Proiectul Human Security for All, la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului găzduiește prezentarea și dezbaterea unui nou proiect de anvergură globală, demarat de Academia Mondială de Artă și Știință (WAAS): „Human Security for All".

În următorul an, Academia Mondială de Artă și Știință își propune să dialogheze cu factorii de decizie și publicul larg de pe mapamond pentru a promova o abordare comprehensivă, integrată și centrată pe persoană care să îmbunătățească securitatea, drepturile omului și dezvoltarea durabilă. În cadrul acestei campanii, Academia Mondială de Artă și Știință va colabora cu o rețea crescândă de organizații mondiale care implică Organizația Națiunilor Unite, parlamente naționale, universități, academii, institute de cercetare, antreprenoriate, instituții financiare, organizații ale societății civile, precum și rețele sociale consacrate. Securitatea umană se adresează tuturor problemelor critice cu care ne confruntăm, în prezent, la nivel planetar:  drepturile omului, inechitabilitatea, sănătatea, hrana, educația, forța de muncă, siguranța comunitară și personală, energia, poluarea, biodiversitatea, schimbările climatice, pacea.

Participanții au reliefat contextul care fundamentează necesitatea unei asemenea campanii de anvergură globală centrată pe securitatea umană, prezentând perspectivele Academiei Mondiale de Artă și Știință asupra securității umane și conexiunile campaniei cu proiectele anterioare ale organizației, „Provocările globale și leadership-ul global în secolul XXI". Apoi, gazdele evenimentului au subliniat necesitatea unei noi paradigme pentru securitatea umană și cea globală, strâns întrepătrunse; au trasat liniile directoare ale poziției Organizației Națiunilor Unite asupra acestei teme deosebit de importante, și au prezentat relația dintre acest nou proiect al Academiei și Agenda ONU pentru anul 2030 și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă propuse de aceasta.

A fost prezentată o viziune de ansamblu asupra campaniei, conținând detalii concrete asupra obiectivelor acesteia, strategiilor implementate în acest scop, și provocările organizaționale cu care s-ar putea confrunta. Participanții au lansat o invitație deschisă publicului larg de a contribui la fundamentarea și ducerea la bun sfârșit a acestei inițiative.

Au fost subliniate și multitudinea de noi oportunități pe care un astfel de demers le deschide la nivel local, regional și global în domeniul educației, al științelor fundamentale și al artei, precum și oportunitățile de relaționare și de formare a unor rețele durabile cu organizații și instituții cu profil similar de pe mapamond.

În încheierea discuțiilor, au luat cuvântul Jeffrey Sachs, Jon Miller, Dan DuPont, Chantal Line Charpentier, Phoebe Koundouri, Mariana Bozeșan și Stefan Brunnhuber, fiecare dintre aceștia atrăgând atenția asupra unor considerente și probleme specifice pe care o astfel de inițiativă le-ar putea ridica pe termen mediu și lung.

11 octombrie 2022

Proiectul Human Security for All, la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu