Profesorul Dan Grigorescu, directorul ștințific al ISACCL, guest editor al revistei Geoconservation Research din Marea Britanie

Profesorul Dan Grigorescu, directorul ștințific al ISACCL, guest editor al revistei Geoconservation Research din Marea Britanie

Profesorul  Dan Grigorescu, director științific al ISACCL a fost invitat la sfârșitul anului trecut  de către editorul-șef al revistei Geoconservation Research, profesorul Michael Benton de la Universitatea din Bristol să scrie un amplu articol introductiv în volumul pe care revista îl  dedică în 2020 activităților de conservare a geositurilor - locuri cu deosebită valoare științifică și educativă - din spațiul Carpatic. În invitația care i-a fost adresată este cuprinsă recunoașterea realizărilor sale în acest domeniu, între care se înscrie înființarea, în 1977, a cercului studențesc de protecție a mediului geologic la Universitatea din București, care a devenit, în martie 1990, una dintre primele organizații neguvernamentale din Romania - Societatea pentru protecția mediului geologic -, și, de asemenea, recunoașterea calității sale de promotor al geoconservării în spațiul carpato-balcanic, în calitate de membru fondator  al Asociației europene pentru conservarea patrimoniului geologic ProGEO. În anul 2003, profesorul Dan Grigorescu a fost invitat al Universității din Bristol pentru a conferenția timp de șase săptămâni în cadrul modulului masteral și doctoral Paleoecology and Geoconservation.

Zilele trecute, 8 iulie 2020, profesorul Grigorescu a trimis revistei articolul “From scientific research to geoconservation and geopark”, o cuprinzătoare lucrare în care este prezentată istoria realizării, în 2005, a primului geoparc UNESCO din Romania, totodată primul geoparc din fostele țări cu regim comunist înainte de 1990: Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului. Lucrarea susține rolul pe care cercetarea științifică, interdisciplinaritatea în cercetare, colaborarea între mediul universitar și cel al comunităților locale îl au împreună în dezvoltarea culturală și economică a regiunilor. Strategia aplicată în construcția geoparcului din Țara Hațegului a inspirat construcția recentă a noului Geoparc din ținutul Buzăului și este aplicată în prezent în realizarea unui geoparc în Dobrogea, împreună cu profesori și studenți de la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Profesorul Dan Grigorescu, directorul ștințific al ISACCL, guest editor al revistei Geoconservation Research din Marea Britanie

Implicarea universitară în acțiuni care au drept scop cunoașterea, protecția și valorificarea patrimoniului natural și cultural dintr-o regiune, în abordare holistică, și-a demonstrat eficiența în multe dintre cele peste 150 de geoparcuri UNESCO din lume. Totodată, efectele acestor acțiuni se răsfrâng favorabil în educația universitară, promovând contactul direct al studenților cu realitățile, cooperarea dintre universități și autoritățile locale.

Istoria construcției Geoparcului dinozaurilor din Țara Hațegului  face obiectul unei cărți în pregătire în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. O carte care, pe lângă relevarea unor experiențe colective, utile pregătirii unor construcții viitoare, susține valorile culturale ale naturii, puțin considerate în prezent, dar de mare importanță în înțelegerea necesitații protecției patrimoniului natural.

În prezent, profesorul Dan Grigorescu pregătește în calitate de editor invitat (guest editor) al revistei Geoconservation Research din Marea Britanie volumul Geobiological history of Europe mirrored in the UNESCO Geoparks, ale cărui două părți sunt cuprinse în planul editorial al revistei pentru 2021. Peste 50 de articole au fost deja anunțate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu