Conservarea biodiversității. Workshop online organizat de Universitatea Ovidius din Constanța și ISACCL

În  cadrul  programului  de master „Conservarea biodiversității”, parte a proiectului „Relația mineral – biologic în  abordarea holistică a  cercetării naturii”, desfășurat de ISACCL  în colaborare cu  Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole a  Universității Ovidius din Constanța, miercuri 11 noiembrie 2020, ora 14.00 este programat un workshop online, organizat de prof. univ. dr. Dan Grigorescu (ISACCL), conf. univ. dr. Marius Skolka (UOC), prof. univ. dr. Dan Cogălniceanu (UOC).

 

Program

 

•       14.00 – 14.20. Prezentarea programului și a  obiectivelor proiectului – Prof. univ. dr. Dan Grigorescu

•      14.35 – 14. 50. Prezentarea activităților desfășurate în cadrul proiectului pe direcția de conservare a biodiversității - Conf. univ. dr.Marius Skolka.

•      Activitățile desfășurate de masteranzi in cadrul proiectului:

•      15.00 – 15.15. Analiza factorilor de impact asupra stării de conservare  a habitatelor și speciilor protejate în zona ROSCI0022 Canaralele Dunării – Mălina Stefan, Master CB anul II.

•      15.15 – 15.30. Analiza factorilor de impact asupra stării de conservare  a speciilor protejate în zona ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia – Roxana Guță, Master CB anul II.

•      15. 30 – 15. 45. Analiza factorilor de impact asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor din ROSCI Podișul Nord Dobrogean – Isabela Sadîca, Master CB anul II.

•      15.45 – 16.00. Folosirea tehnicilor GIS și a teledetecției în analiza impactului asupra pășunatului – Stefan Manolescu, Master CB anul I

•      16.00 – 16.15. Situația unor specii invazive în Dobrogea în anul 2020 – Conf. dr. M. Skolka

•      16.15 – 17.00. Discuții, concluzii, activități viitoare.

Conservarea biodiversității. Workshop online organizat de Universitatea Ovidius din Constanța și ISACCL

prof. univ. dr. Dan Grigorescu (ISACCL)

Conservarea biodiversității. Workshop online organizat de Universitatea Ovidius din Constanța și ISACCL

conf. univ. dr. Marius Skolka (UOC)

Conservarea biodiversității. Workshop online organizat de Universitatea Ovidius din Constanța și ISACCL

prof. univ. dr. Dan Cogălniceanu (UOC)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu