• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

„Viitorul democrației. Provocări și oportunități”, masă rotundă organizată de Academia Mondială de Artă și Știință (WAAS) la Dubrovnik, 3-5 aprilie 2018

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu