• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Avem nevoie de multă energie pentru a scăpa de intoleranță, pentru a trăi într-o societate multinațională și multiconfesională

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu