• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Donato Kiniger-Passigli (reprezentantul WAAS la Biroul ONU de la Geneva)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu