• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Președintele Emil Constantinescu și dr. Oana Brânda la o masă rotundă care a dezbătut Rolul multilateralismului în fundamentarea societății secolului XXI, organizată de Mișcarea Internațională Indiană pentru Unificarea Națiunilor (MIIUN)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu