Director general

Director generalANDREEA GRECU CIUPALĂ

 

Studii

1993-1997; Licenţă în economie mondială, Academia de Studii Economice Bucureşti

1997-1998; Diploma de Masterat în management european pentru întreprinderi culturale, Ecole Supérieure de Gestion Dijon, Franţa

1997-1998; Certificat Studii Aprofundate Integrare europeană, Academia de Studii Economice Bucureşti; Certificat în Economia şi gestiunea culturii, Universitatea Paris IX Dauphine, Franţa, bursă oferită de statul francez (2002)

1998-2004; Doctor în ştiinţe economice

2007-2010; Diplomă de licenţă Limbi Moderne Aplicate, Engleză – Franceză,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

2010-2012; Diploma de Masterat, Cultura şi limbajul organizaţiilor europene, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

 

Cursuri de perfecţionare

Curs accesare fonduri structurale (2006); Curs auditor intern (2010); Curs control intern / managerial (2010); Curs auditor intern instituţii publice (2011); Curs expert achiziţii publice (2012); Curs evaluator de proiecte (2013); Curs Formator de formatori  (2013); Curs audit intern (2014), Curs auditor intern (2015); Curs Evaluarea riscurilor: valoarea adăugată a auditului intern, formator autorizat Asociaţia Auditorilor Interni din România (2015); Curs Auditarea achizițiilor publice (2017); Curs Tehnici de auditare a sistemului juridic în entitatea publică (2017).

 

Experienţa profesională

Director al Administraţiei Fondului Cultural Naţional  (2005-2009),  instituţie publică - finanţator naţional de proiecte culturale.

Auditor public intern (economist specialist IA cu atribuţii de auditor), Filarmonica George Enescu (2004-2017).

Director de proiect, Fundaţia Noua Europă – NEC (2014-2015).

Director/coordonator de proiecte culturale (1998 – prezent); Uniter, Teatrul Act, etc.

Membru în comisii de evaluare a unor proiecte culturale, sociale, educaţionale, de patrimoniu naţional pentru finanţatori europeni (FDSC - Program de parteneriat Ambasada Elveţiei 2012 şi 2014, FDSC - Mecanismul Financiar Norvegian 2008 şi 2009)

Membru în comitete de evaluare POSDRU, măsurile 146, 162, 165, august 2013 - în prezent; CPP 146 „Şanse egale şi respect”, proiecte de tip grant ; CPP 162 „A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii, proiecte de tip strategic”;  CPP 165, „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, proiecte de tip strategic”.

 

Cadru universitar asociat

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, specializarea Istoria Artei; predarea de cursuri de specialitate: „Managementul proiectelor culturale”, „Organizaţii publice de patrimoniu şi politici culturale”, „Politici culturale” (2006-prezent)

 

Publicaţii, extrase:

Articole de specialitate („Tribuna economică”, „Observator cultural”, „Arta”, „Cultura”

„Difuzarea producţiilor artistice independente în România”, raport naţional 1999, publicat de către Open Society Institute, 1999,  ca o concluzie a Seminarului Internaţional Liubliana, Slovenia, “Difuzarea producţiilor teatrale în Europa Centrală şi de Est”.

Publicarea „Studiului privind nevoile de finanţare a operatorilor culturali în noua perspectivă 2014-2020”, co-autor, Cluj Napoca, 2013, Revista Centrului European pentru Diplomaţie Culturală.

Volum de autor „Amintiri din Toflea”, română-engleză, 2016, Editura Mega, Cluj Napoca, istorie recentă, cercetare sociologică

Colectiv de autori, „Noii industriași: Creativii, Studii de caz, cercetări, Interviuri & Opinii”, 2016, București, editura PostModernism Museum.

Volum de autor „Evoluţii culturale. Istorii recente”, 2017, Editura Mega, Cluj-Napoca