• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Alberto Zucconi Co-chairman WAAS Președinte al Institutului de Abordare Orientată spre Persoană (IACP)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu