Conferința „Archaeologists at the meeting with history. In memoriam professorum Alexandru Barnea et Alexandru Avram”

Alexandru Barnea

Alexandru Barnea

Alexandru Avram

Alexandru Avram

 

Dr. Liviu Iancu, cercetător al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a fost unul dintre membrii comitetului de organizare a conferinței Archaeologists at the meeting with history. In memoriam professorum Alexandru Barnea et Alexandru Avram, care a avut loc online, în zilele de 15 și 16 aprilie 2022, sub egida Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice de la Facultatea de Istorie a Universității din București.

În cadrul acestei manifestări academice care a reunit savanți din România, Italia, Polonia, Franța, Ucraina și Statele Unite, specializați în istoria antică și arheologia spațiului balcanic, carpatic și pontic, Liviu, împreună cu Alina Iancu, istoric la Institutul Național al Patrimoniului, au susținut comunicarea „A (first?) lead spindle-whorl discovered in Istros”.

Lucrarea celor doi semnalează identificarea primei fusaiole antice de plumb în rândul artefactelor descoperite la cetatea greacă Histria (Istros), din Dobrogea. Liviu și Alina au subliniat importanța acestei premiere, în contextul în care asemenea obiecte au fost semnalate până acum în număr mare în coloniile grecești de pe țărmul nordic al Mării Negre, mai puțin însă în Dobrogea. Liviu a discutat descoperirea din punct de vedere al metalurgiei antice, iar Alina din perspectiva producției de textile în antichitate.

Obiectul a fost descoperit în 2021 cu ocazia săpăturilor realizate în cadrul „Histria Archaeological Multiscalar Project”, un proiect comun al Universității din Texas și al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan" din București, din care Liviu Iancu face parte ca cercetător asociat din partea ISACCL și deține funcția de co-field director.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu