Declarația de la București

Noi, cei prezenți, foști șefi de state și guverne, foști și actuali politicieni, diplomați, academicieni, oameni de știință, cercetători și ziariști, participanți la conferința ”Inițiativa Levant pentru pace globală. Prin diplomație culturală spre o pace durabilă”, desfășurată la București în 20-21 noiembrie 2017 și organizată de Institutul de Studii Avansate ale Culturii și Civilizației Levantului, sub auspiciile Parlamentului României în parteneriat cu Universitatea din București și Școala națională pentru studii politice și administrative, declarăm următoarele:

■ subliniem importanța cunoașterii bazei culturale comune a tuturor popoarelor din regiunea Levantului și convingerea că diversitatea culturală a zonei, patrimoniul/moștenirea culturală sunt o bogăție care se cere prețuită și susținută de către toată lumea, ca factor de pace și dezvoltare;

■ recunoaștem importanța înțelegerii diversității religioase și încurajarea toleranței, a respectului și a dialogului între popoarele regiunii istorice a Levantului pentru promovarea păcii;

■ suntem îngrijorați de escaladarea în ultimii zeci de ani a intoleranței, extremismului și violenței, inclusiv a terorismului care pune în pericol vieți nevinovate și care duce la distrugerea moștenirii culturale și istorice a Levantului, iremediabil deteriorată sau chiar pierdută;

■ reafirmăm faptul că diplomația culturală poate avea un rol important în apropierea dintre popoare, a construirii de legături, de identificare și într-ajutorare pe baze comune; recunoaștem și promovăm demnitatea omului și încurajăm crearea unei culturi a păcii;

■ încurajăm promovarea unor acțiuni relevante în sferele educației și tineretului; subliniem importanța creării unei sinergii între Inițiativa Levant, UNESCO, UN Alliance of Civilisations și ALESCO (Organizația ligii arabe pentru educație, cultură și știință);

În conformitate cu cele expuse mai sus:

  1. subliniem că regiunea Levantului istoric este un loc unic pe harta civilizațiilor trecute și actuale, ca martor al coexistenței milenare etnice, religioase și culturale  și ca deținător al unei părți remarcabile din patrimoniul cultural al lumii; subliniem necesitatea ca acest loc să fie păstrat în beneficiul generațiilor viitoare;
  2. recunoaștem că regiunea Levantului istoric are nu numai trecut, ci și un viitor promițător fiindcă se află între Vest și Est, Europa și Asia, la încrucișarea tuturor căilor economice ale globului, având o excepțională importanță geopolitică și geostrategică;
  3. ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu expansiunea conflictelor, a tensiunilor etnice și religioase, cu rădăcini adânci în sărăcie, inegalitate, lipsa de acces la educație și la drepturile omului; suntem îngrijorați de răspândirea terorismului bazat pe interpretarea eronată a ideologiilor religioase care a produs una dintre cele mai grave migrații din istoria umanității. Acest lucru a dus la greșita percepție că religia însăși ar fi cauza conflictului intercultural;
  4. recunoaștem că și tradițiile noastre religioase au fost surse de neînțelegeri și conflicte, dar înalta spiritualitate și ampla bază socială a tuturor comunităților religioase din zona aceasta ar putea să constituie un capital valoros pentru construirea unui ideal de pace comun;
  5. ne exprimăm convingerea că numai soluțiile politice de pace, susținute de stimulente economice și sociale, pot să ducă la rezolvarea conflictelor curente din regiune; este de datoria noastră să ne aducem contribuția în acest sens prin mijloace adecvate: dialog, cultură și educație;
  6. încurajăm guvernele, organizațiile internaționale și toate organizațiile relevante să-și modernizeze și să-și întărească instrumentele și strategiile de diplomație culturală în regiunea Levantului.

Declarația de la București

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu