• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Organigrama ISACCL valabilă de la data de 17.11.2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Științific nr. 4/17.11.2020

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu