Proiect Internațional pentru Leadership Global în secolul 21

 

REUNIUNEA ANUALĂ A ACADEMIEI MONDIALE DE ARTĂ ȘI ȘTIINȚĂ

 

Între 13 și 16 noiembrie, președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a participat la reuniunile anuale ale Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS) și ale Consorțiului Universității Mondiale (WUC), organizate la Belgrad, în sediul Asociației Economiștilor din Serbia. În cadrul acestor evenimente, consiliile administrative ale Academiei Mondiale de Artă și Știință și ale Consorțiului Universității Mondiale au stabilit prioritățile logistice și administrative pentru anul 2020, și au prezentat proiectele de deschidere internațională inițiate, promovate și susținute de WAAS și de WUC.

În seara zilei de 13 noiembrie, președintele a participat la o ședință a Consiliului Consorțiului Universității Mondiale, care a recapitulat deciziile luate în cadrul reuniunii anuale din 11 noiembrie 2019 a Consiliului Director cu privire la evenimente desfășurate în 2019 și planificate pentru anul viitor precum masa rotundă la nivel înalt asupra procesului de transformare socială (Dubrovnik, martie 2020), masa rotundă pentru viitorul guvernanței globale sau cea de-a V-a ediție a Conferinței Internaționale pentru Educație. Cu această ocazie, președintele Constantinescu a reiterat propunerea sa – susținută de conducerea WUC – de a îl numi pe rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, Președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, prof. univ. dr. Remus Pricopie, drept Secretar General al Consorțiului Universității Mondiale.

Reuniunea Consiliului Administrativ al Academiei Mondiale de Artă și Știință din dimineața zilei de 14 noiembrie a dezbătut nominalizările primite pentru noi membrii ai Consiliului Administrativ și a aprobat minutele activității din următoarele zile. A urmat Adunarea Generală anuală a WAAS, unde asociații organizației au votat pentru învestirea noilor membri curenți propuși în cursul anului anterior, și în cadrul căreia conducerea Academiei, prin dl. Garry Jacobs (CEO), prof. Heitor Gurgulino de Souza (președinte) și prof. Nebojsa Neskovic (secretar general) au prezentat activitățile WAAS pe anul 2019 (printre care Acordul pentru Educație pentru Cultura Păcii și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, susținut de către președintele Constantinescu ca reprezentat al Consiliului WAAS la Paris, 21 mai 2019; Summit-ul Viitorul capitalului: finanțarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite (12-13 septembrie 2019, sediul ONU din New York); sau cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale pe Viitorul Educației, organizată chiar la Belgrad cu câteva zile înainte, între 11-13 noiembrie 2019), și proiectele WAAS pentru anul viitor (masă rotundă despre „Viitorul Capitalului”, Dubrovnik, 18-20 noiembrie 2019; „Proiectul Internațional pentru Leadership Global în secolul 21” (Geneva, Elveția, planificat pentru prima jumătate a anului 2020) sau susținerea oferită EuroScience Open Forum 2020 (Trieste, Italia)

În cadrul Adunării Generale, difuzată în direct pe internet prin intermediul platformei “Webinar” deținută și operată de Academia Mondială de Artă și Știință, președintele Constantinescu a prezentat raportul de activitate al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului: proiectele, programele inițiativele și parteneriatele Institutului încheiate sau în curs de derulare în anul 2019, precum și cele prefigurate pentru anul 2020. Președintele a profitat de această ocazie pentru a le înmâna personal membrilor Consiliului Științific al ISACCL câte un exemplar al albumului „Papa Ioan Paul al II-lea în România. Dialogul Catolic–Ortodox la nouă secole de la Marea Schismă”; iar membrii WAAS, la rândul lor, l-au surprins pe președinte cu un mic dar cu ocazia celei de-a 80-a sale aniversări.

Ședințele Consiliului Academiei Mondiale de Artă și Știință din 15 și 16 noiembrie au pus în discuție probleme organizatorice, logistice și administrative ale organizației precum modificarea legislației interne, stadiul activităților și colaborărilor WAAS, stabilirea procedeelor și criteriilor viitoare pentru alegerea noilor membri ai organizației și prezentarea rapoartelor fiscale pe anul 2019 și provizoriu pe anul 2020, supunând fiecare decizie finală, în urma dezbaterilor, la un vot din partea membrilor Consiliului Administrativ întruniți în biblioteca Asociației Economiștilor din Serbia.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu