, căruia îi spunem pe scurt proiectul Bio-Geo, se regăsește foarte bine în masterul Conservarea biodiversității și cred că acesta este motivul pentru care studenții au răspuns promt propunerii noastre de a-și lua temele lucrării de masterat în cadrul unui proiect din cadrul programului Dobrogea, martor al civilizației milenare a Levantului. Celelalte trei proiecte ale programului sunt abordarea holistică a patrimoniului natural și cultural, construcția unui geoparc și cercetarea multiculturalității etniilor dobrogene. Toate cele patru proiecte ale programului sunt centrate pe activitatea în teren”.

 

 

Workshop online privind activitatea desfășurată în cadrul programului de master „Conservarea biodiversității”

Workshop online privind activitatea desfășurată în cadrul programului de master „Conservarea biodiversității”

 

WORKSHOP ONLINE

Privind activitatea desfășurată

în  cadrul  programului  de master Conservarea biodiversității, parte a proiectului Relația mineral – biologic în  abordarea holistică a  cercetării naturii, desfășurat de ISACCL  în colaborare cu  Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole a Universității „Ovidius” din Constanța

 

11 Noiembrie 2020, ora 14.00

 

Program

 

  •      14.00 – 14.20. Prezentarea programului și a obiectivelor proiectului – prof. univ. dr. Dan Grigorescu
  •      14.35 – 14. 50. Prezentarea activităților desfășurate în cadrul proiectului pe direcția de conservare a biodiversității - conf. univ. dr.Marius Skolka.
  •      Activitățile desfășurate de masteranzi în cadrul proiectului:
  •      15.00 – 15.15. Analizafactorilor de impact asuprastării de conservare a habitatelorșispeciilorprotejateîn zona ROSCI0022 CanaraleleDunării – Mălina Stefan, Master CB anul II.
  •      15.15 – 15.30. Analiza factorilor de impact asupra stării de conservare a speciilor protejate în zona ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia – Roxana Guță, Master CB anul II.
  •      15. 30 – 15. 45. Analiza factorilor de impact asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor din ROSCI Podișul Nord Dobrogean – Isabela Sadîca, Master CB anul II.
  •      15.45 – 16.00. Folosirea tehnicilor GIS și a teledetecției în analiza impactului asupra pășunatului – Stefan Manolescu, Master CB anul I.
  •      16.00 – 16.15. Situația unor specii invazive în Dobrogea în anul 2020 – conf. dr. M. Skolka.
  •      16.15 – 17.00. Discuții, concluzii, activități viitoare.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu