Reuniunea Board-ului Academiei Mondiale de Artă și Știință. Masa rotundă cu tema „Guvernanță globală: provocări și oportunități”

19-24 noiembrie 2018

În zilele de 19-21 noiembrie 2018, la Dubrovnik, Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, a participat la reuniunea Board-ului Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS). Cu acest prilej, au fost prezentate conducerii WAAS rezultatele activității de cercetare științifică desfășurate în acest an de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință. În continuarea Board-ului, a avut loc masa rotundă intitulată „Guvernanță globală: provocări și oportunități” (22-24 noiembrie). Evenimentul a fost organizat sub forma unor dezbateri interactive privind diferite aspecte ale guvernanței globale, precum factorii care au permis dezvoltarea acesteia și provocările cu care se confruntă în prezent, relația dintre suveranitatea națională, democrație și guvernanța globală, importanța mediului academic și a societății civile, rolul economiei în evoluția guvernanței globale, perspective și strategii de extindere și consolidare a guvernanței globale. Președintele Emil Constantinescu a fost co-moderator la două sesiuni de discuții având ca temă suveranitatea națională și guvernanța globală, respectiv strategii de consolidare a guvernanței globale. În cadrul grupurilor de lucru au fost analizate conexiunile între procesul de dezvoltare a statelor-națiune și comunitatea globală, posibile conflicte generate de globalizare și modalități de soluționare a acestora, strategiile aplicate pentru a consolida buna guvernanță, riscuri și dificultăți ale guvernanței la nivel global. La discuții au participat personalități academice recunoscute la nivel mondial, precum Marcel van de Voorde, director în cadrul Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN) de la Geneva, Rodolfo Fiorini, profesor la Universitatea Politehnică din Milano, Momir Đurović, președintele Academiei de Științe și Arte din Muntenegru, economiștii Zbigniew Bochniarz de la Universitatea din Washington și Erich Hoedl de la Universitatea Columbia din New York, Thomas Reuter, profesor la Universitatea din Melbourne, Frank Dixon, cercetător și fondatorul companiei Global System Change, Fadwa El Guindi, profesor de antropologie la Universitatea din Doha.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu