A patruzecea reuniune a Boardului Academiei Mondiale de Artă și Știință prezintă evoluția campaniei globale „Securitate Umană pentru Toți” (Human Security for All, HS4A)

Președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, prof. Emil Constantinescu, a luat parte la cea de-a 40-a reuniune a Colegiului Director al Academiei Mondiale de Artă și Știință (Board of Trustees, World Academy of Art and Science, WAAS) organizată în format online luni, 15 mai 2023.

Pe lângă detaliile organizatorice, evenimentul a inclus și o prezentare amplă a progresului obținut de campania globală pentru Securitate Umană pentru Toți, demarată în luna ianuarie a acestui an cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite. Programul-pilot al Academiei Mondiale își propune să traseze o serie de linii directoare în baza cărora umanitatea să poată purta dezbateri deschise asupra definiției și aplicabilității conceptului de „securitate umană" pornind de la cele șapte dimensiuni recunoscute de Organizația Națiunilor Unite – comunitateaecologiaeconomianutrițiasănătateapersoana și politicul –, acestora adăugându-li-se, până în prezent, dimensiunea tehnologicăreligioasă și cea de consum. Dimensiunea tehnologică a dezbaterilor asupra securității umane a cunoscut cea mai mare dezvoltare. Academia Mondială a participat la ediția din 2023 a Expoziției de Electronică de Consum (Consumer Electronics Show, CES) organizată între 9 și 12 ianuarie în Las Vegas, unde liderii Academiei au deschis și promovat discuțiile între reprezentanții mediului de afaceri specializat în sfera tehnologiilor de masă prezenți la eveniment cu privire la modalitățile prin care aceștia pot spori securitatea umană prin intermediul produselor electronice aflate actualmente în dezvoltare. Totodată, pe 17 mai a.c. Academia Mondială va lansa o nouă serie de webinare care să continue discuțiile demarate la Las Vegas în sfera asigurării securității umane pe filieră tehnologică, aducând în discuție inclusiv cele mai recente avansuri în materie de inteligență artificială sau Big Data Management.

O altă arie de interes a campaniei aduce în discuție promovarea securității umane prin prisma mediilor educațional și universitar. În acest sens, Academia Mondială, în parteneriat cu Consorțiul Universitar Mondial și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, au organizat o conferință internațională între 7 și 9 martie, la București, pentru a aduce în discuție impactul Educației pentru Securitatea Umană. Evenimentul, care s-a bucurat de participarea a peste 125 de vorbitori invitați în cadrul a 20 de paneluri tematice desfășurate în paralel pe parcursul celor trei zile, a dezbătut rolul educației și al mediului didactic și academic (privite în sens larg) în vederea regândirii structurale a sistemelor de învățământ pentru a veni în întâmpinarea provocărilor curente la adresa securității umane pe glob. Recomandările finale agreate de participanții la conferință, ce vor fi reunite și într-un volum a lucrărilor sale, urmăresc să constituie o nouă paradigmă care să răspundă atât necesităților mediului academic cât și celor ale unei piețe a muncii aflată în mijlocul unui flux tehnologic fără precedent.

Cea de-a treia arie de interes fructificată până în prezent de campania Academiei Mondiale de Artă și Știință se referă la pericolele de mediu și ecologice. În această privință, între 9 și 23 aprilie a.c. Academia a participat la expoziția EarthX 2023, cea mai mare expoziție dedicată mediului din lume care reunește organizații de mediu, reprezentanți ai mediului de afaceri, instituții academice și agenții guvernamentale, pe lângă sutele de mii de participanți din cadrul publicului larg. Organizat la Dallas, Texas, evenimentul a constituit un prilej pentru Academia Mondială de a atrage atenția asupra impactului fundamental al amenințărilor asupra mediului și securității umane, deschizând discuții fructuoase din partea participanților cu privire la identificarea și planificarea cu celeritate a pașilor imediat următori necesari salvgardării bunăstării umane.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este Centru de Excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință, și sprijină inițiativa Academiei de a înainta dezbaterile academice, politice, ale societății civile și ale mediului de afaceri privitoare la acest subiect de importanță majoră: asigurarea securității umane în ansamblul său.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu