Un moment al impulsului planetar

Garry Jacobs, președinte - Academia Mondiale de Artă și Știință

 

Garry Jacobs, președinte - Academia Mondiale de Artă și Știință

 

 

 

Donato Kiniger-Passigli, vicepreședinte – Academia Mondială de Artă și Știință

 

Donato Kiniger-Passigli, vicepreședinte – Academia Mondială de Artă și Știință

 

 

 

Omenirea se confruntă în prezent cu o serie de provocări de o magnitudine, complexitate și cu implicații nemaiîntâlnite. Epidemia COVID-19 este doar cea mai vizibilă și cu cel mai mare impact pe termen scurt, aducând amenințări grave sănătății, bunăstării, vieții și securității economice a nenumărate milioane de oameni de pe întreg mapamondul. Urgența acestei crize ne-a captivat aproape în totalitate atenția de la alte pericole iminente la adresa securității omenirii – de la încălzirea globală; de la războaiele în curs; de la armele de distrugere în masă; de la amurgul democrației; de la avântul populismului; de la creșterea inegalității; de la continua polarizare a societății; de la terorism; de la migrația necontrolată; de la noile tehnologii care amenință status quo-ul global; sau de la scăderea încrederii populației în știință, tehnologie și în instituțiile publice. Aceste amenințări sunt interconectate și înlănțuite la nivel global în maniere complexe, pe care încă nu le înțelegem în totalitate, sfidând totodată remediile strategiilor aplicate sau ale acțiunilor unilaterale. Seria de șocuri asimetrice fără precedent pe care acestea le produc poate fi eficientă rezolvată prin acțiuni multilaterale concertate și coordonate între toate națiunile comunității globale, cu asistența agențiilor internaționale pentru guvernanță globală.

Lumea se confruntă astăzi cu un vid de leadership global, chiar în momentul în care un leadership incluziv, cooperativ, anticipatoriu, participatoriu și bazat be valori credibile este absolut necesar pentru a răspunde celor mai mari provocări din istorie. Acestea au nevoie de un leadership bazat pe valori pentru a reafirma primatul bunăstării umane și al drepturilor universale ale omului în deplinele lor dimensiuni, după cum au fost acestea exprimate prin Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Inițiativele Academiei Mondiale de Artă și Știință sunt fundamentate pe capacitatea gândirii în perspectivă de a schimba lumea. Provocările actuale au nevoie de un leadership în gândire care să poată formula un cadru de soluții teoretice și practice exhaustiv, integrat și bazat pe valori reale. Acesta trebuie să înglobeze multitudinea de probleme sectoriale și de interese ale investitorilor în cadrul unei perspective transdisciplinare – o paradigmă integrată, centrată pe persoană, care să ia în considerare toate fațetele existenței noastre drept aspecte inseparabile ale unei unice realități globale.

A translata aceste idei în acțiuni concrete va necesita un leadership transformațional la nivelul instituțiilor din toate domeniile, la toate nivelele. Complexitățile crizelor multidimensionale și multisectoriale nu pot fi eficient combătute prin politici individuale și acțiuni necoordonate din partea a nenumărate instituții specializate acționând independent. Ele vor necesita o coordonare fără precedent între multitudinea de instituții multilaterale responsabile pentru diferite sectoare ale societății globale, precum ministerele guvernelor naționale; rețelele universitare și ale instituțiilor de cercetare științifică; întreprinderile de varii dimensiuni; și rețelele de organizații ale societății civile specializate pe anumite dintre aceste crize.

Aceste provocări vor putea fi soluționate doar atunci când obiectivele și țelurile prevăzute de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU vor fi implementate într-o rețea coerentă de strategii catalizatoare menită să dezlănțuie energia și inițiativa forțelor progresiste din societatea mondială pentru a contracara inerția și rezistența inerentă a ideilor demodate, a politicilor depășite, a impedimentelor instituționale și a influenței grupurilor restrânse de interese. Dezlănțuirea uriașelor forțe necesare pentru o transformare socială fundamentală la nivel global va fi posibilă doar atunci când omenirea va fi îndeajuns de conștientă de necesitatea urgentă și imperativă a acțiunilor concertate, coordonate la nivel local, național și global deopotrivă; și, totodată, atunci când acțiunile guvernelor vor fi susținute, împuternicite și informate de nașterea unei mișcări sociale globale pentru bunăstarea comună a societății. Inițiativele de succes din trecut, precum campaniile internaționale pentru interzicerea minelor de teren, pentru eradicarea poliomielitei, pentru restaurarea stratului de ozon din atmosferă, pentru promovarea investițiilor sustenabile responsabile sau pentru promovarea energiilor regenerabile ilustrează tipul de strategii ce s-au dovedit a fi eficiente. Mai mult, acestea necesită dezvoltarea unor inițiative coordonate pentru guvernanță în cadrul și de către academiile naționale și instituțiile de cercetare științifică, universități, mass media, sectorul de afaceri și societatea civilă, precum și în rândul tinerilor care reprezintă următoarea generație de lideri mondiali.

Aceste monumentale provocări de leadership ar fi aproape imposibil de rezolvat în vremuri obișnuite. Însă, astăzi, nu trăim vremuri obișnuite. Lumea contemporană este deja foarte diferită față de cum arăta cu doar câteva luni în urmă. Impactul psihologic al pandemiei COVID-19 a fost și continuă să fie enorm. Această criză a generat o conștiință mondială și un impuls global fără precedent, mai presus chiar decât cele asociate cursei nucleare din timpul Războiului Rece; crizei financiare globale din 2008; sau amenințării existențiale crescânde a schimbărilor climatice. Astăzi, populația mapamondului este mai sensibilă la nevoia urgentă de schimbări fundamentale, mai bine pregătită pentru acțiuni colective coordonate, și mai disponibilă în a accepta noi perspective și abordări, cel puțin în anumite domenii. Acuitatea, anvergura, severitatea și consecințele viitoare ale pandemiei de coronavirus oferă o oportunitate irezistibilă pentru un leadership colectiv și pentru acțiuni concertate la nivel global.

Lumea, așa cum o știam, s-a schimbat deja. Schimbul global de informații s-a multiplicat prin intermediul acțiunilor coordonate dintre instituțiile multilaterale, guvernele naționale, instituțiile de cercetare științifică, organizațiile mediatice și cele ale societății civile. Importanța combaterii dezinformării și a știrilor false a fost recunoscută universal. Învățământul la distanță, prin internet, pătrunde și modifică ireversibil paradigma educațională la toate nivelele. Tendințelor seculare către concentrarea forței de muncă în stabilimente centralizate le sunt contrapuse enormele avantaje și beneficii sociale ale colaborării online. Costurile semnificative și pierderile de productivitate asociate navetei la serviciu – laolaltă cu scăderea calității aerului și creșterea daunelor climatice asociate freneticei mișcări neîntrerupte a persoanelor – au fost reduse dramatic în doar câteva săptămâni, dovedind o dată pentru totdeauna că este posibilă schimbarea stilului nostru de viață pentru a încetini și poate chiar inversa încălzirea globală la timp pentru a evita pagube ireversibile aduse planetei, îmbunătățind în același timp calitatea vieții de zi cu zi și calitatea interacțiunilor interumane. Publicul larg și reprezentanții politici deopotrivă au demonstrat o conștientizare și disponibilitate mult mai mare de a lua în considerare necesitatea unor schimbări rapide, care au luat forma unor politici de sănătate revizuite, unele chiar foarte restrictive.

Cu toate acestea, cele mai multe dintre planuri, discuții și acțiuni sunt planificate pe termen scurt; remedii rapide care să susțină sistemul existent, demodat și nesustenabil, în loc să se folosească de oportunitățile generate de criză pentru a furniza acel tip de leadership catalizator și transformațional necesar pentru tranziția către o paradigmă sustenabilă și incluzivă. Principalele programe de cheltuieli guvernamentale din categoria Relaxării Cantitative urmăresc în principal să protejeze prosperitatea celor avuți, și nu ocupațiile și bunăstarea majorității.

Nu s-a ajuns încă la un consens privind reformele economice și financiare fundamentale urgent necesare atât pentru a sprijini implementarea în întregime a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă cât și pentru a evita consecințele inevitabilului și catastrofalului impact economic, social și ecologic al sistemului mondial existent.

Istoria ne confirmă faptul că schimbări de paradigmă de o asemenea anvergură sunt foarte greu de atins fără percepția unei acute, tangibile și imanente amenințări la adresa vieții și societății umane. Este nevoie urgentă de leadership la toate nivelele și în toate domeniile pentru a genera consensul social și voința politică pentru o schimbare rapidă și radicală.

Ne aflăm acum la o răscruce de drumuri, și suntem obligați să luăm o decizie colectivă. Se poate ca intensitatea evenimentelor recente să fie lăsată să scadă treptat, permițându-ne să ne cufundăm din nou în complacerea și siguranța vieții pe care o cunoșteam – fundamentată pe idei, politici și practici demult discreditate, care vor servi doar la a pregăti terenul pentru alte provocări viitoare cu mult mai grave și mai dezastruoase. La astfel de rezultate s-a ajuns de fiecare dată când omenirea nu a profitat de oportunitățile fără precedent apărute în urma crizelor în trecut. Oportunitățile pierdute la sfârșitul Primului Război Mondial au dus în mod direct la un al Doilea, mult mai mare, Război Mondial. Oportunitățile pierdute la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial au dus în mod direct la amenințarea mult mai terifiantă a anihilării nucleare globale. Oportunitățile pierdute la sfârșitul Războiului Rece au dus în mod direct la joncțiunea contemporană a provocărilor globale menționate anterior, culminând în amenințarea existențială a schimbărilor climatice.

Sau, ne putem altminteri folosi de ocazia oferită de această criză, în baza unei conștiințe sociale și voințe comune nemaiîntâlnite până acum, pentru a pregăti calea către o serie de schimbări esențiale și benefice care să soluționeze amenințările imanente care ne vor rămâne alături cu mult după ce COVID-19 va fi dispărut, îndreptându-ne așadar către o paradigmă socială, economică și politică incluzivă, stabilă și sustenabilă pentru bunăstarea întregii omeniri.

Astăzi, frontierele nu mai sunt naționale. Provocările cu care ne confruntăm pot fi soluționate doar lucrând împreună și nu individual, în competiție și opoziție cu ceilalți. Astăzi, avem nevoie de o formă de leadership care să poată trezi și ilumina conștiința globală, stimula relațiile interumane pozitive și uni omenirea pentru binele tuturor. Astăzi, avem nevoie de un leadership care să dea dovadă de capacitatea de a cunoaște, de a percepe și de a înțelege joncțiunea complexă de forțe evolutive care fundamentează rapida evoluție socială, precum și procesele prin care aceasta ar putea fi direcționată în mod conștient în serviciul binelui comun. Astăzi, avem nevoie de un leadership care să dea dovadă de voința de a corecta și evita greșelile trecutului, și care să poată compensa oportunitățile pierdute ale acestuia. Avem nevoie de un leadership cu o viziune incluzivă și valori care să afirme, să cuprindă și să protejeze bunăstarea tuturor ființelor umane. Astăzi, avem nevoie de un leadership cu inspirația și aptitudinile necesare pentru a elibera și direcționa energia întregii umanități, precum și capacitățile organizatorice necesare pentru a canaliza în mod eficient aceste energii în scopuri productive și colaborative. Astăzi, avem nevoie de instituții care să reprezinte lumea întreagă și fiecare individ în parte, nu doar posesorii efemeri ai avuției și puterii.

Tipul de leadership de care lumea are astăzi nevoie nu poate fi înglobat într-o singură persoană care să reprezinte o singură națiune, o singură religie, un singur sistem cultural sau de valori. Însă, acest leadership trebuie totodată să se dovedească îndeajuns de incluziv pentru a putea fi interiorizat și susținut de către populațiile tuturor națiunilor, religiilor, culturilor și sistemelor de valori deopotrivă. Leadership-ul global nu poate fi exercitat prin puterea unei singure organizații controlate de interese ascunse bazate pe forță militară, economică sau tehnologică. El trebuie să fie gestionat potrivit principiilor expuse în Declarația Universală a Drepturilor Omului, și în consensul global al tuturor celor 193 de state din lume, regăsit în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Leadership-ul este capacitatea de a uni populațiile pentru a genera o putere mai presus de aceea a vreunui individ în parte, inclusiv a acelora care îl practică. Un astfel de leadership poate fi cel mai ușor atins prin intermediul unei mișcări sociale incluzive pentru unitate care să înglobeze și să reprezinte aspirațiile și valorile împărtășite ale tuturor, care mai apoi să dea naștere unei serii de instituții guvernate de aceste valori contemporane, și nu de valorile unei epoci demult apuse. Chemarea sa trebuie să fie una pentru o securitate globală și o prosperitate globală deopotrivă incluzive. Tăria sa trebuie să provină din energia pentru unitate, împuternicire și armonie în diversitate, în locul energiilor diviziunii, conflictelor și dominației. Strategia sa trebuie să înlocuiască conflictele politice divizante și naționaliste cu o diplomație culturală universală și unificatoare. Platforma sa trebuie să fie formată dintr-o rețea a rețelelor, care să-i aducă împreună pe toți cei care aspiră către o lume pașnică, prosperă pentru toți.

În ultimii zece ani, Academia Mondială de Artă și Știință a subliniat continuu nevoia unei noi paradigme sociale, economice și politice care să promoveze bunăstarea întregii omeniri. O schimbare atât de radicală și de o asemenea anvergură nu poate fi implementată doar la inițiativa superputerilor lumii, a guvernelor naționale sau a câtorva indivizi excepționali. Ea va necesita implicarea și susținerea activă a tuturor principalelor părți interesate: guverne, corporații, instituții științifice și educaționale, mass media și societatea civilă deopotrivă. În fiecare dintre aceste domenii, și la fiecare nivel în cadrul lor, va fi de asemenea nevoie de strategii catalizatoare de leadership pentru a depăși inerția, obstrucțiile și interesele înrădăcinate ale elitelor existente. Toate acestea vor trebui fundamentate pe un nou sistem de valori care să le ofere sursa de idei, putere și acțiune. În cele din urmă, ele trebuie să dezlănțuie energia și inițiativa colectivă a întregii societăți globale pentru a facilita tranziția rapidă către o nouă paradigmă.

A venit vremea să ne unim forțele pentru a crea leadership-ul global esențial atât de necesar secolului 21. Ne aflăm în mijlocul unui Moment Planetar, și acum este timpul pentru un leadership global care să genereze un impuls cu adevărat mondial.

16 aprilie 2020

Leadership pentru o nouă paradigmă Un moment al impulsului planetar

 

Leadership pentru o nouă paradigmă Un moment al impulsului planetar

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu