Parteneri ISACCL: Rețeaua Universităților de la Marea Neagră, acord de colaborare cu Institutul de Rute Culturale (IERC). Programul ISTRO-DOBRO-PONTICA

Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (RUMN) reprezentată prin președintele în exercițiu, dl. prof. univ. dr. Pericles Mitkas a semnat Acordul cadru de colaborare cu Institutul European de Rute Culturale (IERC), agenție tehnică a Programului de Rute Culturale ale Consiliului Europei, reprezentat prin dl. Stefano Dominioni, Secretar Executiv al Acordului Parţial Extins privind Rutele Culturale ale Consiliului Europei (APE) și Director al IERC. Prin semnarea acestui acord cadru, RUMN va deveni parte a rețelei de universități care dezvoltă studii în domeniul Rutelor Culturale, constând în studii teoretice și activități experimentale interdisciplinare care să sprijine rutele culturale și, în mod special, Rutele Culturale ale Consiliului Europei. Implementarea prezentului acord din partea RUMN va fi coordonată de domnul prof. univ. dr. Eden Mamut, Secretar General al RUMN.

În acest fel, RUMN va coopera pentru realizarea de module de cursuri pe tematica Rutelor Culturale ce vor fi integrate în programele de studii din universitățile membre. Va exista oportunitatea efectuării stagiilor de către studenți în cadrul Institutului European de Rute Culturale și proiectelor colaborative care să integreze activitățile de cercetare științifică, se vor realiza publicații și organiza conferințe, facilitându-se accesul studenților și cercetătorilor la baze de date, biblioteci și alte surse de informare.

Programul de Rute Culturale ale Consiliului Europei a fost lansat în 1987 ca o inițiativă care promovează o mai bună cunoaștere și înțelegere a moștenirii comune europene. În prezent, sunt mai mult de 30 de rețele certificate care asigură o panoplie vastă de activități de agrement și educație pentru toți cetățenii din Europa și dincolo de aceasta. Aceste rețele acoperă teme diferite, de la arhitectură, peisaje culturale, gastronomie la figuri marcante ale artei, muzicii sau literaturii europene.

Sub egida acestor rețele se implementează activități inovative și proiecte structurate pe următoarele 5 axe:

  • Cooperarea în cercetare științifică, dezvoltare și inovare;
  • Consolidarea memoriei, istoriei și moștenirii europene;
  • Schimburi în domeniul culturii și educației pentru tinerii europeni;
  • Implicarea în activități culturale și artistice contemporane;
  • Turism cultural și dezvoltare culturală durabilă.

Implicarea RUMN în activitățile legate de Rutele Culturale ale Consiliului Europei a fost coordonată cu Secretariatul Internațional Permanent al Cooperării Economice la Marea Neagră.

După cum se cunoaște, de la 1 ianuarie 2020, România deține Președinția Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, iar în programul oficial au fost incluse mai multe activități organizate de către RUMN.

Astfel, în perioada 9 – 10 martie, 2020, a fost organizată la Constanța prima Conferință internațională pe tema creșterii albastre în zona Mării Negre, cu titlul „Servicii de ecosistem în macro-ecosisteme de tip Râuri-Mare”.

În acest context, prin semnarea acordului cu Institutul European de Rute Culturale, RUMN intenționează să promoveze zona Mării Negre și Europa de Sud – Est în cadrul Rutelor Culturale.

Sub coordonarea Biroului Executiv al RUMN, se află în pregătire un program amplu care include promovarea unui noi rute europene pe tema „Cultura creșterii albastre în lunca Dunării de Jos și în zona riverană a Mării Negre”, acronim – Istro-Dobro-Pontica.

De asemenea, vor fi organizate o serie de manifestări științifice, cum ar fi: Conferința Internațională pe tema „Coeziunea Socială în regiunea Mării Negre”, școli de vară, proiecte de cercetare științifică și alte activitati similare.

Pentru pregătirea acestui program, au fost organizate o serie de ședințe de lucru, cum ar fi:

  • Ședința Biroului Executiv al RUMN din data de 16 iulie, 2020 organizată ca un eveniment online;
  • Întâlnirea de lucru cu domnul Rector Marian Preda, Rectorul Universității din București, de la data de 23 iulie, 2020;
  • Întâlnirea de lucru de la Muzeul de istorie şi arheologie „Carsium” din Hârşova, din data de 30 iulie, 2020, la care au participat domnul Profesor Dan Grigorescu, Director Științific în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, doamna Profesor Camelia Șerban, Director al Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, domnul Profesor Constantin Nicolae, Directorul Muzeului de istorie şi arheologie „Carsium” din Hârşova și domnul Profesor Eden Mamut, Secretar General al RUMN.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina www.bsun.org .

Pentru detalii suplimentare: Secretariatul Național Român al RUMN

Tel: 0241 606462 sau email: office@bsun.org

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu