• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE INSTITUTUL DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI ȘI INSTITUTUL DE ȘTIINȚĂ, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE AL UNIVERSITĂȚII „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu