Simpozionul internațional, Dimitrie Cantemir – Istorie, Cultură, Patrimoniu

Istanbul 24 octombrie 2019

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a cărui misiune este legată de promovarea dialogului cultural dintre țările situate în spațiul istoric al Levantului, prin colaborări la nivelul academic, a răspuns invitației Institutului Cultural Român din Istanbul de a participa la simpozionul internațional despre personalitatea lui Dimitrie Cantemir (1673-1723, domn al Moldovei între martie-aprilie 1693 și 1710-1711) prin comunicarea Între Levant și Occident – reprezentări și înțelesuri culturale ale spațiului și timpului în opera Descrierea Moldovei, susținută de conf. univ dr. Florica Mihuț.

Simpozionul dedicat lui Dimitrie Cantemir, ajuns la cea de-a doua ediție, a fost organizat de Institutul Cultural Român din Istanbul, cu sprijinul Universității din Istanbul și al Consulatului General al României la Istanbul. La deschiderea evenimentului – 24 octombrie 2019 -, au vorbit directorul  ICR Instanbul, dr. Nadia Tunsu, rectorul Universității din Istanbul, prof. dr. Mahmut AK, Consulul General al României la Istanbul, Adriana Ciamba, care au subliniat rolul deosebit jucat de Dimitrie Cantemir în epoca sa, ca promotor al sintezei culturale dintre Orient și Occident. A urmat un mini concert oferit de Conservatorul de Stat din Istanbul cu piese muzicale compuse de Dimitrie Cantemir.

Desfășurată la rectoratul universității partenere, manifestarea a reunit opt cercetători și profesori din România și Turcia, care au abordat activitatea diversă a lui Dimitrie Cantemir. Prin educația sa, primită în țară și continuată la Constantinopole, domnitorul moldovean a avut șansa cunoașterii profunde și directe (ca vorbitor a unsprezece limbi) a culturii antice, bizantine, europene medievale, ruse, persane, arabe și turcești, dobândind statutul de savant erudit, recunoscut prin acceptarea, în 1714, ca membru al Academiei din Berlin.

Subiectele comunicărilor din cadrul simpozionului au vizat atât contextul istoric și cultural în care a trăit și activat domnitorul român, cât și contribuția sa remarcabilă în domeniul literar și muzical. Modernitatea abordărilor proprii lui Dimitrie Cantemir îl situează deopotrivă în mediul umanist și iluminist de creație spirituală, iar inovațiile acestuia în sfera științelor literare a geografiei, istoriei, muzicii, politologiei mărturisesc din plin profunzimea gândirii și, în egală măsură, caracterul eclectic a operei sale. Aceste aspecte au fost evidențiate în intervențiile participanților și în dezbaterile care au avut loc, dovedind, încă o dată, nu doar importanța pe care asemenea personalități o au în cadrul culturii modiale, ci și marea deschidere metodologică oferită cercetărilor pluridisciplinare de către astfel de opere de anvergură universală. Analizele realizate pe lucrări edite și documente inedite din arhivele turcești au asigurat un profesionalism de înaltă ținută academică, alături de remarcabilul efort al echipei Institutului Cultural Român din Istanbul în realizarea dialogului cercetătorilor români și turci. Acest simpozion este încă o dovadă a necesității continuării colaborărilor în domeniul cercetării acelor aspecte din trecut, care au menirea de a fi reale punți de comunicare socio-culturală în vederea construirii și consolidării păcii sustenabile în zona Levantului istoric.

Simpozionul internațional, Dimitrie Cantemir – Istorie, Cultură, Patrimoniu Simpozionul internațional, Dimitrie Cantemir – Istorie, Cultură, Patrimoniu

Simpozionul internațional, Dimitrie Cantemir – Istorie, Cultură, Patrimoniu Simpozionul internațional, Dimitrie Cantemir – Istorie, Cultură, Patrimoniu

Participanți:

Prof. dr. Bogdan Crețu, Universitatea ”Alexandru I. Cuza” Iași – Dimitrie Cantemir - strategiile occidentale ale unui savant „oriental”           

Prof. dr. Namık Sinan Turan, Universitatea Istanbul – Portretizarea lui Dimitrie Cantemir – un intelectual extraordinar, orientalist din perioada modernă timpurie

Conf. dr. Florica Mihuț, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului – Între Levant și Occident – reprezentări și înțelesuri culturale ale spațiului și timpului în   opera Descriptio Moldoviae

Mümin Yıldıztaş, director adjunct, Direcția de Cultură și Turism Istanbul – Constrângeri materiale traversate de voievozii moldoveni după înlăturarea de la tron 

Conf. dr. Mehtap Demir, Conservatorul de Stat Istanbul – Cartea științei muzicii lui Cantemir și valoarea ei în arhivele turcești

Prof. dr. Nicolae Gheorghiță, Universitatea Națională de Muzică, București – Muzicile otomane ale Prințului. Relatări despre practicile muzicale otomane în Țara        Românească și Moldova prin prisma scrierilor lui Dimitrie Cantemir și ale epocii sale

Conf. dr. Bilen Işıktaş, Universitatea Istanbul – Kantemiroğlu (Dimitrie Cantemir): în zorii iluminismului, un maestru inovator al muzicii

Lector dr. Oğuzhan Uç, Universitatea Tehnică İstanbul – Dimitrie Cantemir, o abordare europeană a muzicii turcești

Simpozionul internațional, Dimitrie Cantemir – Istorie, Cultură, Patrimoniu

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu