Școala de vară de la Cetatea Carsium – Hârșova, ediția I

Institutul de Studii Avansate pentru Istoria și Civilizația Levantului, în calitate de partener, alături de Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Consiliul Județean Constanța, Primăria Orașului Hârșova, Uniunea Democrată Turcă din România, alături de Universitatea din București - Facultatea de Istorie, a participat la  prima ediție a Școlii de Vară de la Cetatea Carsium.

Scopul Școlii de vară a fost cunoașterea arheologiei, a cercetării arheologice, a metodelor și tehnicilor, a investigațiilor non-invazive și interdisciplinare care contribuie la înțelegerea, cunoașterea și protejarea unui sit arheologic, precum și la protejarea și promovarea monumentelor istorice și a patrimoniului natural.

Au fost invitați peste 12 specialiști, parte din ei din rândul instituțiilor partenere, parte specialiști invitați din exterior. În prima zi au susținut prelegeri dr. Constantin Nicolae, M.I.N.A.C., responsabil științific al cercetării arheologice, Monumentele istorice din Hârșova, date istorice - dr. Daniela Mihai, director adjunct I.N.P., Cetatea otomană de la Hârșova. Surse cartografice inedite - dr. Aurel Daniel Stănică, I.C.E.M. Tulcea.

Prima parte a celei de a doua zile s-a desfășurat sub titlul Investigații non-invazive și interdisciplinare în cercetarea arheologică. Au fost prezentate prelegeri de către dr. Marius Streinu și dr. Adrian Bălășescu, (I.A.B.), David Baciu (U.B.) și  Studii de caz. Restaurarea siturilor arheologice de către Dr. arh. Arina Nițulescu, INP.

Partea a doua a zilei a fost dedicată prezentării patrimoniului natural, prezentat de către prof. dr. Dan Alexandru Grigorescu, director științific al I.S.A.C.C.L., în cadrul unui tur ghidat realizat cu șalupa pe Dunăre, precum și la cariera Celea Mică, ce face parte din situl Canaralele de la Hârșova, alături de  conf. univ. dr. Marius Skolka, decan al Facultății de Științe ale Naturii și Agricultură, Universitatea „Ovidius” din Constanța, care a prezentat date despre Ariile naturale Protejate „Natura 2000”. Canaralele de la Hârșova (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN(rezervație naturală de geologic și geomorfologic), situată în județul Constanța, pe teritoriul administrativ al orașului Hârșova.

Ziua a treia a fost dedicată monumentelor istorice și turismului cultural. Doamna Alexandra Bugiulescu, purtător de cuvânt al Primăriei Hârșova a prezentat proiectele de dezvoltare a turismului cultural, iar Irina Nicolae, consilier la Direcția de Cultură Constanța, o prezentare referitoare la Protecția siturilor arheologice din județul Constanța.

Ultimele două zile au fost dedicate igienizării și inventarierii necropolei otomane de la Hârșova, fiind inventariate peste 20 de morminte și descrise în fișele minimale de inventariere.

Școala de vară de la Cetatea Carsium – Hârșova, ediția I

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu