• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Cercetările arheologice au identificat vestigii ale locuirii începând din Paleoliticul mijlociu, continuând în Neolitic, Calcolitic și Epoca bronzului, în perioada elenistică și romană timpurie

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu