Educație pentru securitate umană, conferință organizată de Academia Mondială de Artă și Știință

Între 7 și 9 martie 2023, Academia Mondială de Artă și Știință (WAAS), al cărei centru de excelență este Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Consorțiul Universitar Mondial (WUC), Programul UNESCO de Gestionare a Transformărilor Sociale (MOST), Rețeaua pentru Soluții de Dezvoltare Durabilă (SDSN) și Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (BSEC) organizează în format online conferința internațională „Educație pentru Securitate Umană” (Education for Human Security, E4HS).

Astăzi, conceptul de „securitate” nu se mai poate referi strict la securitatea națională sau militară; el trebuie să cuprindă toate aspectele bunăstării umane: sănătate, hrană, locuri de muncă, standarde de viață, educație, încredere publică și toleranță socială. „Securitatea umană" reprezintă o abordare conceptuală amplă, care poate fi aplicată politicilor de dezvoltare în toate domeniile, și care presupune plasarea omului în centrul oricăror proiecte de dezvoltare. Având capacitatea de a deveni un punct de referință universal pentru strategiile de dezvoltare eficiente ale viitorului, o astfel de abordare integrată – o temă și o forță unificatoare, care servește drept cadru de referință central pentru a spori eficacitatea unei game largi de obiective sociale de înaltă prioritate – poate accelera acțiunile pozitive pentru a aborda amenințări viitoare, precum pandemiile și schimbările climatice, pentru a coordona și accelera punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și pentru a consolida cooperarea multilaterală.

Plecând de la constatarea abordării insuficiente a conceptelor de securitate umană în sistemul de învățământ universitar existent, conferința internațională „Educație pentru Securitate Umană” va dezbate regândirea structurării învățământului superior pentru a face mai bine față provocărilor curente la adresa securității umane pe mapamond. Cu intervenții din partea unei serii de actori de renume mondial în organizații supranaționale și nonguvernamentale, din mediile academic și de afaceri, cele 20 de paneluri tematice ale conferinței, desfășurate în paralel pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor aborda, fiecare, specificul educațional al celor mai importante specializări universitare la ora actuală. Intervențiile asupra educației în științele pure, umaniste, economice, juridice, sanitare, artistice sau geoclimatice (printre altele) vor da naștere unor serii de recomandări (preconizate a fi reunite într-un volum al lucrărilor conferinței) ale căror numitori comuni vor constitui o nouă paradigmă a schimbărilor necesare pentru un parcurs universitar în baza fundamentelor securității umane – un parcurs care să răspundă, totodată, solicitărilor unei piețe a muncii în continuă schimbare în urma evoluțiilor tehnologice și imperativelor climatice cu care se confruntă lumea de astăzi, și cea a viitorului. În viziunea organizatorilor conferinței, o educație eficientă trebuie să includă principiile Securității Umane, atât de necesare pentru supraviețuirea și dezvoltarea durabilă a fiecărui individ în parte, și a societății globale în ansamblu.

Conferința este cea de-a șasea reuniune la nivel înalt organizată de Academia Mondială de Artă și Știință pe tema viitorului în educație, după cele organizate la Universitatea din California (2013), Roma (2015), Rio de Janeiro (2017), Belgrad (2019) și online (în 2021). De această dată, ea vine în sprijinul campaniei globale "Human Security for All" (HS4A) derulată de Academia Mondială de Artă și Știință împreună cu Fondul ONU pentru Securitate Umană și alți parteneri internaționali.

Accesul la eveniment se va face în baza completării formularului de înscriere, disponibil aici.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu