Prima conferință din seria „The Culture of Law in the History of Levant and the Middle East” a Institutului Levant

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului - Centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință - lansează seria de conferințe „The Culture of Law in the History of Levant and the Middle East”. Director de program și moderator este Dr. Habil. Cătălin-Ștefan Popa.

Încă din perioada preistorică comunitățile levantine și orientale au trăit organizate pe baza unor principii sociale și de drept care cu timpul au evoluat și au dus la organizări statele și administrative. Recuperarea unor texte istorice de mare importanță pentru științele umaniste și administrative – care arată stadiile de evoluție ale comunităților din Levant de-a lungul vremii – este necesară în lumea confuză de astăzi.

Seria de conferințe sub genericul „The Culture of Law in the History of Levant and the Middle East” își propune să analizeze mai multe forme de drept, plecând de la primele coduri juridice din Orientul Mijlociu și Balcani, în care s-au născut științele, cultura, administrația și unde s-au pus bazele unor forme de administrație locale în societățile preistorice și antice, reformele bizantine, tratatele de drept din perioada postmedievală, tratativele postbelice din perioada otomană, concretizate în tratate de drept internațional, diversele acte și principii legislative ce guvernează lumea islamică cu caracter universal pentru comunitățile din Levant, dar și din afara acestui areal.

Astfel, vor fi diseminate cunoștințe relevante despre aceste izvoare de drept și vor fi dezbătute texte de drept public, privat și religios pe baza metodelor comparative de aplicabilitate socială și administrativă. Un accent deosebit se va pune pe evoluția de la o epocă la alta a instrumentelor de menținere a păcii și ordinii sociale regionale (încheierea conflictelor, tehnici de negociere, armistiții) folosite în dreptul internațional din preistorie în modernitate în zona Levantului și pe aplicarea în dreptul universal a unor principii de drept inaugurate în Levant.

Profesor Emilia Justyna Powell, primul invitat în seria de conferințe „The Culture of Law in the History of Levant and the Middle East” a Institutului LevantPrima conferință din această serie, care va fi susținută online și on-site de Emilia Justyna Powell, de la Universitatea Notre Dame, Indiana, SUA este programată miercuri, 31 mai 2023, ora 17.00.

Emilia Justyna Powell este profesor de științe politice și drept la Universitatea Notre Dame. Deține specializări în domeniul dreptului internațional, instanțelor internaționale, soluționării disputelor internaționale, tradiției juridice islamice și dreptului constituțional islamic. A publicat numeroase studii în jurnale de specialitate și monografii la edituri precum Oxford University Press (2023, 2020), Cambridge University Press (2011).

Deține studii de Drept la Universitatea din Cambridge și un doctorat la Florida State University. A beneficiat de burse și stagii de cercetare la Oxford Centre for Islamic Studies, Durham University, repsectiv University of Copenhagen Law School, Centre for International Courts.

Persoanele care doresc să participe la conferința susținută de Emilia Justyna Powell, sunt invitate la Institutul Levant sau să solicite link-ul de acces prin email la office@institutlevant.ro.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu