Creșterea albastră în regiunea Mării Negre: „Serviciile ecosistemice în zonele marine și riverane Mării Negre”

Prima conferință internațională dedicată “Creșterii albastre” în regiunea Marii Negre a avut drept temă „Serviciile ecosistemice în zonele marine și riverane Mării Negre”. În cele două zile ale conferinței (9 și 10 martie 2020),  găzduită în sala Senatului Universității „Ovidius” din Constanța, au fost prezentate peste 40 de comunicări, grupate în 6 sesiuni tematice. La lucrări au participat, cu  prezentări și intervenții, cercetători, profesori, manageri ai unor instituții și organizații din România, Bulgaria, Grecia, Austria, Slovenia, Armenia. La lucrări au asistat mulți studenți ai Universității din Constanța.

În ședința de deschidere au vorbit prof.dr. Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius”, László Borbely, șeful Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, prof. dr. Nicolaos Christides de la Universitatea Aristoteles din Salonic, prof. dr. Eden Mamut, secretar general al Grupului Universităților Marii Negre.

Keynote speakers au fost prof.dr. Adrian Curaj, director UEFISCDI, membru al Consiliului Științific al ISACCL, Bogdan Ghinea (Ministerul Lucrărilor Publice), dr. Laura Alexandrov (Institutul de Studii și Dezvoltare Marină G. Antipa – Constanța), dr. Dragoș Vintilă (Universitatea „Ovidius” din Constanța) și prof. dr. Dan Grigorescu, director științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

În prezentarea sa, prof.dr. Dan Grigorescu s-a referit la importanța patrimoniului natural și cultural, în abordare holistică, în  dezvoltarea durabilă a regiunilor, elocvent demonstrată prin regiunile din  Rețeaua UNESCO a Geoparcurilor din lume, și, de asemenea, la  rolul mediului universitar în acest proces. S-a menționat faptul că, în cadrul proiectului pe care Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului îl dezvoltă în parteneriat cu Universitatea„Ovidius” din Constanța, se urmărește crearea unui geoparc în Dobrogea, existând deja o regiune atent studiată în acest scop.

La sfârșitul prezentării, care a coincis cu încheierea sesiunii de dimineață a lucrărilor, mai mulți participanți, în special studenți, au cerut mai multe informații asupra geoparcurilor UNESCO și  modului lor de constituire.

 

 

Prima Conferință Internațională asupra Creșterii Albastre în regiunea Mării Negre:

 „Serviciile ecosistemice în zonele marine și riverane Mării Negre”

 

Program Final

Data: 9 martie 2020

Locul: Sala Senatului, Corp A, Universitatea „Ovidius” din Constanța

 

09:00               Înregistrarea participanților

09:30               Discursuri de deschidere:

Prof. univ. dr. Sorin RUGINĂ, rector al Universității „Ovidius” din Constanța

László BORBÉLY, Consilier de Stat, Coordonator Național al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, Director al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Guvernului României

Amb. Michael CHRISTIDES, Secretar General al Secretariatului Internațional Permanent al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră

Prof. univ. dr. Nicolaos P. THEODOSSIOU, Director al Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră (SDSN – Black Sea)

10:30               Pauză de cafea

11:00               Sesiunea de plen I: „Statutul curent al implementării SRIA și a Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră”

Moderator: Prof. univ. dr. Eden MAMUT, Rețeaua Universităților de la Marea Neagră

Intervenienți:

Prof. univ. dr. Adrian CURAJ, Directorul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) – România

Bogdan GHINEA, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Laura ALEXANDROV, Institutul Național pentru Cercetare Marină și Dezvoltare „Grigore Antipa” din Constanța

Dr. Dragoș VINTILĂ, Facultatea de Inginerie Civilă, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Prof. univ. dr. Dan Alexandru GRIGORESCU, Director Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Centru de Excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință

13:00               Pauză de prânz

14:30               Sesiunea a II-a de plen: „Provocări globale, europene și regionale privitoare la implementarea Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite”

Intervenienți:

Jesus GALLARDO, Consorțiul European pentru Infrastructură de Cercetare „LifeWatch”

Prof. univ. dr. Jeffrey SACHS, Director al Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă

15:30               Pauză de cafea

16:00               Sesiunea a III-a de plen: Educație și Inovare pentru Creștere Albastră: Inovând educația și pedagogia pentru îmbunătățirea unei evoluții bazate pe cunoaștere a regiunilor europene pentru o creștere albastră durabilă

Moderator: Dr. Simion NICOLAEV, Clusterul 3D-BS (Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră) în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București

Intervenienți:

Prof. Sorin MIHAI, Inspector-Șef, Inspectoratul Școlar Constanța

Prof. univ. dr. Maria LEKAKOU, Universitatea Mării Egee, Grecia

Ilze ATANASOVA, Clusterul Maritim Bulgaria

Prof. univ. dr. Nicolaos THEODOSSIOU, Universitatea „Aristotel” din Salonic, Grecia

Dr. Tomi ILJAŠ, Urška STARC PECENY, Arctur, Slovenia

17:30               Dezbateri și concluzii

18:00               Cocktail oferit de rectorul Universității „Ovidius” din Constanța

 

Data: 10 martie 2020

Locul: Sala Senatului, Corp A, Universitatea „Ovidius” din Constanța

09:00               Înregistrarea participanților

09:30               Sesiunea a IV-a de plen: „Servicii ecosistemice în pescării și acvacultura în macro-ecosisteme riverane și maritime”

Moderator: Stelian MATEI, Consilier de Stat în cadrul Departamentului de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României

Intervenienți:

Dr. Simion NICOLAEV, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București

Dr. Cristina SANDU, Institutul de Biologie al Academiei Române

Dr. Simona BARA, Cercetător Științific gr. I, conf. univ. dr. în Economie Agroalimentară și Economia Mediului, Academia de Studii Economice, București

Dr. Elena PREDA, Lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Economie Agroalimentară și de Mediu, Academia de Studii Economice București

10:30               Pauză de cafea

11:00               Sesiunea a V-a de plen: „Construirea modelelor, procesarea datelor și luarea deciziilor în cunoștință de cauză privitor la serviciile ecosistemice din macro-ecosisteme marine și riverane”

Moderator: Matthew VILJOEN, EGI, Olanda

Intervenienți:

Prof. univ. dr. Joszef BENEDEK, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Valentina POMAZAN, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Tomi ILJAŠ, Arctur, Slovenia

Dr. Urška STARC PECENY, Arctur, Slovenia

Dr. Laurențiu OANCEA, MEDGreen Innovation Cluster, Romania

12:00               Sesiunea a VI-a de plen: „Evoluții și provocări în implementarea unei abordări a serviciilor ecosistemice a macro-ecosistemelor riverane și marine”

Moderator: Prof. univ. dr. Marius SKOLKA, Decanul Facultății de Științe ale Naturii, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Intervenienți:

Ion MUNTEANU, Guvernator, Rezervația Naturală „Delta Dunării”

Prof. univ. dr. Lucian GEORGESCU, Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Prof. habil. dr. György DEÁK, Director General al Institutului Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului

Dr. Manuela SIDOROFF, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București

Conf. univ. dr. Florin TATUI, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Igor SIRODOEV, Universitatea „Ovidius” din Constanța

13:00               Pauză de prânz

14:30               Sesiunea a VII-a de plen: „Gestionarea resurselor hidroenergetice și regenerabile în zone riverane, costiere și de deltă”

Moderator: Prof. univ. dr. Ioan BICĂ, Universitatea Tehnică de Construcții, București

Intervenienți:

Dr. Aurel PRESURĂ, RAJA Constanța

Prof. univ. dr. Nicolaos THEODOSSIOU, Universitatea „Aristotel” din Salonic, Grecia

Aleksandr ARAKELYAN, Expert GIS și Hidrologie, Manager de Proiect la Universitatea Americană din Armenia

Prof. univ. dr. Eden MAMUT, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Prof. univ. dr. Marius LUNGU, Universitatea „Ovidius” din Constanța

15:30               Dezbateri și concluzii

16:00               Ceremonia de încheiere

 

 

Minutele Primei Conferințe Internaționale asupra Creșterii Albastre în regiunea Mării Negre:

„Serviciile ecosistemice în zonele marine și riverane Mării Negre”

 

Data: 9-10 martie 2020

Locul: Sala Senatului, Corp A, Universitatea „Ovidius” din Constanța

 

CONSIDERAȚII GENERALE

Este binecunoscut faptul că în 2015 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Prin acest document, liderii statelor membre ONU s-au angajat ca „până […] în 2030, să eradicheze sărăcia și foametea în lume; să combată inegalitățile înăuntrul și între state; să construiască societăți pașnice, juste și incluzive; să protejeze drepturile omului și să promoveze egalitatea de sexe și împuternicirea sexului feminin; și să asigure protecția durabilă a planetei și a resurselor sale naturale […] și să creeze condițiile necesare pentru o creștere economică sustenabilă, incluzivă și susținută, pentru o prosperitate împărtășită și un trai mai bun pentru toți, ținând cont de diferitele nivele de dezvoltare națională și capacitatea fiecărui stat”.

Anul 2019 a încheiat primul ciclu din implementarea Agendei 2030, iar una dintre principalele concluzii a procesului de evaluare este că mediul natural încă este într-un alarmant curs de deteriorare: nivelul oceanului planetar este în creștere; acidificarea oceanelor accelerează; ultimii patru ani au înregistrat cele mai mari temperaturi vreodată; peste un milion de specii de plante și animale sunt în pericol de dispariție; iar degradarea solurilor continuă nestăvilit.

„Green Deal”-ul european este un pachet ambițios de măsuri lansat de Comisia Europeană ca răspuns la marea provocare ca până în 2050 Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic de pe glob, permițând cetățenilor și întreprinderilor europene să beneficieze de pe urma unei tranziții „verzi” sustenabile. Aceste măsuri sunt însoțite de un plan inițial de implementare a unor politici-cheie care variază de la o ambițioasă reducere a emisiilor poluante la investiții considerabile în cercetare și inovare, până la conservarea mediului natural al Europei.

„Creșterea Albastră” a Uniunii Europene este o inițiativă care urmărește să promoveze contribuțiile marine și maritime la atingerea țelurilor strategiei Europa 2020 privitor la o creștere „smart”, sustenabilă și incluzivă.

Agenda Strategică de Cercetare și Dezvoltare pentru Marea Neagră caută să propună o viziune comună a unei Mări Negre productive, sănătoase, reziliente și sustenabile până în 2030, ținând cont de caracteristicile ecosistemice particulare și unice ale acesteia: de biodiversitatea sa nemaiîntâlnită, de numărul siturilor de patrimoniu cultural din regiune și de măsurile noilor politici locale, naționale și transfrontaliere. Ea se va axa pe patru domenii: va răspunde provocărilor fundamentale de cercetare a Mării Negre; va crește Economia Albastră a Mării Negre; va dezvolta infrastructuri inovatoare și va înmulți forța de muncă „albastră” prin educație întru noi locuri de muncă marine și maritime, angrenând astfel și populațiile riverane.

Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră este rezultatul unui demers inițiat și susținut de Comisia Europeană pentru crearea unei inițiative care să cuprindă întreg bazinul Mării Negre într-o creștere economică sustenabilă. Ea a fost adoptată la 21 mai 2019, la București, de către miniștrii responsabili de afaceri maritime ale țărilor semnatare: Bulgaria, Georgia, Moldova, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina.

 

DISCURSURI DE DESCHIDERE

Prof. univ. dr. Sorin RUGINĂ, Rectorul Universității „Ovidius” din Constanța

S-a rezumat experiența existentă și inițiativele dezvoltate de către Universitatea „Ovidius” din Constanța care se adresează problemelor de Dezvoltare Durabilă în raport cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Universitatea a înființat un Centru de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă, și a inițiat o serie de proiecte în domeniile dezvoltării infrastructurale și digitalizării.

László BORBÉLY – Consilier de Stat, Coordonator Național al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, Director al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Guvernului României

S-au prezentat structurile existente pentru monitorizarea și procesarea datelor în vederea pregătirii primului raport de țară asupra progresului în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. S-a pus accentul mai ales pe parteneriatele cu universitățile, dezvoltarea rețelelor și crearea unui consiliu științific național pentru dezvoltare durabilă.

Amb. Michael CHRISTIDES – Secretar General al Secretariatului Internațional Permanent al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră

S-a exprimat extrema importanță pe care Organizația pentru Cooperare Economică la Marea Neagră o acordă subiectului dezvoltării durabile în general, și inițiativei „Creșterii Albastre” în particular. Secretariatul Internațional Permanent al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră s-a implicat într-o serie de inițiative precum Rețeaua de Energie Verde, și, recent, a devenit parte a consorțiului care implementează proiectul CONNECT la Marea Neagră. În acest context, Secretariatul Permanent Internațional al Organizației pentru Cooperare Economică  la Marea Neagră a susținut inițiativele Rețelei Universităților de la Marea Neagră și ale Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră. În perioada următoare, există intenția de a organiza un observator regional pentru a urmări evoluțiile în domeniul Creșterii Albastre în statele membre ale Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră.

Prof. univ. dr. Nicolaos P. THEODOSSIOU – Director al Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră

Secțiunea Mării Negre a Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă este o inițiativă dezvoltată în perioada președinției profesorului Pericles Mitkas, fostul rector al Universității „Aristotel”, la cârma Rețelei Universităților de la Marea Neagră. Cooperarea dintre Grupul de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră și Rețeaua Universităților de la Marea Neagră a fost deosebit de roditoare, facilitând lansarea mai multor propuneri de proiecte și conferințe organizate în parteneriat. Recent, a fost lansată așa-numita „Inițiativă a celor patru mări”, referindu-se la Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Caspică și Marea Aral.

 

9 MARTIE 2020

SESIUNEA I DE PLEN: „Statutul curent al implementării SRIA și a Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră”

MODERATOR:

Prof. univ. dr. Eden MAMUT – Rețeaua Universităților de la Marea Neagră

INTERVENIENȚI:

Prof. univ. dr. Adrian Curaj – Directorul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) – România

Au fost enumerate inițiativele la nivel național și la nivelul Uniunii Europene arătând către oportunitățile oferite de programe ale Uniunii Europene precum Horizon Europe, Green Deal, Agenda de Cercetare și Inovare Strategică asupra Creșterii Albastre la Marea Neagră, Agenda Maritimă Comună și altele. A fost prezentat statutul curent al proiectelor ESFRI ELI, ERRIC, BrainMap și Laser Valley.

Dr. Dragoș Vintilă – Facultatea de Inginerie Civilă, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Drept un exemplu practic, s-a prezentat Proiectul Planului Marte, obiectivele, realizările și ultimele evoluții ale planificării speciale marine.

Dr. Laura ALEXANDROV – Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța

Au fost rezumate realizările privitoare la cunoștințele acumulate asupra Creșterii Albastre în zona costieră română a Mării Negre, conexiunile cu Proiectul Planului Marte, rezultatele preconizate privitor la activități de planificare regională și sprijinul decizional pentru autoritățile locale.

Prof. univ. dr. Dan Alexandru GRIGORESCU – Director Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Centru de Excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință

Ca parte a dimensiunii culturale a serviciilor ecosistemice, a fost prezentată inițiativa de a organiza procesul de inventariere, documentare și dezvoltare a conceptului unui geopark UNESCO în Dobrogea.

CONCLUZIILE DEZBATERILOR:

 • Cunoștințele fundamentale privitoare la observarea ecosistemului costier al Mării Negre au fost testate și validate prin implementarea a numeroase proiecte. Acum este timpul pentru a folosi cunoștințele existente pentru a veni în întâmpinarea principalelor provocări din perspectiva autorităților locale, planificării spațiale marine specifice, proiectelor de afaceri, implicarea societății civile și multe altele.
 • Utilizând modelul prefigurat pentru Laser Valley în România, s-ar putea dezvolta o abordare similară pentru un posibil concept de „Golf Albastru” situat în zona costieră a Mării Negre între Eforie, Ovidiu, Năvodari și Cernavodă care ar putea facilita o cooperare intensivă pentru inovare în folosul Creșterii Albastre și Economiei Albastre. În zona „Golfului Albastru”, municipalitățile existente ar putea crea parcuri științifice și industriale, facilitând cooperarea și transferul de cunoștințe între universități, institute de cercetare și companii inovatoare.
 • S-a dezbătut problema blocajului existent privitor la dezvoltarea activităților de acvacultură în apele costiere române ale Mării Negre, care limitează cantitatea de midii crescute. Au fost prezentate barierele existente, și s-a propus crearea unui grup de lucru care să fluidizeze barierele existente și să propună un plan de acțiune coerent.

 

SESIUNEA A II-A DE PLEN: „Provocări globale, europene și regionale privitoare la implementarea Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite”

INTERVENIENȚI:

Prof. univ. dr. Jeffrey SACHS – Director al Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă

Complexitatea lumii de astăzi este subliniată de nivelul de digitalizare care are implicații asupra a multe și diferite aspecte ale vieții, asupra dimensiunii globale a interconectivității umane și asupra diviziunii dintre expertiză și politică.

Pentru a aborda o astfel de complexitate este mare nevoie de perspective interdisciplinare, care să construiască punți de legătură peste diferențele politice și să coordoneze acțiunile orientate către rezolvarea problemelor.

Abordările necesitate de regiunea Mării Negre trebuie să poată asigura viabilitatea ecosistemelor regionale, dezvoltarea mecanismelor de cooperare regională și să pregătească viitoare inițiative ambițioase. Foarte importante pentru această regiune ar fi putut fi strategia „Green Deal” a Uniunii Europene și inițiativa „Belt and Road” a Chinei.

Propunerile pentru acțiuni viitoare ar putea fi rezumate prin crearea unui Consiliu Științific regional care să pregătească rapoarte periodice despre evoluțiile și tendințele de dezvoltare durabilă a regiunii Mării Negre, înființarea unui inventar de date măsurabile și de monitorizare asupra variatelor aspecte ale ecosistemelor în cauză, procesarea datelor în hărți și indici sintetici și crearea unui dialog sistematic între furnizorii de date precum Rețeaua Universităților de la Marea Neagră și Grupul de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră cu Comisia Europeană și alte organe abilitate pentru promovarea susținerii deciziilor pe baza cunoștințelor dobândite privitor la elaborarea politicilor și la acțiuni transformatoare de mare impact.

Jesus GALLARDO – Consorțiul European pentru Infrastructură de Cercetare „LifeWatch”

În calitate de Expert în domeniul proiectelor de mediu și de sustenabilitate, au fost rezumate lecțiile însușite în urma gestionării unor mari proiecte de mediu implementate în Australia și în Europa. Un rezumat al problemelor fundamentale ale serviciilor ecosistemice și al metodologiei pentru implementarea acestora a fost prezentat laolaltă cu arhitectura, produsele, serviciile și posibilitățile pentru cooperare.

 

SESIUNEA A III-A DE PLEN: „Educație și Inovare pentru Creștere Albastră: Inovând educația și pedagogia pentru îmbunătățirea unei evoluții bazate pe cunoaștere a regiunilor europene pentru o creștere albastră durabilă”

MODERATOR:

Dr. Simion NICOLAEV – Clusterul 3D-BS (Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră) în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București

INTERVENIENȚI:

Dr. Simion NICOLAEV – Clusterul 3D-BS (Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră) în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București

Clusterul 3D-BS – Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră – a fost creat pentru a sprijini, folosi și valoriza rezultatele cercetărilor științifice întreprinse în cadrul Centrului Internațional de Studii Avansate Danubius RI™, pentru a spori competitivitatea și productivitatea companiilor membre ale clusterului care activează în industriile de producție și servicii relevante pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor adiacente bazinului Dunării, bazinului Dunării de Jos și al Dunării Maritime, Deltei Dunării, Canalului Dunăre-Marea Neagră, zonei costiere a Mării Negre, precum și altor zone adiacente.

Prof. univ. dr. Maria LEKAKOU – Universitatea Mării Egee, Grecia

Universitatea Mării Egee este o universitate multidisciplinară orientată spre cercetare cu o puternică deschidere europeană și internațională, organizată drept o rețea academică de „porturi ale cunoașterii” în șase campusuri distincte. A fost prezentat un rezumat al proiectelor pentru creștere albastră cu accentul pus pe desalinizare, insule verzi, planificare spațială maritimă, energie regenerabilă, aplicativitate geospațială, biodiversitate marină și alte domenii similare. O foarte interesantă experiență constă în organizarea simpozioanelor albastre pe subiecte precum atractivitatea insulară, transportul multimodal, turismul costier și maritim și laboratoare vii.

Ilze ATANASOVA – Clusterul Maritim Bulgaria

Au fost rezumate activitățile Clusterului Maritim Bulgaria, proiectele de instruire ce au fost implementate și cooperarea cu universitățile de profil pe subiecte legate de sectorul maritim.

Prof. univ. dr. Nicolaos THEODOSSIOU – Universitatea „Aristotel” din Salonic, Grecia

A fost prezentat un rezumat al structurii și activităților Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă. Au fost descrise tipurile de activități, modelele de cooperare și reprezentarea globală a Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă. Înființarea secțiunii pentru Marea Neagră a acestei organizații a fost inițiată în parteneriat cu Rețeaua Universităților de la Marea Neagră în 2018, fiind găzduită de Universitatea „Aristotel” din Salonic. Au fost prezentate principalele inițiative ale Grupului de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră, fiind subliniată inițiativa celor „4 mări” dedicată apropierii comunităților din regiunile Mării Mediteraneene, Mării Negre, Mării Caspice și Mării Aral.

Dr. Tomi ILJAŠ, Urška STARC PECENY – Arctur, Slovenia

Dezvoltarea fără precedent a soluțiilor informatice oferă noi oportunități serviciilor turistice. A fost prezentat conceptul de „turism 4.0” și s-a expus o viziune de ansamblu a proiectului coordonat de ARCTUR în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța.

CONCLUZIILE DEZBATERILOR:

 • Diferitele modele prezentate în cursul acestei sesiuni privind cooperarea inter-universitară și între comunitățile socioeconomice prin clustere de inovare, rețele și consorții de proiecte prezintă multe complementarități și pot constitui demne exemple de bune practici în regiune;
 • Soluțiile informatice, inclusiv prin inteligență artificială și alte mijloace, ar putea fi aplicate cu succes în toate domeniile și sectoarele de creștere albastră;
 • Este necesară definirea liniilor directoare privitor la accesul la diferite tipuri de seturi și surse de date statistice esențiale pentru elaborarea unor tehnologii inteligente pentru creșterea albastră.

 

10 MARTIE 2020

 

SESIUNEA A IV-A DE PLEN: „Servicii ecosistemice în pescării și acvacultura în macro-ecosisteme riverane și maritime”

MODERATOR:

Stelian MATEI – Consilier de Stat în cadrul Departamentului de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României

INTERVENIENȚI:

Dr. Simion NICOLAEV – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București

A fost prezentată situația actuală a întreprinderilor piscicole și acvaculturii la Marea Neagră, cu identificarea celor mai importante pericole și măsurile propuse pentru contracararea acestora. De asemenea, s-au analizat principalele categorii de specii piscicole precum calcanul, știuca și anșoa. Au fost prezentate unele aspecte ale gestionării integrate a pescăriilor și integrarea acestora în planificarea spațială maritimă.

Dr. Cristina SANDU – Institutul de Biologie al Academiei Române

A fost prezentat un rezumat al situației curente a întreprinderilor piscicole la Marea Neagră, împreună cu cele mai importante concluzii și lecții de urmat. În baza experienței acumulate, a fo st propusă o posibilă cale pentru salvarea celor mai importante specii de pești prin definirea unor zone de regenerare a populațiilor periclitate. Au fost prezentate argumentele în favoarea abordării propuse.

Dr. Simona BARA – Cercetător Științific gr. I, conf. univ. dr. în Economie Agroalimentară și Economia Mediului la Academia de Studii Economice, București

Au fost prezentate concluziile unui studiu efectuat în scopul identificării factorilor contributori la atingerea sustenabilității în zonele rurale dunărene și limitrofe Mării Negre în România. Au fost analizate obstacolele și amenințările referitoare la corecta evoluție a zonelor rurale și au fost propuse acțiuni specifice care ar putea contribui la atingerea sustenabilității ca scop final al unui program național dedicat partenerilor tineri care să redefinească nivelul ajutorului de stat, propunând noi criterii pentru accesarea fondurilor europene, promovând tehnologiile digitale și luarea deciziilor în baza cunoștințelor acumulate.

Dr. Elena PREDA – Lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Economie Agroalimentară și de Mediu, Academia de Studii Economice București

Au fost prezentate rezultatele unui studiu asupra evaluării beneficiilor și serviciilor ecosistemice în zonele mlăștinoase situate în bazinul dunărean. Au fost prezentate studii de caz asupra comunităților din comunele Greaca – cu o analiză detaliată a condițiilor specifice și implementarea unei abordări fundamentate pe servicii ecosistemice –, Căscioarele, Chirnogi și Goștinu.

 

SESIUNEA A V-A DE PLEN: „Construirea modelelor, procesarea datelor și luarea deciziilor în cunoștință de cauză privitor la serviciile ecosistemice din macro-ecosisteme marine și riverane”

MODERATOR:

Matthew VILJOENEGI, Olanda

INTERVENIENȚI:

Matthew VILJOENEGI, Olanda

Această prezentare s-a concentrat asupra implementării principiilor Științei Deschise utilizând facilitățile EGI. S-a prezentat în ansamblu structura EGI și infrastructurile digitale naționale. Au fost prezentate serviciile Egi care ar putea fi utilizate pentru proiecte de creștere albastră, constând în servicii informatice, stocarea datelor, programe de securitate digitală, formare profesională și aplicații informatice. Domeniile esențiale pentru colaborarea cu EGI pot fi definite drept integrarea aplicațiilor de inteligență artificială cu procese de verificare, interoperabilitatea datelor, maturitatea serviciilor, precum și vizibilitatea, publicarea și alinierea politicilor de implementare asociate.

Prof. univ. dr. Joszef BENEDEK – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Drept exemplu al activităților derulate de către Universitatea „Babeș-Bolyai” în domeniul dezvoltării durabile, au fost prezentate rezultatele unui studiu asupra Indexului Night-Light de Dezvoltare (Night-Light Development Index) pe baza imaginilor provenite de la sateliții Night-Light, care s-au dovedit a fi un bun mediu pentru cuantificarea inegalităților regionale, cu un rol important în monitorizarea progresului în implementarea Obiectivului numărul 10 de Dezvoltare Durabilă în România la nivel național.

Prof. univ. dr. Valentina POMAZAN – Universitatea „Ovidius” din Constanța

A fost prezentat conceptul unui sistem de prelevare al datelor pentru analiza predictivă a serviciilor ecosistemice. Conceptul se axează pe corelarea tehnologilor digitale cu servicii digitale integrate.

Tomi ILJAŠ, Dr. Urška STARC PECENY – Arctur, Slovenia

A fost prezentat conceptul de „turism 4.0” precum și obiectivele și activitățile proiectului „Turism 4.0” la Marea Neagră – crearea turismului pentru viitor prin analize statistice ale datelor disponibile.  Au fost, de asemenea, prezentate instrumentele de autoevaluare și diferitele module ce vor fi incluse în viitoarea platformă care va fi elaborată drept o consecință directă a implementării acestui proiect.

Dr. Laurențiu OANCEA – MEDGreen Innovation Cluster, Romania

Au fost prezentate realizările implementării proiectului PORTIS dedicat promovării sustenabilității în marile orașe portuare. Principalul rezultat realizat constă într-un sistem de suport decizional în formatul unei platforme digitale care include diferite instrumente pentru procesarea datelor, modelarea traficului, propunerea diferitelor scenarii potențiale și optimizarea algoritmilor deja existenți.

 

SESIUNEA A VI-A DE PLEN: „Evoluții și provocări în implementarea unei abordări a serviciilor ecosistemice a macro-ecosistemelor riverane și marine”

MODERATOR:

Prof. univ. dr. Marius SKOLKA – Decanul Facultății de Științe ale Naturii, Universitatea „Ovidius” din Constanța

INTERVENIENȚI:

Dr. Manuela SIDOROFF – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București

A fost prezentată o analiză detaliată a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Priorităților Strategice Europene. A fost rezumat conceptul unei abordări integrate a sistemelor riverane, de deltă și maritime, fiind prezentată și abordarea fundamentală a sitului Danubius RI™ din Murighiol. De asemenea, au fost prezentați partenerii în acest proiect și posibilitățile pentru viitoare colaborări.

Ion MUNTEANU – Guvernator, Rezervația Naturală „Delta Dunării”

A fost prezentată Rezervația Naturală de Biosferă „Delta Dunării”, cu un accent special pus pe repartiția zonală, biodiversitate, populație, resurse naturale și pe principalele activități economice. Au fost prezentate unele aspecte referitoare la utilizarea unei abordări a serviciilor ecosistemice în administrația Rezervației Biosferei.

Prof. habil. dr. György DEÁK – Director General al Institutului Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului

A fost prezentată o vedere de ansamblu a activităților Institutului Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, cu un accent special asupra metodelor, tehnicilor și rezultatelor monitorizării sturionilor prin intermediul etichetelor și sistemelor de monitorizare ultrasonice. Au fost prezentate rezultatele detaliate ale procesului de monitorizare, concluziile acestuia și recomandările reieșite.

Conf. univ. dr. Igor SIRODOEV – Universitatea „Ovidius” din Constanța

Au fost rezumate principiile și metodele implementate pentru serviciile ecosistemice și au fost evaluate posibilitățile de utilizare a acestei abordări în cazul a două aspecte disimilare din regiunea Mării Negre.

 

SESIUNEA  A VII-A DE PLEN: „Gestionarea resurselor hidroenergetice și regenerabile în zone riverane, costiere și de deltă”

MODERATOR:

Prof. univ. dr. Ioan BICĂ – Universitatea Tehnică de Construcții, București

INTERVENIENȚI:

Prof. univ. dr. Ioan BICĂ – Universitatea Tehnică de Construcții, București

A fost prezentat un rezumat al principalelor provocări ale aglomerărilor urbane, fiind introdus și conceptul unei Infrastructuri Verzi. A fost, de asemenea, prezentat un studiu emblematic efectuat în cadrul proiectului URBRAIN pentru Primăria Municipiului București, care a avut ca rezultat un model integrat al păturii acvifere, precipitațiilor, drenajului și al măsurilor de protecție potrivite.

Prof. univ. dr. Nicolaos THEODOSSIOU – Universitatea „Aristotel” din Salonic, Grecia

Au fost definiți termenii de „risc de inundație” și „hazard de inundație”, fiind rezumate și abordările urmate în interiorul Uniunii Europene în acest sens. Au fost prezentate studii-cheie asupra situației din Grecia și România, precum și Sistemul European de Informare împotriva Inundațiilor, fiind introduse aspecte de bune practici implementate de diferite țări ale Uniunii.

Aleksandr ARAKELYANExpert GIS și Hidrologie, Manager de Proiect la Universitatea Americană din Armenia

Armenia este un stat membru al Parteneriatului Estic, cosemnatar al unui Acord de Parteneriat exhaustiv și de mare anvergură în 2017. Referitor la procesul de armonizare cu Directivele Uniunii Europene în privința gestionării resurselor acvatice, a fost prezentată o analiză detaliată a bazinului hidrologic al Lacului Sevan. Au fost expuse principalele provocări și prezentate soluțiile luate în considerare pentru promovarea dezvoltării durabile în regiune.

Prof. univ. dr. Eden MAMUT – Universitatea „Ovidius” din Constanța

S-a prezentat o abordare a serviciilor ecosistemice ca răspuns la problemele legate de gestionarea resurselor hidrologice și a celor energetice regenerabile, precum și implementarea metodologiilor în baza serviciilor ecosistemice pentru evaluarea și implementarea unor proiecte dedicate extinderii folosirii surselor de energie regenerabilă în zonele costiere.

CONCLUZIILE DEZBATERILOR FINALE:

 • Există un volum considerabil de date și cunoștințe acumulate în cursul investigării sistematice a ecosistemelor dunărene, a celor din Delta Dunării și a celor costiere ale Mării Negre.
 • În regiune, există realizări notabile în ceea ce privește promovarea mijloacelor și metodologiilor fundamentate pe servicii ecosistemice, care ar putea fi promovate în continuare și a căror utilitate ar putea fi extinsă și asupra altor domenii.
 • În baza experienței existente a organizării de simpozioane la Universitatea Mării Egee, s-a propus organizarea unui eveniment particular, între 11 și 12 septembrie 2020 pe malul lacului Sevan, Armenia, ca eveniment conex Congresului Rețelei Universităților de la Marea Neagră din același an.
 • Participanții au convenit să contribuie la editarea unui volum special intitulat „Servicii Ecosistemice în regiunea Mării Negre” ca urmare a lucrărilor prezentei Conferințe.
 • Cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale despre Creștere Albastră în regiunea Mării Negre va fi ținută în Ucraina, în 2022.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu