Declarația de la București privind lansarea Agendei Strategice de Cercetare și Inovare la Marea Neagră

Bucharest Declaration on (the launch of) the Black Sea Research and Innovation Agenda

Noi, participanții la conferința internațională „Dezvoltare durabilă la Marea Neagră”, desfășurată în perioada 8-9 mai 2019 la București și organizată sub auspiciile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și cu sprijinul Comisiei Europene,

Atrăgând atenția asupra documentului de poziție cu tema „O inițiativă durabilă pentru cercetare și inovare la Marea Neagră”, publicat cu ocazia Zilei Maritime a Europei organizată sub egida Președinției Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene în perioada 31 mai – 1 iunie 2018,

Lăudând eforturile comune depuse de către mediul academic, reprezentații mediului de afaceri și de către alte părți interesate din țări limitrofe zonei Mării Negre – anume Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina, precum și Republica Moldova, dimpreună cu experți de la institute și organizații de cercetare marină de pe întreg cuprinsul Europei, lucru facilitat de sprijinul Comisiei Europene,

Subliniind potențialul excepțional de cercetare și inovare în bazinul Mării Negre, în domenii precum utilizarea resurselor biotice disponibile, transportul maritim și extinderea conectivității regiunii, energia regenerabilă și alternativă (exploatarea hidrocarburilor bentonice și a potențialului bioenergetic al algelor)  precum și în domeniul turistic, datorită culturii și patrimoniului arealului, ecosistemelor și speciilor unicat pe mapamond, la rându-le influențate de interacțiunile majore și specifice dintre râuri și mări,

Observând cu o crescândă preocupare problemele emergente asociate poluării marine și costiere, schimbărilor climatice, eutrofizării, pericolelor costiere, practicilor nesustenabile de pescărit, precum și limita cunoștințelor științifice aprofundate asupra specificului / profilului Mării Negre și lipsa impactului acestor cunoștințe asupra deciziilor sociale sau economice și viceversa,

Înțelegând ocazia unică oferită de evenimentele recente, inclusiv în cadrul comunităților marine științifice regionale, europene și mondiale, pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și transferul cunoștințelor dobândite către utilizatori, într-o largă gamă de domenii inclusiv cele ale surselor alternative de energie, în regiunea Mării Negre, precum și pentru stimularea inovării în abordările mediului de afaceri,

Conștienți fiind de importanța strategică a cooperării pan-europene în cercetare și inovare, lucru care însumă și cooperarea și schimbul de bune practici între partenerii științifici situați în bazinul Mării Negre și colegii lor din alte bazine maritime din Europa și din Oceanul Mondial,

Înțelegând importanța extremă a diplomației științifice pe post de catalizator pentru stabilitate, prosperitate și dezvoltare a siguranței costiere a tuturor țărilor situate în bazinul Mării Negre și, prin extensie, a țărilor de pe întreg continentul european,

Luând în considerare potențialul pentru o dezvoltare durabilă a zonei Mării Negre, fundamentat pe cercetare și inovare, pe promovarea triunghiului cunoașterii – educație-cercetare-inovare – și pe o politică decizională bazată pe dovezi reprezentative din multiple areale marine și maritime,

Suntem de unanimă părere că Agenda Strategică de Cercetare și Inovare, constituită în urma unei dedicate colaborări multianuale sprijinite de către Comisia Europeană și de către guvernele statelor din regiunea Mării Negre, document anexat prezentei Declarații, trebuie considerată drept un document esențial pentru elaborarea politicilor și strategiilor de cercetare și conexe cercetării, precum și pentru identificarea, prioritizarea și implementarea proiectelor de cercetare la nivel național, regional și european,

Salutăm Agenda Strategică de Cercetare și Inovare pentru Marea Neagră drept pilonul de cercetare ce vine în sprijinul direct al Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră,

Decidem să continuăm să lucrăm împreună pentru implementarea acțiunilor și activităților prevăzute în Agenda Strategică de Cercetare și Inovare într-o manieră integrată și coerentă, în cadrul mai largii structuri a Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră, în beneficiul cetățenilor noștri, societăților noastre și în ideea creării unui mediu regional mai cooperativ,

Reamintim de determinarea noastră de a ne concentra eforturile pe toate planurile pentru promovarea Agendei Strategice de Cercetare și Inovare pentru Dezvoltare Durabilă în Regiunea Mării Negre, în strânsă coordonare cu eforturile și politicile relevante ale Uniunii Europene, dintre care:

  • Adresarea provocărilor fundamentale asociate cercetărilor efectuate la Marea Neagră;
  • Dezvoltarea de produse, soluții și metode care să fundamenteze dezvoltarea durabilă la Marea Neagră;
  • Constituirea unor sisteme esențiale de suport și a unei infrastructuri de cercetare inovatoare;
  • Educarea populației și creșterea capacității.

Încurajăm toate părțile, în special guvernele țărilor litorale Mării Negre și cel al Republicii Moldova, sau alte instituții regionale, europene și internaționale care doresc să contribuie la implementarea Agendei Strategice de Cercetare și Inovare, să se dedice și să se implice în acțiunile și proiectele prevăzute în acest document,

Încurajăm toate părțile interesate să utilizeze din plin această Agendă, și să lucreze în parteneriat cu oamenii de știință, cu reprezentanți ai mediului de afaceri, cu comunitățile locale și cu alți terți pentru a duce cu succes la bun sfârșit prioritățile și acțiunile cuprinse în aceasta,

Încurajăm instituțiile financiare naționale, regionale, europene și internaționale, precum și Comisia Europeană, să realinieze liniile de finanțare deja existente sau prefigurate pentru viitor pentru a putea susține acele proiecte care promovează Agenda Strategică de Cercetare și Inovare,

Încurajăm actualizarea regulată a acestei Agende Strategice de Cercetare și Inovare, pentru ca aceasta să poată ține în permanență pasul cu ultimele evoluții și provocări care afectează bazinul Mării Negre, elemente esențiale pentru o bună conservare și o eficientă exploatare a resurselor Mării Negre,

Cerem guvernelor și Comisiei Europene să faciliteze procesul de implementare a Agendei Strategice de Cercetare și Inovare prin crearea și sprijinirea unei grupări tehnice de experți care să continue lucrul asupra acestor aspecte.

www.romania2019.eu                                                     www.sust-black.ro

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu