• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Biroul Națiunilor Unite de la Geneva, împreună cu Academia Mondială de Artă și Știință si Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, organizează în perioada 15-19 iunie 2020 conferința ”Global Leadership for the 21st Century. Strategies for Transformative Global Leadership”

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu