Director științific

DAN-ALEXANDRU GRIGORESCUDAN-ALEXANDRU GRIGORESCU

Profesor emerit, Universitatea din București
Director al Oficiului Român Tempus (1991-2000)
Director al Agenţiei Naţionale Socrates (2000-2003)
Expert al Comisiei Europene în evaluarea proiectelor tematice din domeniul învățământului universitar și cercetării științifice (2004-2015)
Expert UNESCO în evaluarea geoparcurilor din Rețeaua globală a geoparcurilor (2009-prezent)
Fondator al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (2004)
Președinte de onoare al Asociației Europene de Paleontologie a vertebratelor (2003-prezent)

 

PROFIL ACADEMIC

 

STUDII

 • Liceul Ion Neculce din Bucureşti.
 • Diplomă în Geologie,Universitatea din București,1964. Șef de promoție.
 • Doctor în Geologie, Universitatea din Bucureşti,1971.

 

CARIERA PROFESIONALĂ

 • Preparator (1964-1966), Asistent (1966-1971),Lector (1971-1990), Conferenţiar (1990-1992), Profesor (1992-2013), Profesor emerit (2011- prezent), Profesor consultant (2013-prezent).
 • Conducător de doctorat (1993-prezent).
 • Granturi de cercetare: India (1972-1973), SUA (1975).
 • Profesor invitatlauniversitățiledin Montpellier, Tübingen (1984), Bristol (2003), Graz,Salzburg (2004).

Cursuri predate

 • Paleontologie, Paleobiologie, Stratigrafie, Geologie istorică, Geologia continentelor.
 • Masterat: Stratigrafie şi reconstituire paleoambientală a formaţiunilor continentale, Evoluţia geologică a ecosistemelor.
 • Studii doctorale : Paleontologia vertebratelor, Stratigrafie.

 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Subiecte abordate

 • Litostratigrafia formațiunilor de flis prin metoda microfacială.
 • Paleontologia vertebratelor.
 • Reconstituirea paleomediilor și ecosistemelor din trecutul geologic.
 • Evoluția organismelor în decursul trecutului geologic.
 • Protecția mediului geologic.

Publicații

 • Autor/coautor a 168lucrări științifice și scurte articole în domeniul geologiei,paleontologiei, conservării mediului, publicate în reviste şi periodice de specialitate din 21 de ţări, majoritatea ca unic sau prim autor.
 • Autor/coautor a 18 cărţi, manuale, caiete de lucrări practice, ghiduri de teren, dicţionare.
 • Peste 2000 citări,28 lucrări citate în Web of Science.Indice Hirsch 17. Cotație Research Gate 23.

Contracte și proiecte de cercetare

 • Director de proiect/responsabil de grant în patru proiecte naţionale multianuale, finanţate prin programe ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiintifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi Banca Mondială, în trei granturi ale Academiei Române, partener, în cinci proiecte CNCSIS cu alt director de proiect.
 • Membru în consorţiul a două proiecte finanţate de U.S. National Science Foundation (1991-1996).
 • Coordonator regional pentru Europa de sud-est alProgramulului UNESCO – International Geological Correlation of the World - proiect IGCP 145 „Non-marine Cretaceous of the World” (1985-1990).

Participări la conferințe și simpozione internaționale

Budapesta (1969), Chandigarh – India (1973), Corvallis – SUA (1975), Varşovia (1981), Tübingen (1984), Urumqi-China (1987), Alma-Ata – Kazahstan (1990), Washington DC (1991), Digne – Franţa (1991), Montbelliard – Franţa (1992), Malvern –Anglia (1993), Aix en Provence (1994), Sofia (1995), Uppsala (1995), Roma (1996), New-York (1996), Quillan – Franţa (1997), Maastricht (1998), Albaracin – Spania (1999), Karlsruhe (2000), Isona – Spania (2000), Florența (2001), Sibiu (2002), Montpellier (2003), Ankara (2003,2017), Belgrad (2004),  Mitilini (2005), Budapesta (2006), Belfast (2006), Plaza Huincul - Argentina (2006), Brno (2008), Nicosia (2009), Heraklion (2011), Larvik (2011), Terruel – Spania (2012), Arouca (Portugalia, 2012), Reykjavik (2013), Opole  (2015) Ponte Delgada -Azore (2017).

 

CONTRIBUȚII  ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI ȘI PALEONTOLOGIEI

 • Stratigrafia formațiunilor cretacice non-marine din România (sinteză).
 • Clasificarea stratigrafică a formațiunilor cretacice marine și continentale din Bazinul Hațeg.
 • Aplicarea pentru prima oară în România a metodei microfaciale în studiul formațiunilor de flis.
 • Numeroase descoperiri paleontologice, inclusiv de genuri și specii noi în știință.

 

REALIZARI CU IMPACT ASUPRA PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII REGIUNILOR 

 • Constituirea primei organizații de cercetare și protecție a geodiversităţii în România (1977).
 • Fondator al Societății de protecție a mediului geologic, unul dintre primele ONG-uri din România (1990).
 • Membru fondator al Asociației Europene de Conservare a siturilor geologice – ProGEO și semnatar pentru România alDeclarației Deptului Pământului (1991).
 • Inițiator și cofondator al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului (2000- 2005).

 

EXPERTIZĂ. PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 • Expert evaluator în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării din Învățământul Superior (CNCSIS ), Comisia de Ştiinţe ale Vieţii și ale Pământului, responsabil al domeniului Geologie (1994-2007).
 • Consultant extern al Comisiei Europene în cadrul programelor de Cercetări FP6 și FP7, și al programelor educaționale pentru învățământul superior, Erasmus și Tempus ( 2003-2012).
 • Expert UNESCO pentru Geoparcuri (2011-prezent)

 

ORGANIZARE CONFERINȚE ȘI SIMPOZIOANE

 • Simpozionul IGCP 245 (Nonmarine Cretaceous of the World) si IGCP 262 (Tethyan Cretaceous correlation), București și Hațeg,15-21 august 1990.
 • Simpozionul naţional “Eclipse cosmice şi eclipse biologice în trecutul Pământului”,Hațeg,19 august 1999.
 • Al 7-lea Simpozion al Asociației Europene de Paleontologie a vertebratelor, Sibiu, 2-7 iulie 2002.
 • Conferința anuală a Grupului de lucru ProGEO din țările balcanice, București și Hațeg,23-29 septembrie 2003.
 • Centenarul Laboratorului de Paleontologie,co-organizator, Bucureşti,24-28 septembrie 2005.
 • Simpozionul internațional Geodiversitate și Geoconservare, finanțat de Comisia Europeană prin programul TAIEX, (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Comission ),Sibiu,29 septembrie-1 octombrie 2007.
 • Simpozionul naţional de Paleontologie, co-organizator, Bucureşt 2011.

 

ORGANIZARE SIMPOZIOANE ÎN PROGRAMUL TEMPUS AL COMISIEI EUROPENE

 • Simpozionul național “Cooperarea universități – întreprinderi, o relație cu dublu sens“, Craiova,1996.
 • Simpozionul internațional “European Studies Today”,Cluj,1997.
 • Simpozionul național " Universitățile în mediul lor social și economic”,Brașov,1998.
 • Simpozionul național “Impactul Programului TEMPUS asupra dezvoltării educației continue și a învățământului la distanță în universitățile din România”, Sibiu,2000.
 • Simpozion național dedicat unei decade a Programului Tempus în România, București, 2001.

 

ACTIVITĂȚI DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI 

 • Numeroase articole publicate în presă.
 • Numeroase prezentări în cadrul unor emisiuni de radio și televiziune.
 • Numeroase conferințe publice pe teme de paleontologie, geologie, evoluționism.
 • Consultant ştiinţific la realizarea unor filme TV în ţară şi străinătate (Discovery, BBC).

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR GEOLOGICE

Articole (selecție)

 • Grigorescu D., 1967, Asupra prezentei Sirenidelor în Paleogenul de la Albești‑Muscel, Analele Univ. Buc., Ser.Geol., 172‑173.
 • Grigorescu D., 1970, Étude microfaciale du Complexe Spherosideritique de la Zonne d’écailes des Carpates Orientales Roumaines, Analele Univ. Buc., Ser.Geol., 183‑209.
 • Grigorescu D., Marin I., 1971,Osmeroides dobrogensis‑ une nouvelle Elopide fossile du Turonien du Basin de Babadag (Roumanie), Analles de Paleont. des vertebres, Paris, Tom 57, 189‑205.
 • Brustur T., Grigorescu D ., 1973,Une nouvelle éspece du genre Paleorhynchus ‑ P. humorensis, dans les depöts oligocenes de la zone de Gura Humorului, Revue Roum., Acad. RSR., XVII, 1, 99‑113.
 • Dutta A.K., Grigorescu D., 1974, Towards a correlation of the Mammalian fauna of the Siwaliks with their equivalents in South‑Eastern Europe, including Crimeea and Caucasus, Recent Researches in Himalayan Geology, New Delhi, 134‑140.
 • Grigorescu D., Anastasiu N. 1976, Constituenții clastici grosieri ai depozitelor cretacice din Unitatea Șisturilor negre ‑ semnificație sedimentologică, Stud. Cerc. Geol., Acad. RSR, XXI, 95‑102.
 • Grigorescu D., Verma B.C., 1976, On a Geoclemys skull (Chelonia‑Emydinae) from the Upper Tatrot (Upper Pliocene) near Masumpur, Haryana, Records of the Geol.Survey of India, 134‑140.
 • Grigorescu D., 1976, Paratethyan seals, Systematic Zoology, Washington DC, XXV, 4, 407‑419.
 • Grigorescu D., .Kessler E., 1977,The Middle Sarmatian Avian fauna of South Dobrogea, Revue Roum., XXI, 93‑108.
 • Anastasiu N., Grigorescu D., 1977, Authigenic feldspars in the carbonate rocks of the Black Schists Formation, Revue Roum., Acad. RSR, XXI, 71‑77.
 • Repenning C.A.,Ray C., Grigorescu D., 1979, Pinniped Biogeography, Historical Biogeography, Plate Tectonics and Changing Environment, Oregon State Univ. Press, 337‑369.
 • Grigorescu D., Baltres. A., 1981, Iron microsphereules of cosmic origin in the Vraconian ‑ Cenomanian of Eastern Carpathians. Revue Roum. Acad. RSR, 117‑121.
 • Baltes N., Antonescu E., Grigorescu D., Alexandrescu G, Micu M., 1983, The Black Shales Formation of the East Carpathians, Litho-, Biostratigraphy and Oil potential, XII Congress of the Carpato‑Balkan Geol Assoc., București, Anuarul Inst., Geofiz., Ser. Paleontologie -Stratigrafie, LIX, 79‑88.
 • Grigorescu D., 1983, Darvinismul și caracterul cronicii geologice, Analele Acad. RSR, Ser. IV, XXXII, 210‑216.
 • Grigorescu D., Manoleli D., 1983, Alternative actuale ale teoriei darwiniste, Analele Acad. RSR, Ser. IV, XXXII, 216‑222.
 • Grigorescu D., 1983, A Stratigraphic, Taphonomic and Paleoecologic approach to a “Forgotten Land”: The dinosaur‑bearing deposits from the Hateg Basin (Romania), 2nd Symp. Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Acta. Paleont. Polonica, XXVIII, 1‑2, 103‑121.
 • Grigorescu D., 1984,New Tetrapod groups in the Maastrichtian of the Hateg Basin: Coelurosaurians and Multituberculate Mammals, 3rdon Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Attempto Verlag, Tübingen, 99‑104.
 • Grigorescu D., Hartenberger J. L., Radulescu C., Samson P., Sudre J., 1985, Decouverte de Mammifieres et Dinosaures dans le Cretace superieur de Pui (Roumanie), C. R. Acad. des Sci. Paris, 301, ser. II, 19, 1365‑1368.
 • Grigorescu D., 1987, Considerations on the age of the „red beds” continental formations in south‑western Transylvanian Depression, Eocene‑Special vol., Univ. Cluj, 189‑196.
 • Grigorescu D., Hann G., 1987,The first multituberculate tooth from the Upper Cretaceous of Europe (Romania), Geologica and Paleontologica, Marburg,XXI, 237‑243.
 • Grigorescu D., 1987, A Stratigraphic and Paleontologic Synthesis of the Cretaceous continental deposits of Romania, 1st Sympos.on Nonmarine Cretaceous Correlation (UNESCO-IGCP Project 245), Urumqi, Rep. of China, Abstracts vol.6
 • Grigorescu D., Kessler E., 1988, New contributions to the knowledge of the Sarmatian birds from Southern Dobrogea in the frame of the Eastern Paratethyan avian fauna, Revue Roum., XXXII, 91‑97.
 • Grigorescu D., 1988, Extincțiile biologice, Special vol. Evoluție și adaptare Univ. Cluj, 73‑87.
 • Grigorescu D., 1988, Cel mai vechi mamifer fosil din România, Sargeția, XX, 543-545.
 • Grigorescu D., 1989, De la „veriga lipsă” la ramificatele căi ale antropogenezei,Terra, 2, 35‑42.
 • Grigorescu D. and Norman D., 1990 , Earth science conservation in Romania, Earth science conservation, Nature Conservancy Council- U.K . Edit.27,6-8.
 • Weishampel D., Grigorescu D., Norman D., 1991, The Dinosaurs of Transylvania, National Geographic ‑ Research and Exploration, Washington DC, 7 (2), 196‑215.
 • Grigorescu D.,Weishampel D., Norman D., Seclaman M. , 1990,Dinosaur eggs from Romania, Nature, London, no.346, 417.
 • Grigorescu D., 1992, Nonmarine Cretaceous formations of Romania, in Aspects of Nonmarine Cretaceous Geology, Special vol., ICGP Project 245, China Ocean Press, Beijing, 142‑164 (Premiul “Grigore Cobălcescu” al Academiei Române pentru Geologie-1992).
 • Grigorescu D., 1993, The Latest Cretaceous Dinosaur eggs and embryos from the Hateg Basin ‑ Romania, Revue de Paleobiologie, Geneve, VII, 95‑99.
 • Grigorescu D.,1993,The Geo-ecological education and Geological site conservation in Romania, The Malvern International Conference on Geological and Landscape conservation, Great Malvern,UK, Abstracts vol.98.
 • Weishampel D., Grigorescu D., 1993, Telmatosaurus transsylvanicus from the Late Cretaceous of Romania-the most basal hadrosaurid dinosaur, Paleontology, XXXVI, 2, 361-385.
 • Grigorescu D., Weishampel D., Norman D., Seclaman M., Rusu M., Baltres A., Teodorescu V., 1994, Late Maastrichtian dinosaur eggs from the Hateg Basin (Romania), în vol. Dinosaur Eggs and Babies, Cambridge Univ. Press, 75‑87.
 • Grigorescu D.,1994, A brief account on the geological site conservation in Romania: past and future, Memoir. Soc. Geol. de France, Nouv. Ser. no.165, 157‑158.
 • Grigorescu D., 1994, The geo‑ecological education and geological site conservation in Romania, in Geological and Landscape Conservation vol., Geological Society, London, 467‑472.
 • Grigorescu D., 1996, Geotope conservation in Romania, Future measure in a regional Carpato‑Balkan cooperation, Geologica Balcanica, 26, no.1, Sofia, 87‑90.
 • Benton M. J., Cook E., Grigorescu D., Tallodi E., Popa E., 1997, Dinosaurs and other tetrapods in an Early Cretaceous bauxite‑filled fissure, North‑Western Romania, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Elsevier, 130, 275 – 292.
 • Csiki Z., Grigorescu D., 1998, Small theropods from the Late Cretaceous of the Hateg Basin (Western Romania) ‑ an unexpected diversity at the top of the food chain, Oryctos, 1, 87-104.
 • Grigorescu D., Venczel M., Csiki Z., Limberea R., 1999, New latest Cretaceous microvertebrate fossil assemblages from the Hateg Basin (Romania), Geologie en Mijnbouw,78, Netherlands, 301-314..
 • Csiki Z., Grigorescu D., 2000, Teeth of multituberculate mammals from the Late Cretaceous of Romania, Acta Palaeontol. Polonica, 45, no.1, 85‑90.
 • Grigorescu D., Csiki Z., 2000, Sedimentology, Paleontology, Taphonomy and paleoenvironmental reconstruction of the Tustea nesting site (Upper Maastrichtian, Hateg Basin, Romania), 5th European Workshop on Vertebrate Paleontology, Karlsruhe, Germany, Abstract vol.
 • Grigorescu D., Melinte M., 2002, Stratigraphy of the Upper Cretaceous marine sediments from the north-western Hateg Basin, Third Romanian Sympos. on Paleontology, Iasi, Acta. Palaeont. Romaniae, 3, 153-160.
 • Buffetaut E., Grigorescu D., Csiki Z., 2002, A new giant pterosaur with a robust skull from the Latest Cretaceous of Romania, Naturwissenschaften, vol.89, Spriger-Verlag Berlin, 180-184 .
 • Koretsky I., Grigorescu D., 2002, The fossil monk-seal Pontophoca sarmatica (Alekseev) (Mammalia: Phocidae: Monachinae) from the Miocene of Eastern Europe, in vol. Cenozoic Mammals of Land and Sea: Tributes to the career of Clayton Ray, Smithsonian Inst. Press, Washington D.C., 149-162.
 • Grigorescu D., 2003, Dinosaurs of Romania, în vol. Dinosaurs of Europe, Palevol.,Elsevier, Amsterdam, 89-94.
 • Buffetaut E., Grigorescu D., Csiki Z., 2003, Giant azhdarchid from the terminal Cretaceous of Transylvania (western Romania), in Evolution and Paleobiology of Pterosaurs, Special Publications, Geological Society, London, 217, 91-104.
 • Grigorescu D., 2004, Vertebrate Paleontology in Romania, Noesis, Editura Academiei Române, 97-116.
 • Grigorescu D., Kazar E., 2005, A new Middle Miocene Odontocete (Mammalia: Cetacea) locality and the Lower Sarmatian Dolphin Event, Oryctos, 6, Esperaza, France, 31-45.
 • Kazar E., Grigorescu D., 2005, Revision of Sarmatodelphis moldavicus Kirpichnikov,1954 (Cetacea: Delphinoidea) from the Miocene of Kishinev, Rep.of Moldavia, Journ.Vertebrate Paleontology, S.U.A, 25 (4), 929-935. ( ISI – FI 2,21)
 • Cavin L., Grigorescu D., 2005, A new Crossognathus (Actinopterygii,Teleostei) from the Early Cretaceous of Romania with comments on Crossognathidae relationships , Geodiversitas, 27 (1), 5-16.
 • Bojar A.V., Grigorescu D., Ottner F., Csiki Z., 2005, Palaeoenvironmental interpretation of dinosaur and mammal – bearing continental Maastrichtian deposits, Hateg Basin, Romania, Geological Quaterly,49, 205-222.
 • Kessler E., Grigorescu D., Csiki Z., 2005, Elopteryx revisited-a new bird-like specimen from the Maastrichtian of the Hateg Basin (Romania), Acta Palaeont. Romaniae, 5, Ars Docendi, București, 249-258.
 • Csiki Z., Grigorescu D., Rucklin M., 2005, A new multituberculate specimen from the Maastrichtian of Pui, Romania and reassessment of affinities of Barbatodon, Acta Palaeont. Romaniae, 5, Ars Docendi, București, 73-86.
 • Grigorescu D., Kazar E., 2005. A new Middle Miocene Odontocete (Mammalia: Cetacea) locality and the Lower Sarmatian Dolphin Event, Oryctos, 6, 53-68
 • Grigorescu D., 2005, Rediscovery of a “forgotten land”. The last three decades of research on the dinosaur-bearing deposits from the Hateg Basin, Acta Palaeont. Romaniae, 5, Ars Docendi, București, 191-204.
 • Grigorescu D., 2006, Hatchlings of Telmatosaurus transsylvanicus (Ornithischia, Hadrosauridae) associated with Megaloolithid eggs in the Tustea nesting site (Hateg Basin, Romania), 3rd Internat.Sympos.on Dinosaur Eggs,Babies and Developmental Biology, Plaza Huincul, Argentina, Abstracts & Program,6-7.
 • Grigorescu D., 2006, Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului. De la cercetarea geologică la o nouăstrategie de dezvoltare durabilă a regiunilor, Anuarul Inst. Geol. al României, 74, 75-77.
 • Grigorescu D., Andrasanu A.,2006, European Geoparks and sustainable development of the regions: A case study-The Hateg Country Dinosaur Geopark of Romania, Geoparks 2006 Conference, Abstracts volume, Geological Survey of Northern Ireland.Belfast,7.
 • Andrasanu A., Grigorescu D.,2006, The role of Geoparks in strengthen local identity, Geoparks 2006 Conference, Abstracts volume, Geological Survey of Northern Ireland. Belfast,25.
 • Grigorescu D., Csiki Z., 2006,Ontogenetic development of Telmatosaurus transsylvanicus (Ornitischia: Hadrosauria) from the Maastrichtian of the Hateg Basin,Romania – evidence from the limb bones, 4th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Budapest, Hantkeniana -5, 20-26.
 • Harvati K., Gunz P., Grigorescu D., 2008, Cioclovina (Romania): Affinities of an early modern European, Journal of Human Evolution, Elsevier, 53, 732-746.
 • Grigorescu D., Cziki Z., 2008: A new site with Megaloolithid egg remains in the Maastrichtian of the Hateg Basin, Acta Palaeont. Romaniae, 6, 115-121.
 • Grigorescu, D., 2010, The Latest Cretaceous fauna with dinosaurs and mammals from the Haţeg Basin – A historical overview. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 293, 271–282.
 • Grigorescu, D., Garcia, G., Csiki, Z., Codrea, V. & Bojar, A.-V., 2010. Uppermost Cretaceous megaloolithid eggs from the Haţeg Basin, Romania, associated with hadrosaur hatchlings: Search for explanation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 293, 360–374.
 • Csiki, Z., Grigorescu, D., Codrea, V. & Therrien, F., 2010. Taphonomic modes in the Maastrichtian continental deposits of the Haţeg Basin, Romania – Palaeoecological and palaeobiological inferences. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 293, 375–390.
 • Weishampel, D.B., Csiki, Z., Benton, M.J., Grigorescu, D. & Codrea, V., 2010. Palaeobiogeographic relationships of the Haţeg biota – Between isolation and innovation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 293, 419–437.
 • Benton, M.J., Csiki, Z., Grigorescu, D., Redelstorff, R., Sander, P.M., Stein, K. & Weishampel, D.B., 2010. Dinosaurs and the island rule: The dwarfed dinosaurs from Hateg Island. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 293, 438–454.
 • Grigorescu, D., 2010. The „Tustea Puzzle”: hadrosaurid (Dinosauria, Ornithopoda) hatchlings associated with Megaloolithidae eggs in the Maastrichtian of the Hateg Basin (Romania). Ameghiniana, Buenos Aires , 47(1): 89-97.
 • Grigorescu D., Melinte-Dobrinescu M., Csiki Z, Vasile S, Şeclăman M, Bărzoi S. Studiul integrat al Geodiversității Cretacicului superior cu dinozauri din Țara Hațegului- Retezat, volum special: Conservarea Geo-și Biodiversității și dezvoltarea durabilă în Țara Hațegului-Retezat, Editura Academiei Române, sub redacția P.I.Otiman, 53-248.
 • Grigorescu D., 2010. La naissance des collections de Paléontologie a Université de Bucarest., Le patrimoine paléontologique, volum special, Geoecomar, 59-72.
 • Grigorescu D., Le patrimoine paléontologique, volum special, Geoecomar, 285-294.
 • Grigorescu D., 2010. Les prémisses géologiques et paléontologiques de la théorie darwiniste, Acta Palaeontologica Romaniae, 7,191-197.
 • Andrasanu A., Grigorescu D., 2012, Geoheritage and conservation in Romania, Geoheritage in Europe and its conservation, ProGEO special publication, 274-287. 
 • Grigorescu D.,2017,The ‘Tuştea puzzle’ revisited: Late Cretaceous (Maastrichtian) Megaloolithus eggs associated with Telmatosaurus hatchlings in the Haţeg Basin, Historical  Biology, 29 (5),627-640.

Cărți (selecție)

 • Grigorescu D., 1980, Înaintea apariției omului, Edit. Albatros, Bucuresti, 311 pp.
 • Hanganu E., Suraru N., Grigorescu D., 198, Paleontologie, Edit. Didactică și Pedagogică, 1981, 496 pp.
 • Grigorescu D., Avram E (coordonatori), Guide to Excursions, UNESCO IGCP Project 245- Nonmarine Cretaceous correlation of the world and Project 262 - Tethyan Cretaceous correlations, Inst. Geol. și Geof. București,109 pp.
 • Grigorescu D., Anastasiu N., Șeclăman M., 1991, Geologie, Manual pentru clasa a XI-a. Edit. Didactică și Pedagogică, București, 148 pp.
 • Anastasiu N., Grigorescu D., Mutihac V., Popescu Gh., 1999, 2007 (edit. II), Dicționar de Geologie, Edit. Didactică și Pedagogică, 400 pp.
 • Grigorescu D., Csiki Z., 2002, Excursions Field Guide, 7th European Workshop on Vertebrate Paleontology, Sibiu, Edit. Ars Docendi București, 49-69.
 • Grigorescu D., Andrasanu A., Csiki Z., 2003, Geological heritage conservation and regional development strategies for the South Eastern European countries, Workshop & Excursion Field Guide, Annual Workshop of ProGEO Network of South-Eastern European Countries for conservation of the Geological heritage, Bucharest, Edit. Ars Docendi, 9-78.
 • Grigorescu D., 2003, Stratigrafie și Geologie istorică.Partea I-a:Stratigrafie, Edit.Ars Docendi, 127 pp.
 • Grigorescu D., Csiki Z., Vasile S., 2011, The Eighth Romanian Symposium on Paleontology, Bucharest, 29-30 September 2011, Pre-Symposium Field Trip A2, Maastrichtian Continental deposits with dinosaur remains from Southeastern Transylvania. Ars Docendi, Bucharest, 26 p.
 • Grigorescu D., Enache M., Bogdan A. (coordonatori), 2012, Conservarea geo-și biodiversităţii și dezvoltarea durabilă în Ţara Haţegului-Retezat. Vol.1. volum special, Editura Academiei Române, sub redacția P.I.Otiman, 615 pp.
 • Grigorescu D.,Vasile S., Csiki Z-S. (coordonatori),2014, Geodiversitatea Țării Hațegului, Edit.Universității din București,101 pp.

 

FUNCȚII DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRATIVE

 • Șef al Catedrei de Geologie-Paleontologie (1990-1996).
 • Director al Oficiului Român TEMPUS (1991-2001).
 • Director al Agenţiei Naţionale SOCRATES (2000-2003).
 • Consilier în cadrul Departamentului de învățământ superior din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice (2003-2005).
 • Director al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (2004- 2013).

 

ALTE RESPONSABILITĂȚI

 • Membru în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare– CNATDCU, Comisia Geologie, Geografie, Științele Mediului (1997-2009).
 • Membru în Comisia Naţională pentru Dezvoltarea Învăţământului şi Cercetării Știinţifice Universitare – ADICU (1998-2004).
 • Membru al Senatului Universității din București (2004-2011).
 • Vicepreședinte al Asociației intercomunale Țara Hațegului (2008-2016).

 

APARTENENȚA LA ASOCIAȚII  NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 • Membru al Societăţii Geologice din România (din 1968).
 • Membru al Societăţii Americane de Paleontologie a Vertebratelor (din 1972).
 • Preşedinte al Societăţii de Protecţie a Mediului Geologic din România (ONG), (1990-1995).
 • Membru al Societăţii Paleontologice din România (din 1995).
 • Președinte al Asociației TEMPUS pentru Educație continuă (2001-prezent).
 • Membru alAsociaţiei europene de Paleontologie a vertebratelor(din 2003).
 • Preşedinte de onoare al Asociaţiei europene de Paleontologie a vertebratelor(din 2005).
 • Președinte al Asociației Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului-ONG (2005-2016).
 • Membru al Consiliului Consultativ al Reţelei Europene a Geoparcurilor UNESCO (din 2005).

 

PREMII ȘI DISTINCȚII

 • Premiul “Grigore Cobălcescu” al Academiei Române pentru cercetare geologică (1992).
 • Chevalier des Palmes Académiques de France (1996).
 • Diploma de onoare a Universităţii din Oradea (1997).
 • Doctor Honoris Causa al Universității din Petroşani (1998).
 • Medalia naţională “Pentru Merit” în grad de Comandor (2000).
 • Preşedinte de onoare al Asociației europene de Paleontologie a vertebratelor (din 2005).
 • Profesor Honoris Causa al Universității Transilvania din Brașov (2007).
 • Diploma de onoare a Universității din București cu prilejul împlinirii vârstei de 70 ani (2011).
 • Profesor emerit al Universității din București (2011).
 • Președinte de onoare al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (din 2013).
 • Cetățean de onoare al orașului Hațeg (2016).