Agenda

Ziua Cercetătorului, sărbătorită la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (București, 19 noiembrie 2019)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizația Levantului (ISACCL) și-a deschis porțile pe data de 19 noiembrie, cu ocazia Zilei Cercetătorului, care a coincis cu împlinirea a doi ani de activitate a instituției. Președintele ISACCL, domnul Emil Constantinescu, a prezentat raportul de activitate și stadiul amenajării clădirii, în fața membrilor Consiliului Științific și Consultativ și a numeroase personalități din mediul cultural și academic, colaboratori și prieteni ai Institutului.

Participanții au avut ocazia de a vizita cele trei spații ale clădirii: Bibliotheca, Dialogus și Thesaurus și au putut viziona imagini care au reflectat evoluția activității științifice a Institutului, precum și a lucrărilor de amenajare. Transformarea unei clădiri din 1960, fostă grădiniță dezafectată și abandonată timp de trei ani, într-un sediu reprezentativ pentru un Centru de Excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință, pregătit să găzduiască în 2020 aniversarea a 60 de ani de la fondarea acestei prestigioase organizații de consacrare academică, a putut fi realizată prin efortul coordonat al mai multor instituții.

Printre participanții la eveniment s-au numărat: prof. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Radu Boroianu, secretarul Consiliului Științific ISACCL, dr. Petru Lucinschi, președintele Republicii Moldova (1997-2001), prof. dr. Adrian Curaj (UEFISCDI), prof. dr. Vlad Nistor, președinte al Institutului Român de Arheologie din Atena, Dan Petre, directorul Institutului Diplomatic Român, prof. dr. Tasin Gemil, directorul Institutului de Turcologie, Universitatea Babeș Bolyai, academicianul prof. dr. Nicolae Anastasiu, Radu Onofrei, diplomat, dr. Dirar Kutaini, președintele Centrului Cultural European Româno-Panarab  (CCERPA), dr. Delia Dumitraș, directorul Muzeului Național de Geologie, prof. dr. Gabriela Creția, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, prof. dr. Zamfira Mihail, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (ISSEE), prof. dr. Alexandru Barnea, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, conf. dr. Luiza Oancea, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, prof. dr. Renata Tatomir (Universitatea Hyperion), istoricul Marius Oprea (ICCMER).

Colaborare instituțională în proiectul „Istoria Balcanilor” (Belgrad, 15 noiembrie 2019)

Aflat la Belgrad, la reuniunile anuale ale Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS) și ale Consorțiului Universității Mondiale (WUC), președintele Constantinescu a dat curs invitației Excelenței Sale Oana Cristina Popa, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Serbia, de a vizita noul sediu al Ambasadei la Belgrad într-o întrevedere restrânsă împreună cu generalul de brigadă (r), dl. Mircea Mîndrescu și directorul biroului ONU la Belgrad, Excelența Sa Simona Miculescu. La această întrevedere, președintele a oferit Ambasadei României o emisiune filatelică dedicată conferinței Internaționale „30 de ani de la prăbușirea comunismului în Europa de Est. Rolul diplomației culturale în dezamorsarea conflictelor înghețate”, desfășurată la București în perioada 1-2 aprilie 2019. Cu această ocazie, Excelența Sa Simona Miculescu, l-a invitat a doua zi pe președintele Constantinescu într-o vizită de lucru la biroul ONU pe care îl conduce, unde discuțiile din seara precedentă s-au continuat în prezența doamnei ambasador Popa, căreia președintele Constantinescu i-a propus o colaborare inter-instituțională în proiectul „Istoria Balcanilor” derulat de ISACCL.

Colaborare instituțională în proiectul „Istoria Balcanilor”

Reuniunea anuală a Academiei Mondiale de Artă și Știință (Belgrad, 13-16 noiembrie 2019)

Președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a participat la reuniunile anuale ale Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS) și ale Consorțiului Universității Mondiale (WUC), organizate la sediul Asociației Economiștilor din Serbia. În cadrul acestor evenimente, consiliile administrative ale Academiei Mondiale de Artă și Știință și ale Consorțiului Universității Mondiale au stabilit prioritățile logistice și administrative pentru anul 2020, și au prezentat proiectele de deschidere internațională inițiate, promovate și susținute de WAAS și de WUC.

În cadrul Adunării Generale, difuzată în direct pe internet prin intermediul platformei “Webinar” deținută și operată de Academia Mondială de Artă și Știință, președintele Constantinescu a prezentat raportul de activitate al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului: proiectele, programele inițiativele și parteneriatele Institutului încheiate sau în curs de derulare în anul 2019, precum și cele prefigurate pentru anul 2020.

Reuniunea anuală a Academiei Mondiale de Artă și Știință

Proiecte comune de coeziune științifică europeană. Întâlnire cu academicianul Günter Stock (Berlin, 10 noiembrie 2019)

Președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a avut o întâlnire cu academicianul german Günter Stock, în cadrul căreia au fost discutate posibilități de colaborare științifică din agenda de cercetare a Institutului de Studii Avansate în Cultura și Civilizația Levantului.

Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru analizarea unor proiecte comune de coeziune științifică europeană, care să conducă la noi evaluări ale moștenirii culturale europene și levantine, respectiv la noi înțelegeri ale comunităților istorice care conviețuiesc de secole în acest spațiu, de păstrare a identității acestora și de creare a unor perspective de dezvoltare.

Günter Stock este o personalitate europeană de referință în activitatea academică. Fost președinte al Academiei de Științe Berlin-Brandenburg și președinte al Uniunii Germane a Academiilor de Științe, medicul și profesorul Stock este, începând din aprilie 2012, președintele tuturor academiilor europene (All European Academies – ALLEA), iar începând din octombrie 2015 este președinte al Boardului executiv al Fundației Einstein din Berlin.

O nouă întâlnire de lucru a fost programată pentru începutul anului viitor, la București.

Proiecte comune de coeziune științifică europeană. Întâlnire cu academicianul Günter Stock

Inițiativa Levant pentru Pace Globală în Consiliul Europei (Strasbourg, 3 octombrie 2019)

Președintele Emil Constantinescu a prezentat la Strasbourg, în Consiliul Europei, misiunea și activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL). Masa rotundă la care a participat, organizată de Shoshana Bekerman, directorul Coaliției Interparlamentare pentru Etică Globală, partener în promovarea Inițiativei Levant, a avut drept scop implementarea, la nivel european, a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (O.D.D.) propuse de Organizația Națiunilor Unite.

Lucrările mesei rotunde, care a reunit parlamentari europeni și nume sonore în eforturile de promovare a inițiativelor umanitare, precum dr. Alberto Zucconi (Academia Monială de Artă și Știință), Haidara Aichata Cisse (Vicepreședinte al Parlamentului Pan-African), Esther Abimbola Ajayi (fondatoarea fundației supranumită „cel mai mare filantrop al Africii”), sau dr. Nadeem Ammar (Asociația Druze pentru Cultură și Pace), au fost prezidate de senatorul spaniol Antonio Gutierrez-Limones. Președintele Emil Constantinescu i-a înmânat acestuia, din partea Coaliției Interparlamentare pentru Etică Globală și a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, o diplomă onorifică de Ambasador al Păcii.

Inițiativa Levant pentru Pace Globală, promovată de Emil Constantinescu în Consiliul Europei

Funeraliile unui mare prieten al României, președintele francez Jacques Chirac (Paris, 30 septembrie 2019)

Emil Constantinescu, președinte al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și președinte al României în perioada 1996-2000, a participat, alături de actuali și foști șefi de stat, la funeraliile președintelui francez Jacques Chirac, luni, 30 septembrie 2019.

Președinte al Franței din 1995 până în 2007, Jacques Chirac a jucat un rol covârșitor în construcția Uniunii Europene, în aderarea Franței la Tratatul de interzicere a testelor nucleare și consolidarea poziției acesteia în cadrul Alianței Nord Atlantice. Un mare prieten al țării noastre și al președintelui Emil Constantinescu, el a sprijinit deosebit de energic aderarea României la NATO și integrarea sa în Uniunea Europeană.

Funeraliile unui mare prieten al României, președintele francez Jacques Chirac

Cel de-al 43-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Artă și Știință (Salonic, Grecia, 10-11 iunie 2019)

În perioada 10-11 iunie 2019, Președintele Emil Constantinescu și directorul general al ISACCL, Luiza Niță, au luat parte la cel de-al 43-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Artă și Știință (A.R.A.), eveniment organizat de către A.R.A. și Universitatea Aristotel din Salonic, cu sprijinul Academiei Române, Academiei de Științe Medicale a României și Academiei Române a Oamenilor de Știință și aflat sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Academia Româno-Americană de Artă și Știință (A.R.A.) a fost înființată în anul 1975 de către un grup de intelectuali români stabiliți în Statele Unite ale Americii, și a fost concepută drept un for deschis în cadrul căruia cercetători, academicieni, intelectuali și oameni de știință români să își poată expune, dezbate și disemina descoperirile și teoriile în diverse domenii științifice, precum dreptul, filosofia, teologia, istoria, științele politice, antropologia, lingvistica, studiile literare, studiile economice, protecția mediului înconjurător, biologia, medicina, ingineria, matematicile aplicate, fizica sau chimia. În prezent, A.R.A. numără aproximativ 220 de membri și, încă de la înființare, s-a bucurat de sprijinul unor nume sonore în lumea academică și intelectuală românească, personalități precum Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Virgil Gheorghiu, George E. Palade sau Dumitru-Dorin Prunariu.

La 10 iunie 2019, sesiunea de deschidere a celui de-al 43-lea Congres al A.R.A., prezidat de dr. Lucian Dindirică de la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova și de Consulul general al României la Salonic, Sabina-Mădălina Șomăcescu, a avut parte de intervenții din partea prof. univ. dr. Apostolos Patelakis de la Institutul de Studii Balcanice din Salonic, din partea Rectorului Universității Aristotel din Salonic, prof. univ. dr. Pericles A. Mitkas, din partea Consulului general al Statelor Unite la Salonic, Gregory W. Pfleger și din partea președintelui Emil Constantinescu, care a susținut un discurs cu titlul Miturile Greciei Antice și educația bazată pe cunoașterea naturii umane. Acesta a reliefat importanța unui sistem educațional bazat pe valori morale umane atât pentru civilizațiile Antichității cât și pentru lumea contemporană, și a atras atenția asupra pericolului pierderii acestora în contextul actual al unui pragmatism economic nestăvilit care riscă să pună în pericol însăși fundamentele sociale și culturale ale civilizației moderne.

Mai târziu, în cadrul sesiunii plenare din aceeași zi, președintele Constantinescu a susținut un discurs cu titlul Managementul inteligent al resurselor minerale ca fundament al unei strategii de dezvoltare durabilă, în care a subliniat importanța unei abordări sustenabile, științifice și aplicate a resurselor minerale pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunilor intra- și inter-statale, prin implicarea activă a comunității academice în elaborarea și gestionarea proiectelor de extracție și valorizare a resurselor subterane ale statelor.

În cadrul aceleiași sesiuni, directorul general al ISACCL, Luiza Niță, a prezentat un scurt istoric al Institutului, reliefând misiunea acestuia, obiectivele, activitățile și proiectele sale științifice actuale și viitoare.

Masă rotundă la nivel înalt cu tema „Mobilizarea parlamentarilor și liderilor societății civile pentru implementarea unei culturi a păcii și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) prin legislație” (Paris, Franța, 20-21 mai 2019)

Președintele Emil Constantinescu a luat parte la o masă rotundă la nivel înalt, organizată între 20 și 21 mai 2019 de către Coaliția Interparlamentară pentru Etică Globală în parteneriat cu Asociația Mondială de Artă și Știință, Asociația Mondială a ONG-urilor și Organizația Mondială pentru Schimburi Culturale la Senatul Adunării Naționale a Franței, în Paris, cu titlul „Mobilizarea parlamentarilor și liderilor societății civile pentru implementarea unei culturi a păcii și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) prin legislație”.

Prin acest eveniment, Coaliția Interparlamentară pentru Etică Globală a lansat o inițiativă majoră pentru a crea un consiliu consultativ și decizional format din reprezentanți ai mediului politic, religios, academic și cultural care să direcționeze eforturile de a utiliza etica culturală și religioasă pentru a promova elaborarea legislației și mobilizarea mișcărilor sociale în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă înscrise în carta Organizației Națiunilor Unite.

Scopul acestei întâlniri a fost acela de a crea o coaliție unitară de parlamentari din Consiliul Europei, din Parlamentul Pan-African și din alte țări din Eurasia și America de Sud, și totodată de a pune bazele unor foruri consultative formate din lideri reprezentativi din domeniile religiei, educației, mass-mediei și culturii, care împreună să propună, pe fundamente temeinice, implementarea unei culturi a păcii și a prosperității prin legislații care să influențeze toate nivelele curriculumului educațional contemporan.

Evenimentul s-a bucurat de prezența și susținerea a unui număr semnificativ de înalți reprezentanți ai mediului politic, academic și cultural din întreaga lume, printre invitații prezenți numărându-se Jean Max Rakotomamonjy, Președintele Parlamentului din Madagascar; Jordi Xucla, membru al Cortés-ului spaniol și al Consiliului Europei; Fiorello Provera, fost senator și director al Comitetului pentru Afaceri Externe în parlamentul italian și fost membru al Parlamentului Europei și vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul acestuia; Ju Hong Lu, director al Organizației Mondiale pentru Schimburi Culturale; Dr. Lahoucine Khabid, din partea Centrului Atlas pentru Diplomație din Maroc, sau Dr. Afzal Choudry, Directorul Fundației Search for Peace din Marea Britanie.

La finalul evenimentului a fost prezentată Proclamația de la Paris care a subliniat importanța, temeiul și anvergura acestei propuneri, după care a urmat ratificarea acesteia prin semnăturile participanților care au aderat la dispozițiile prezentate.

Emil Constantinescu la masa rotundă la nivel înalt cu tema „Mobilizarea parlamentarilor și liderilor societății civile pentru implementarea unei culturi a păcii și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) prin legislație”

Conferința internațională „După 30 de ani: Lecții din trecut, provocări ale prezentului, inspirație pentru viitor” (București, 14-15 mai 2019)

Președintele Emil Constantinescu a participat la conferința internațională cu titlul „După 30 de ani: Lecții din trecut, provocări ale prezentului, inspirație pentru viitor”, organizată de către Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Institutul Aspen România, European Endowment for Democracy și German Marshall Fund în sala de conferințe a Athenée Palace Hilton București în perioada 14-15 mai 2019.

Organizat într-un moment de referință al apartenenței României la marea familie europeană reprezentat de Președinția română a Consiliului European, evenimentul a reunit o serie de invitați de prestigiu din lumea politică și academică europeană, printre aceștia numărându-se Pavol Demeš, fost Ministru de Afaceri Externe al Slovaciei; George Ciamba, ministru delegat al României pentru afaceri europene; Mircea Geoană, președintele Institutului „Aspen” România; E.S. Michael Žantovský, fost ambasador al Cehiei în Marea Britanie, Israel și Statele Unite; și E.S. Ștefan Tincă, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Belgiei.

Susținută după 30 de ani de la crearea premiselor revenirii Europei Centrale și de Est la valorile și principiile fundamentale care au determinat și îndrumat integrarea progresivă a Europei Occidentale în Comunitățile Europene – astăzi, Uniunea Europeană, lucrările conferinței s-au concentrat asupra provocărilor trecute, prezente și viitoare resimțite de către o Europă al cărei prim atu îl reprezentă spiritul său de solidaritate și principiile fundamentale și inalienabile ale cooperării, păcii și dialogului. Concluziile conferinței au subliniat că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze eforturile în direcția integrării de noi membri, realizând astfel o proiecție de stabilitate și prosperitate în vecinătatea sa estică.

Emil Constantinescu a participat la Conferința internațională „După 30 de ani: Lecții din trecut, provocări ale prezentului, inspirație pentru viitor”

Atelier Exploratoriu despre implicarea României în susținerea proiectelor europene de cercetare științifică, la ISACCL (21 martie 2019)

O delegație a „Euroscience Open Forum Trieste”, compusă din prof. Stefano Fantoni, dr. Elisabetta Gregoric și prof. Rodica Toader, a prezentat, în cadrul Atelierului Exploratoriu – ”Trieste 2020 - Capitală Europeană a Științei – Implicarea României în proiectele europene de cercetare științifică”, organizat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, proiectul „Trieste 2020 - Capitală Europeană a Științei”. Proiectul este susținut de ISACCL, iar Atelierul Exploratoriu și-a propus să ofere un cadru de dezbatere și diseminare de informații privind inițiativele în materie de cercetare, dezvoltare, inovare de la nivel național și european.

În deschiderea evenimentului, președintele Consiliului Științific al ISACCL, prof.dr.Emil Constantinescu, a specificat că ”România a fost extrem de activă în domeniul cercetării științifice, atât la nivelul comunității europene, cât și la nivelul mediului internațional, arătând un interes acut pentru dezvoltare și inovare. Scopul acestui atelier este de a stabili un cadru de dialog și cooperare în care cercetătorii și oamenii de știință de la nivel global să poată desfășura proiecte ce vor fi în beneficiul umanității”.

La atelier au participat reprezentanți ai Universității din București, GeoEcoMar - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării, Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice și ai Asociației Române pentru Smartcity și Mobilitate.

Discuțiile au vizat exemple de bune practici în domeniu, posibilitatea cooperării inter-instituționale, accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare menite să îmbunătățească simțitor starea domeniului la nivel național, precum și o serie de inițiative ale delegației de la Trieste în materie de știință și tehnică.

Masă rotundă cu tema „Leadership-ul global în secolul XXI”, la Baku (17 martie 2019)

După concluzia celui de-al 7-lea Forum Internațional, membrii asociați ai Academiei Mondiale de Artă și Știință prezenți în Baku au putut lua parte la o masă rotundă cu tema Leadership-ul global în secolul XXI, organizată cu scopul de a identifica potențiale modalități de revigorare și dezvoltare a diferitelor tipuri de conducere la nivel mondial.

Printre problematicile explorate în cadrul mesei rotunde s-au numărat transformarea sistemului educațional într-un instrument capabil de a răspunde provocărilor secolului XXI; rolul statelor și al instituțiilor internaționale; reconcilierea unor obiective aparent contradictorii precum economia și ecologia, puterea socială și democratizarea sau multiculturalismul și identitatea națională; relația dintre suveranitatea națională și guvernanța globală, sau primatul drepturilor omului și al demnității umane asupra puterii exercitate de către păturile „superioare” ale societății.

În cadrul acestei mese rotunde, profesorul Emil Constantinescu a moderat, împreună cu Tibor Tóth – fost ambasador și reprezentant permanent al Ungariei la Națiunile Unite - sesiunea intitulată Leadership-ul global: realizările trecutului și provocările viitorului. Aceasta a explorat perspectivele istorice asupra importantelor realizări și eșecuri de conducere din ultima perioadă; a subliniat provocările și inițiativele critice de leadership în lumea contemporană, și și-a propus să valorizeze acele idei, valori și obiective convingătoare, care pot conduce la evoluția socială globală și, în ultimă instanță, la alinierea scopurilor și mijloacelor conducerii globale și ale puterii sociale.

Vizită la sediul TRACECA (Baku, Azerbaidjan, 16 martie 2019)

La 16 martie 2019, aflat în Azerbaidjan pentru cea de-a VII-a ediție a Forumului Internațional de la Baku, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a efectuat o vizită la sediul TRACECA din Baku la invitația secretarului-general al acestei instituții, Mircea Ciopraga.

Cei doi au dezbătut statutul curent și viitor al României în cadrul activităților TRACECA, și au propus inițiative benefice și idei pentru implementarea acelor proiecte de o importanță semnificativă în regiunea Levantului. Domnul Ciopraga a reiterat statutul României ca parte integrală a coridorului de transport internațional Europa – Caucaz – Asia, și a subliniat importanța contribuțiilor României la inițiativele TRACECA.

Discuțiile susținute cu reprezentanții TRACECA au vizat identificarea perspectivelor de colaborare româno-azere, și s-au extins și asupra noilor coridoare și rute de transport din regiune, prin prisma imensei experiențe dobândite de Comisia Interguvernamentală TRACECA de la înființare până în prezent. Noi poduri, porturi și alte infrastructuri de transport au fost fie deja finalizate, fie se află în construcție, în vreme ce porturile, podurile, rețelele rutiere și feroviare deja existente se află într-un proces de reabilitare de-a lungul întregii zone.

Spre sfârșitul întrevederii, președintele Constantinescu i-a oferit o scrisoare de mulțumire lui Mircea Ciopraga, aceasta simbolizând sprijinul continuu al dlui. Constantinescu pentru activitățile TRACECA. La rândul său, dl. Ciopraga și-a exprimat profunda recunoștință pentru vizita președintelui Constantinescu, precum și speranța întru o mai strânsă cooperare între toate țările membre ale TRACECA, inclusiv România.

Conferința Internațională „10 ani de parteneriat strategic între România și Azerbaidjan” (Baku, Azerbaidjan, 16 martie 2019)

În timpul vizitei sale în Azerbaidjan, președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, domnul Emil Constantinescu a fost invitat să participe la conferința intitulată 10 ani de parteneriat strategic între România-Azerbaidjan, organizată de Ambasada României în Azerbaidjan și Centrul Cultural de Limba Română, ocazie cu care a efectuat o vizită la sediul acestuia situat în cadrul Universității de Limbi Străine din Baku. Centrul este condus de doamna Dr. Iosefina Blazsani-Batto și are ca scop, alături de promovarea limbii și culturii române în Azerbaidjan, și întărirea relațiilor culturale dintre cele două state.

Alături de președintele Constantinescu, la această conferință au mai participat ca invitați de marcă și doamna Ana Birchall, Vice-Prim ministru al României, domnul Azay Guliyev, membru al Adunării Naționale din Azerbaidjan și Președinte al Grupului de Lucru Interparlamentar România-Azerbaidjan și prof. dr. Etibar Najafov, Președinte al Departamentului de Relații Interetnice, Multiculturalism și Probleme Religioase, din cadrul Administrației Prezidențiale a Azerbaidjanului.

Relațiile bilaterale româno-azere datează din 1992, când au fost stabilite oficial relațiile diplomatice între cele două state, urmate de deschiderea Ambasadei României în Azerbaidjan în 1998 și de cea a Republicii Azere la București în 2001. Un moment semnificativ în desfășurarea relațiilor bilaterale între cele două state survine în 28 septembrie 2009, când se semnează Declarația Comună pentru Stabilirea unui Parteneriat Strategic între România și Republica Azerbaidjan. În baza acestui parteneriat, cooperarea se desfășoară la mai multe nivele: de securitate, politic, economic, energetic, cultural și științific.

De asemenea, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului își propune să întărească relațiile cu partea azeră în vederea deschiderii unei colaborări de lungă durată pe teme ce vizează spațiul cultural și științific al Levantului istoric, zonă din care face parte și Republica Azerbaidjan. În acest sens, un prim pas va fi încheierea unui acord de parteneriat cu Centrul Cultural de Limba Română, al Universității de Limbi Străine din Baku, precum și direcționarea către acesta a unei contribuții considerabile de volume de literatură științifică în limba română.

A 7-a ediție a Forumului Internațional (Baku, Azerbaidjan, 14-16 martie 2019)

Președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a luat parte la cea de-a VII-a ediție a Forumului Internațional de la Baku, Azerbaidjan, organizat de Centrul Cultural „Nizami Ganjavi” în parteneriat cu Academia Mondială de Artă și Știință în perioada 14-16 martie 2019, cu tema O nouă ordine mondială.

 Evenimentul s-a bucurat de intervenții din partea a actuali și foști șefi de state, miniștri de afaceri externe și diplomați internaționali precum Ilham Aliyev, președinte al Azerbaidjanului; Hikmet Çetin, fost ministru de externe al Turciei;  domnii Ivo Josipović și Stjepan Mesić, ambii foști președinți al Croației, doamna Rosalia Arteaga Serrano, fostă președinte a Ecuadorului și membru al Consiliului Editorial al Encyclopedia Britannica; Zlatko Lagumdžija, fost președinte al Bosniei și Herțegovinei; Jonathan Granoff, președinte al Institutului de Securitate Globală, sau Momir Đurović, fost președinte al Academiei de Arte și Științe din Muntenegru.

În cadrul evenimentului s-au explorat strategii menite să mobilizeze și să direcționeze energiile și resursele sociale globale, să consolideze eficacitatea și funcționarea instituțiilor de guvernare existente și să declanșeze o mișcare socială largă care să transforme provocările omenirii în catalizatori pentru o evoluție socială globală rapidă.

Pe 15 martie, în cadrul panelului intitulat Rolul contemporan al culturii și științei în  luarea deciziilor, moderat de prof. Harold Varmus, laureat al premiului Nobel, prof. Constantinescu a susținut un discurs intitulat Educația superioară și Noua Societate, în care a analizat diferențele dintre economia piețelor și economia valorilor și a subliniat responsabilitatea cadrelor didactice universitare într-o contemporaneitate aflată în continuă schimbare.

Protocol de colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (12 martie 2019)

Președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, prof. dr. Emil Constantinescu, și președintele Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, dr. Aurel Vainer, au semnat pe 12 martie 2019, la sediul ISACCL, un protocol de colaborare.

Moștenirea artistică și spirituală iudaică reprezintă o contribuție vitală în cultura românească, în cultura și civilizația Levantului, leagăn al religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației.

Extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din acest spațiu și promovarea dialogului între mediul academic, liderii comunităților religioase și societate se înscriu în sfera de activitate a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.  

Inițiativa Levant pentru pace Globală în Senatul italian (7-9 martie 2019)

În perioada 7-9 martie 2019, Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, a prezentat „Inițiativa Levant pentru Pace Globală”, în Senatul italian. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Coaliția Inter-Parlamentară pentru Etică Globală, condusă de Shoshana Bekerman și cu sprijinul senatorului italian Lucio Malan, Președinte adjunct al facțiunii Forza Italia.

Printre partenerii evenimentului s-au mai aflat: Academia Mondială de Artă și Știință (WAAS), reprezentată de Garry Jacobs, CEO WAAS și dr. Alberto Zucconi, World Association of NGOs (WANGO), reprezentată de președintele fondator, dr. Tagledin Hamad, MERCL Middle East Research Center, NY, reprezentat de dr. Richard Hellman, Journeys for Peace Mexico, reprezentată de Sergio Kopliovitch și British Arab Network, reprezentată de Dr. Wafik Moustafa.

Obiectivul acestei reuniuni a fost de a promova inițiative legislative în statele membre ale Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor Unite, menite să  ducă la implementarea ca obligatorie a unui curriculum privind educația pentru pace. Discuția generală s-a aflat sub umbrela amplă a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, inițiate de Organizația Națiunilor Unite.

Reuniunea a fost structurată pe trei dimensiuni majore: nevoia și impactul educației pentru o cultură a păcii, lecții oferite de istoria Levantului pentru prevenirea conflictelor viitoare și dezvoltarea unui model de curriculum pentru o cultură a păcii și promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Președintele Emil Constantinescu a moderat panelul privitor la lecțiile oferite de istoria Levantului pentru prevenirea conflictelor viitoare, ocazie cu care a făcut un istoric al Inițiativei Levant pentru Pace Globală de la lansarea sa în 2011, până în prezent, și a ținut un discurs în care a argumentat importanța unei educații pentru cultura păcii, precum și orientarea atenției spre zona istorică a Levantului, un spațiu care a oferit de-a lungul timpului numeroase exemple despre necesitatea unei asemenea chestiuni în mediul educațional la nivel internațional.

La finalul reuniunii a fost adoptat Acordul de la Roma privind educația pentru cultura păcii și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

ISACCL participă la Simpozionul internațional „Marea Neagră – Drumul Mătăsii: Construind poduri ale cooperării” - The Black Sea – Silk Road corridor: Building bridges of cooperation (Atena, 6-7 martie 2019)

În perioada 6 - 7 martie 2019 se desfășoară la Atena, Grecia, cea de-a X-a ediție a simpozionului internațional  ˝The Black Sea – Silk Road corridor: Building bridges of cooperation˝, organizat de Centrul Internațional pentru Studiul Mării Negre - The International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), în contextul necesității unei cooperări transnaționale în regiunea extinsă a Mării Negre. Acum, în cel de-al 10-lea an, Simpozionul Internațional al Mării Negre (The International Black Sea Symposium - IBSS) se bazează pe succesul și impactul pozitiv al edițiilor anterioare pentru a reuni părți interesate din zona Mării Negre, concentrându-se astfel asupra rolului central al regiunii Mării Negre de-a lungul rutei moderne a Drumului Mătăsii. La simpozionul de la Atena, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este reprezentat de doamna Andreea Grecu – Ciupală, director general al ISACCL.

Masă rotundă la nivel înalt la Skopje, Macedonia (26-27 februarie 2019)

În perioada 26-27 februarie 2019, Președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a participat la o masă rotundă la nivel înalt intitulată Conducerea bazată pe valori – de la principii la acțiune organizată la Skopje de către Fundația Internațională Boris Trajkovski cu sprijinul Guvernului Republicii Macedoniei de Nord cu ocazia împlinirii a 15 ani de la tragica trecere în neființă a președintelui Boris Trajkovski.

Cele șase principii fundamentale ale regretatului președinte Trajkovski – Leadership-ul, Pacea, Reconcilierea, Responsabilitatea și Onestitatea reprezintă o serie de imperative morale esențiale în lumea contemporană, și au stat la baza unui dialog fructuos ce s-a extins pe parcursul celor două zile ale manifestației.

Parteneriat între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Fundația Marmara (Istanbul, 7 februarie 2019)

Cu prilejul celui de-al 22-lea Summit Economic Eurasiatic, la 7 februarie 2019, a avut loc la Istanbul ceremonia oficială a semnării unui parteneriat de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Fundația Marmara. Reprezentanții celor două instituții, care împărtășesc aceleași idealuri de pace și dezvoltare economică și socială, precum și dialogul bazat pe înțelegerea celuilalt, au fost Emil Constantinescu, președintele ISACCL, și Engin Köklüçinar, vicepreședintele Fundației Marmara.

Președintele Emil Constantinescu a subliniat importanța acestei colaborări pentru diplomația culturală: “Colaborarea dintre organizațiile noastre, mediul academic și mediul de afaceri din România și Turcia poate constitui un model al modului în care putem folosi din trecutul comun ceea ce ne leagă și nu ceea ce ne-a depărtat și al modului în care putem folosi oportunitățile prezentului pentru a construi un viitor mai bun pentru țările noastre, pentru țările din Levant și din întreaga lume”.

Fundația Marmara, organizatorul Summit-ului anual Economic Eurasiatic, are o experiență de peste treizeci de ani în promovarea păcii și dialogului social.

Parteneriat între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Fundația Marmara

Summitul Economic Eurasistic: dezbateri despre orginea conflictelor și diplomația păcii (Istanbul, 6-7 februarie 2019)

Emil Constantinescu, președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, și Luiza Niță, Direcția Istoria Culturii și Civilizației, au participat în zilele de 6 și 7 februarie 2019 la cel de-al 22-lea Summit Economic Eurasiatic, organizat la Istanbul de către Fundația Marmara. La eveniment au participat peste 300 de persoane, foști șefi de stat și de guvern, înalți oficiali, reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de afaceri din peste 30 de țări. Printre participanți s-au numărat: Abdullah GÜL, președintele Republicii Turcia (2007-2014), Bujar NISHANI, președintele Albaniei (2012-2017), Danilo TURK, președintele Sloveniei (2007-2012), Filip VUJANOVİĆ, președintele  Muntenegrului (2006-2018), Gjorge IVANOV președintele Macedoniei, Ivo JOSIPOVIĆ, președintele Croației (2010-2015), Mladen IVANIC, președintele Bosniei și Herzegovinei (2014-2018), Petru LUCINSCHI, președintele Republicii Moldova (1997-2001), Stjepan MESIĆ,  președintele Croatiei (2000-2010), Valdis ZATLERS, președintele Letoniei (2007-2011), Ali YERLİKAYA, guvernatorul Istanbulului, Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, ministrul de Afaceri Externe al Republicii Turcia,  Alenka BRATUSEK, viceprim-ministru al Sloveniei, dr. Elena KIRTCHEVA, ambasador, secretar general al Forumului Economic de la Viena, prof. dr. Vujica LAZOVIC, fostul viceprim-ministru al Muntenegrului, dr. Seyed Kamal KHARRAZI ministrul afacerilor externe al Iranului (1997-2005), Dumitru BRAGHIS prim-ministrul Moldovei (1999-2001), arhiepiscopul Bartolomeu, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Yusuf ÇETİN, vicarul patriarhal al Bisericii Ortodoxe Siriace din Istanbul, Leonardo MANZARI, directorul Institutului European pentru Dialogul Eurasiatic.

Președintele Emil Constantinescu, care a primit în 2016 Medalia de Onoare a Fundației Marmara, a avut o intervenție în cadrul sesiunii dedicate foștilor șefi de stat – Sagacious Men Session – care a avut drept temă Populism. The Revival of New Concepts in the World with the Weakening of Liberal Democracy. Populism Nationalism, Racism is the beginning of new conflicts?

În discursul său, președintele a accentuat rolul educației și al umanismului, drept soluții ale populismului actual, definit ca un eșec social și moral al democrației reprezentative occidentale: „Prin degradarea nivelului de cultură și educație, societatea se vede lipsită de persoane capabile să judece cu propria lor minte și ne îndreptăm spre o societate cu instituții democratice, dar fără cetățeni. După părerea mea, este nevoie de un nou umanism bazat pe valorile morale universale și el poate fi promovat doar în mediul academic și pus la baza unei reconstrucții a societății civile, capabile să revigoreze instituțiile democratice. Aceasta este responsabilitatea noastră, a mediului academic”.

Summit-ul Economic Eurasiatic, organizat de Fundația Marmara în ultimele două decenii, este o platformă de dialog și cooperare, care promovează pacea, dialogul religios, schimburile culturale și relațiile economice dintre Turcia și țări din UE, Balcani, Orientul Mijlociu, Caucaz şi Asia Centrală.

Întâlnire publică cu tema „România și convergențele viitorului” (Constanța, 26 ianuarie 2018)

Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, și prof.univ.dr. Dan Grigorescu, director științific al ISACCL, au participat sâmbătă 26 ianuarie, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, la  întâlnirea publică cu tema „România și convergențele viitorului".   

Evenimentul a fost organizat de Asociația „Strategia Dezvoltării României – Regiunea Dobrogea" (ASDR – RD) și Consiliul Mondial Român (CMR), conduse de Dezideriu Dudaș.

Referindu-se la viziunea globală și strategia de dezvoltare pe termen lung a României, privită ca fundament al bunei guvernări la nivel național și local,  președinte Emil Constantinescu a subliniat: „Într-o lume a comunicării, nu există o comunicare reală nici între oamenii de știință, nici între elitele intelectuale, din administrație și economia reală. Iată de ce, încă o dată, salut această inițiativă, mai ales că ea este bine organizată, în sensul că se pleacă de la ideea unui program de țară, pentru ca apoi să treacă la o abordare mai concretă, a unui program de dezvoltare a Dobrogei, care prin condițiile naturale și geopolitice poate să devină un model pentru România, Europa și, de ce nu, lumea întreagă."

Directorul-științific al ISACCL, prof.univ.dr. Dan Grigorescu a prezentat în cadrul întâlnirii publice de la Constanța proiectul „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului", care își propune cercetarea holistică a patrimoniului natural și cultural al Dobrogei.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a lansat anul trecut proiectele multianuale „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului" și „Dobrogea, punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient". La Constanța s-a desfășurat și „Școala Anuală de Studii Bizantine", organizată de ISACCL.

Parteneriat între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și GeoEcoMar: "Rediscovering the common cultural heritage in the Black Sea" (18 ianuarie 2019)

Prof.dr. Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, și dr. Adrian Stănică, președintele Consiliului Științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) au semnat un acord de parteneriat pentru derularea în comun a unora dintre activitățile pe care cele două instituții le desfășoară în Dobrogea.

Pentru luna mai, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și GeoEcoMar pregătesc conferința "Rediscovering the common cultural heritage in the Black Sea".

Parteneriat între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și GeoEcoMar: "Rediscovering the common cultural heritage in the Black Sea"

Parteneriat între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Asociația „Lingua Economica” (15 ianuarie 2019)

Președintele Consiliului Științific al ISACCL, prof.dr. Emil Constantinescu, și prof.dr. Mariana Nicolae sunt semnatarii acordului de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Asociația „Lingua Economica”, înființată la inițiativa profesorilor Departamentului de limbi moderne și comunicare în afaceri (DLMCA) din Academia de Studii Economice.

Asociația „Lingua Economica” inițiază şi participă la proiecte de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste; concepe programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte instituţii publice sau private, din ţară sau din străinătate, având drept obiectiv formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare şi a oricăror alte persoane interesate; organizează seminarii ştiinţifice şi conferinţe; acordă consultanţă şi consiliere în domeniul comunicării în mediul academic şi profesional; organizează cursuri de pregătire în vederea promovării însuşirii limbilor moderne şi a culturii şi civilizaţiei ţărilor în care acestea sunt vorbite.

Comunicat de presă, 18 decembrie 2018

Academicianul Eugen Simion, membru al Consiliului Consultativ al ISACCL,distins cu Medalia de Aur pentru Filologie Alfred Nobel pe anul 2018

Academician Eugen Simion, președintele Secției de literatură și filologie a Academiei Române, este câștigătorul pentru anul 2018 al Medaliei de Aur pentru Filologie Alfred Nobel, acordată de Societatea Internațională de Filologie.

Ceremonia de decernare va avea loc la începutul anului 2019 la Palatul Parlamentului European de la Strasbourg și va fi urmată, conform regulamentului, de organizarea unei alte ceremonii în țara de origine a laureatului.

De aproape un secol, Societatea Internațională de Filologie acordă, o dată la cinci ani, Medalia de Aur pentru Filologie Alfred Nobel, instituită ca echivalent al Premiului Nobel pentru Literatură, în semn de înaltă recunoaștere a valorii de excepție a lucrărilor în domeniul gramaticii sau criticii și istoriei literare.

Ideea creării unui premiu special pentru critici sau cercetători în analiza gramaticii sau literaturii s-a născut odată cu acordarea, în 1927, a Premiului Nobel pentru Literatură filozofului francez Henri Bergson, care nu era nici poet, nici romancier. Astfel, s-a decis ca la fiecare cinci ani, Societatea Internațională de Filologie să acorde, după modelul Medaliei Fields pentru Matematică, o medalie de aur a filologiei în memoria lui Alfred Nobel.

Societatea Internațională de Filologie selectează și propune cinci candidați, laureatul fiind decis în urma votului a peste 200 de universități din întreaga lume, membre ale acestei societăți. De-a lungul timpului, între laureații Medaliei de Aur pentru Filologie Alfred Nobel s-au numărat nume prestigioase precum: prințul Nikolai Trubețkoi (1936), lingvistul danez Louis Trolle Hjelmslev (1956), lingvistul Roman Jakobson (1981), semioticianul Yuri Lotman (1991), teoreticianul literar Umberto Eco (2001), sinologul Göran Malmqvist (2011).

Începând cu anul 2016, Medalia de Aur se acordă în fiecare an, cel mai recent laureat fiind profesorul Noam  Chomsky.

Academician Eugen Simion, laureatul din acest an al Medaliei de Aur pentru Filologie Alfred Nobel, este critic și istoric literar, eseist și editor, profesor de literatură la Facultatea de Litere, Universitatea din București. A predat cursuri de cultură și civilizație românească la Université Paris IV (Sorbonne) și a fost profesor invitat la Ecole Normale Supérieure de Paris (Fontenay-aux-Roses). Este director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“ al Academiei Române.

Membru marcant al Academiei Române, titular din 1992, la numai un an după ce a fost ales membru corespondent. În perioada 1998-2006 a fost președinte al Academiei Române. A inițiat și coordonat proiecte fundamentale ale Academiei Române, între care se numără „Dicționarul general al literaturii române“, facsimilarea integrală a manuscriselor lui Mihai Eminescu, colecția, de tip Pléiade, „Opere fundamentale“, din care au apărut peste 200 de volume. Este fondator (1999) și președinte al Fundației Naționale pentru Știință și Artă sub egida Academiei Române.

Este membru al Academiei Europea (Londra), Academiei Regale de Științe și Litere din Danemarca, al Academiei de Științe Morale și Politice din Franța, al Academiei din Atena și al Academiei de Științe din Moldova.

Biroul de presă al Academiei Române

Expertul în politici educaționale Jan Sadlak, la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (14 decembrie 2018)

Jan Sadlak, membru al Academiei Mondiale de Artă și Sțiință, expert în politici educaționale, președinte al Observatorului IREG pentru Ranking și Excelență Academică, fost director la Centrului UNESCO pentru Educație Universitară (UNESCO -CEPES), a susținut prelegeri la o serie de universități din România și a vizitat Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, unde a avut o întâlnire cu președintele Consiliului Științific al ISACCL, Emil Constantinescu.

Jan Sadlak are o bogată experință în ceea ce privește managementul sistemului educațional și politicile educaționale, fiind un susținător al reformei educației superioare în Europa Centrală și de Est. Prin urmare, considerând că activitatea desfășurată până în prezent în domeniul educațional este esențială pentru dezvoltarea viitoare a ISACCL ca instituție semnificativă în peisajul academic românesc, președintele Consiliului Științific, Emil Constantinescu, i-a propus lui Jan Sadlak să devină membru al Consiliului Consultativ.

Expertul în politici educaționale Jan Sadlak, la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Conducerea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, la „Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport” a Camerei Deputaților (11 decembrie 2018)

La dezbaterea cu tema „Activități și demersuri semnificative ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în domeniile educației, cercetării, culturii", au participat prof. dr. Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific , conf.univ.dr.  Andreea Grecu Ciupală, director general și prof. dr. Dan Grigorescu, director științific, care au prezentat deputaților prezenți raportul de activitate al ISACCL în primul său an de existență.

Dezbaterea a vizat proiectele de cercetare ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, parteneriatele și relațiile internaționale, formele prin care se conturează recunoașterea, aprecierea și vizibilitatea cercetării românești.

Conducerea ISACCL a răspuns întrebărilor adresate de Robert Turcescu, secretar al Comisiei, Theodora Șotcan, vicepreședinte, Viorel Stan, secretar al Comisiei, deputații Nicolae Georgescu, Lavinia Corina Cosma, Cristinel Romanescu, Alexandru Rădulescu, Vasile Cîtea, Rodica Boboc, Dan Răzvan Rădulescu.

La final, președintele „Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport" a Camerei Deputaților,  prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat "necesitatea creării mecanismelor și contextelor internaționale pentru a face cunoscute proiectele de cercetare românești pe plan european și mondial. Cercetarea românească, valorile culturale și tradițiile, patrimoniul cultural sunt cărți de vizită care ne recomandă în relația cu alte institute, academii, universități și foruri prestigioase. Apreciem activitatea Institutului și anticipăm un rol major al acestuia în promovarea culturii și a identității românești, a cercetării științifice, a mediului universitar și academic, la un înalt nivel de reprezentare."

Conferința „Dobrogea – martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”. Prezentarea rezultatelor preliminare și inaugurarea expoziției „Cariere de piatră, cetăți și monumente arheologice” (29 noiembrie 2018)

La cinci luni după prezentarea inițială la Constanța, în iunie 2018, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, împreună cu Universitatea „Ovidius” din Constanța și Institutul Geologic al României, au organizat, la Muzeul de Geologie, conferința în care au fost prezentate rezultatele preliminarii ale campaniei din vară și proiecții privind derularea proiectului în următorii ani. Directorul științific al ISACCL, prof.dr. Dan Grigorescu, a prezentat coordonatele proiectului, iar împreună cu prof.dr. Marius Skolka (Universitatea „Ovidius” din Constanța), și un „Jurnal de călătorie prin Dobrogea anului 2018”, un scurt film de prezentare a campaniei preliminare derulate în august 2018. În cadrul celor două secțiuni, „Etnografie, Istorie, Arheologie” și „Protecția mediului natural”, au fost prezentate studiile ce se vor derula în cadrul proiectului și care vor acoperi diferite segmente de cercetare a acestei provincii, istoria locurilor și a comunităților etnice și religioase, patrimoniul cultural și natural.

Președintele Marmara Group Foundation,  la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului: Akkan Suver a fost primit de Emil Constantinescu (26 noiembrie 2018)

Președintele Consiliului Științific, Emil Constantinescu, a avut deosebita plăcere de a se întâlni, la sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, cu dr. Akkan Suver, președintele Marmara Group Foundation din Istanbul, care a dorit să-i înmâneze personal invitația de a fi oaspetele de onoare la cel de-al 22-lea Summit Economic Euro-Asiatic (5-6 februarie 2019). În cadrul acestui eveniment, va fi organizată o sesiune specială de prezentare a activității, programelor și proiectelor ISACCL. Cu același prilej, va fi semnat un protocol de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Marmara Group Foundation. Summit-ul Economic Euro-Asiatic își propune să exploreze noi modalități de a îmbunătăți relațiile dintre Uniunea Europeană și țările din Asia Centrală, Africa și de pe continentul american. Temele care vor fi dezbătute la cea de-a 22-a ediție a summit-ului cuprind întrebări dificile, precum „Este inteligența artificială o amenințare sau o soluție?”, „Apa și migrația populațiilor, apa și religia”, „Noile dimensiuni ale globalizării”, „problemele turismului de sănătate” sau „Responsabilitatea noastră pentru viitor: Avansul tehnologic și viitorul prefigurat al umanității”. Fundația nonguvernamentală „Marmara Group Foundation” a luat naștere în anul 1984 și își concentrează energiile spre promovarea unității și coeziunii sociale și deschiderea societăților europene către o cultură a păcii. Organizație pentru care transparența și simțul răspunderii rămân la loc de cinste, Marmara Group Foundation continuă să organizeze evenimente care să faciliteze enunțarea unor puncte de vedere, interese, sensibilități și nevoi comune, subliniind totodată importanța culturii democratice și a economiei de piață, evenimente din seria cărora face parte și cel de-al 22-lea Summit Economic Euro-Asiatic.

Despre Panait Istrati la conferința internațională „Sinergii în comunicare” (22-23 noiembrie 2018)

Scriitorului Panait Istrati i-a fost dedicat unul dintre panelurile conferinței „Sinergii în comunicare”, eveniment inclus în seria conferințelor internaționale „Synergies in Communication & Future of Europe”, organizat în parteneriat cu Banca Națională a României, sub auspiciile Facultății de Afaceri Internaționale și Economice, cu sprijinul Grupului TEPSA, Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj- Napoca, QUEST România și Asociației „Lingua Economica”. Vorbind despre peregrinările lui Panait Istrati în Levant, directorul-general al ISACCL, Andreea Grecu Ciupală, consideră că ne revine misiunea să-l descoperim pe Istrati în fiecare eveniment al existenței noastre. „Om-sandwich, dar liber în Cairo, sau funcționăraș cătrănit pe holurile unui minister?” Referindu-se la același spațiu levantin, Maria Chatziapostolou, Orthodox Academy of Crete (OAC), a susținut prezentarea “When Nikos Kazantzakis met Panait Istrati”.

Reuniunea Board-ului Academiei Mondiale de Artă și Știință. Masa rotundă cu tema „Guvernanță globală: provocări și oportunități” (19-24 noiembrie 2018)

În zilele de 19-21 noiembrie 2018, la Dubrovnik, Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, a participat la reuniunea Board-ului Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS). Cu acest prilej, au fost prezentate conducerii WAAS rezultatele activității de cercetare științifică desfășurate în acest an de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință. În continuarea Board-ului, a avut loc masa rotundă intitulată „Guvernanță globală: provocări și oportunități” (22-24 noiembrie). Evenimentul a fost organizat sub forma unor dezbateri interactive privind diferite aspecte ale guvernanței globale, precum factorii care au permis dezvoltarea acesteia și provocările cu care se confruntă în prezent, relația dintre suveranitatea națională, democrație și guvernanța globală, importanța mediului academic și a societății civile, rolul economiei în evoluția guvernanței globale, perspective și strategii de extindere și consolidare a guvernanței globale. Președintele Emil Constantinescu a fost co-moderator la două sesiuni de discuții având ca temă suveranitatea națională și guvernanța globală, respectiv strategii de consolidare a guvernanței globale. În cadrul grupurilor de lucru au fost analizate conexiunile între procesul de dezvoltare a statelor-națiune și comunitatea globală, posibile conflicte generate de globalizare și modalități de soluționare a acestora, strategiile aplicate pentru a consolida buna guvernanță, riscuri și dificultăți ale guvernanței la nivel global. La discuții au participat personalități academice recunoscute la nivel mondial, precum Marcel van de Voorde, director în cadrul Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN) de la Geneva, Rodolfo Fiorini, profesor la Universitatea Politehnică din Milano, Momir Đurović, președintele Academiei de Științe și Arte din Muntenegru, economiștii Zbigniew Bochniarz de la Universitatea din Washington și Erich Hoedl de la Universitatea Columbia din New York, Thomas Reuter, profesor la Universitatea din Melbourne, Frank Dixon, cercetător și fondatorul companiei Global System Change, Fadwa El Guindi, profesor de antropologie la Universitatea din Doha.

140 de ani de la unirea Dobrogei cu România. Președintele Consiliului Științific al ISACCL, invitat de onoare la ședința comună solemnă a Consiliilor Județene din Tulcea și Constanța (Tulcea, 13 noiembrie 2018)

La aniversarea a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, la Tulcea a avut loc sesiunea solemnă a Consiliilor Județene din Constanța și Tulcea. Autoritățile celor două județe și-au asumat un “Acord de promisiune civică” prin care să realizeze împreună proiecte pentru dezvoltarea regiunii. Invitatul de onoare al acestui eveniment fără precedent a fost Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, căruia i-a fost conferită, în cadrul „Galei 100. Oameni pentru Tulcea. Oameni pentru România”, diploma de „înaltă recunoaștere și apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea României". „Pregătiți veacul viitor!", era îndemnul adresat contemporanilor săi de către Mihail Kogălniceanu, unul dintre artizanii unirii. Astăzi, autoritățile locale și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului își propun să continue proiectul înaintașilor prin transformarea Dobrogei într-un model pentru Levant și, totodată, într-un reper important pe traseul economic și cultural al renașterii „Drumului Mătăsii”. La evenimentele organizate la Tulcea cu prilejul celebrării celor 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, Emil Constantinescu a fost însoțit de prof.dr. Dan Grigorescu, directorul științific al ISACCL.

Ședința Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (30 octombrie 2018)

La reunirea Consiliului Științific al ISACCL au participat atât membrii din țară, cât și membrii de drept din partea Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS): Garry Jacobs, CEO WAAS şi World University Consortium (WUC), Alberto Zucconi, Co-chairman WAAS, Nebojša Nešković, secretar-general al WAAS. Membrilor Consiliului Științific al ISACCL le-a fost prezentat raportul anual de activitate (2017-2018), validat în unanimitate, după dezbaterea temelor de cercetare, proiectelor editoriale și a celor de comunicare prezentate în cadrul raportului. În cadrul ședinței s-au dezbătut direcțiile viitoare de dezvoltare a ISACCL atât pe plan național, cât și în ceea ce privește stabilirea de parteneriate cu instituții aflate în afara României, și s-au pus în discuție alte posibile modalități de promovare a activității Institutului pe plan local, național și internațional. Radu Boroianu a fost desemnat drept secretar-general al Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Primul Atelier Exploratoriu despre bună guvernanță la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (29-30 octombrie 2018)

La sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a avut loc primul Atelier Exploratoriu cu titlul ”Bună guvernanță în Levant”. Atelierul a beneficiat de prezența conducerii Academiei Mondiale de Artă și Știință - Garry Jacobs, Alberto Zucconi și Nebojša Nešković -, precum și de participarea unor reprezentanți ai mediului academic românesc. Discuțiile purtate în cadrul Atelierului s-au concentrat pe teme presante pentru zona Levantului, pornind de la conceptul generic de ”bună guvernanță”: leadership, problema apei în zona Africii de Nord, stabilitatea în Orientul Mijlociu, zona Mării Negre și problema identității în Balcani. Atelierul Exploratoriu își propune să reunească experți și practicieni cu experiență în zona istorică a Levantului, care să se angajeze în schimburi de informații și exemple de bune practici menite să identifice soluții pentru construirea unui dialog și a unei culturi a păcii în zonă.

Conferința președintelui Academiei Române, membru în Consiliul Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, la British Museum (11 octombrie 2018)

În cadrul unui eveniment menit să celebreze Centenarul Marii Uniri, academicianul Ioan-Aurel Pop susține la British Museum prezentarea cu titlul „Înfăptuirea României Mari: o călătorie de 100 de ani”. Cu această ocazie, în atrium, a fost organizată expoziția „Românii și Marele Război”, o selecție de 23 de panouri ce conţin fotografii şi texte despre parcursul ţării noastre în Primul Război Mondial.

Conferința președintelui Academiei Române, membru în Consiliul Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, la British Museum (11 octombrie 2018)

100 de ani de relații diplomatice oficiale româno-arabe (9 octombrie 2018)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Centrul Cultural European Româno-Panarab (C.C.E.R.P.A.) și Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, organizează conferințele „Istoria relațiilor româno-arabe” și „Studiul limbii arabe și traducerea literaturii arabe în România”. Evenimentul dedicat împlinirii a 100 de ani de relații diplomatice cu lumea arabă s-a desfășurat în sala-amfiteatru a muzeului, în prezența ambasadorilor țărilor arabe în România, profesorilor universitari și artiștilor interesați de acest domeniu. La finalul prelegerilor, participanții au fost invitați la vernisajul unei expoziții-dialog între opere cu tematică românească și arabă, creații a doi pictori români, Paul Mecep și Vladimir Ivanovici, care au reușit să reliefeze numeroasele similitudini dintre două civilizații dezvoltate pe filiere atât de diferite.

100 de ani de relații diplomatice oficiale româno-arabe (9 octombrie 2018)

Semnarea Acordului de parteneriat între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea (26 septembrie 2018)

Parteneriatul dintre cele două instituții, reprezentate de Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, și dr. Sorin Ailincăi, managerul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, are drept obiectiv cooperarea în materie de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniile comune de interes: istorie, arheologie, etnografie, biologie, conservarea patrimoniului. Colaborarea celor două instituții vizează, în primul rând, programul ”Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”, coordonat de directorul științific al ISACCL, prof.dr. Dan Grigorescu, lansat de ISACCL în luna iunie a acestui an într-o conferință susținută la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Semnarea Acordului de parteneriat între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea (26 septembrie 2018)

Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia, la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (25 septembrie 2018)

Institutul de Turcologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Ambasada Republicii Turcia, Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA) la București și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului organizează, la împlinirea a 140 de ani de relații diplomatice româno-turce, o conferință în care sunt prezentate cele mai recente cercetări privind relațiile dintre cele două țări. Ele sunt rezumate succint de prof.dr. Tasin Gemil, directorul Institutului de Turcologie: “În urmă cu 140 de ani, între România şi Turcia au început raporturi fundamental noi, de cooperare pe multiple planuri, în avantaj reciproc. Cu excepţia unor sincope relativ scurte, aceste relaţii au avut mereu evoluţii de natură să apropie şi mai mult cele două ţări între ele. Astăzi, România şi Turcia se află în parteneriat strategic şi sunt aliate în cadrul celei mai mari şi mai puternice organizaţii politico-militare din întreaga istorie a omenirii, care este NATO.”

Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia, la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (25 septembrie 2018)

Protocol de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Institutul de Turcologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca (25 septembrie 2018)

Directorul-general al ISACCL, Andreea Grecu-Ciupală și prof.dr. Tasin Gemil, directorul Institutului de Turcologie al Universității Babeș-Bolyai, au semnat un acord de colaborare în vederea derulării unor proiecte și programe de interes comun, o atenție specială fiind acordată proiectului ISACCL de renaștere culturală a "Drumului Mătăsii”. Cunoaşterea istoriei, culturii şi civilizaţiei lumii turcice este indispensabilă în construcția și derularea acestui proiect. Institutul de Turcologie al Universității Babeș- Bolyai îşi propune familiarizarea publicului avizat, dar şi a celui larg cu privire la istoria, valorile, civilizaţia şi cultura Turciei şi a spaţiului turcofon din Asia Centrală, precum şi realizarea unor proiecţii faţă de posibilele evoluţii politico-economice ale zonei.

Protocol de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Institutul de Turcologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca (25 septembrie 2018)

Emil Constantinescu la World Alliance of Religions’ Peace Summit (WARP), Seul, Coreea de Sud (17 - 19 septembrie 2018)

Summit-ul se desfășoară anual, începând din anul 2014, și oferă o platformă de dezbatere pentru liderii politici și religioși, tineret și grupuri de femei, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile din întreaga lume. Schimbul de idei și practici, abordarea cuprinzătoare care implică diferite domenii de expertiză sunt puse în slujba păcii. O astfel de abordare se bazează pe „Declarația privind pacea și încetarea războiului” (DPCW) și include promovarea cooperării internaționale pentru reunificarea pașnică a Peninsulei coreene. „Inițiator al Inițiativei Levant pentru pace globală”, Emil Constantinescu a fost invitat în Coreea de Sud încă de la prima ediție a summit-ului global al păcii, care a avut loc cu patru ani în urmă: „Toată activitatea mea ca președinte al Academiei Diplomației Culturale din Berlin, unde am lansat ”Inițiativa Levant pentru pace globală”, a avut de la început scopul de a aduce împreună liderii religioși pentru a da un mesaj hotărât că nu există incitare la război în niciuna din religii, ci dimpotrivă fundamentul tuturor religiilor este pacea.” Anul acesta, Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a primit premiul organizatorilor, în semn de recunoaștere și prețuire a eforturilor sale în slujba păcii.

Deschiderea Școlii Anuale de Studii Bizantine, în Sala Senatului Universității din București (11 septembrie 2018)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) organizează, sub coordonarea științifică a profesorului Paolo Odorico (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), o școală de studii bizantine cu subiectul „Reprezentări ale Bizanțului în istorie, literatură și artă”, la București și Constanța, între 11 și 19 septembrie 2018. Parteneri: Universitatea din București, Universitatea “Ovidius” din Constanța, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale al Universității din București, Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate al Universității „Ovidius” din Constanța, Fundația Română pentru Democrație. În discursul susținut la ceremonia de deschidere, Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, sublinia: „Perioada bizantină a reprezentat un moment de înflorire culturală, intelectuală, socială și religioasă, care și-a pus amprenta masiv și ireversibil asupra istoriei mondiale. Dincolo de vestigiile istorice, elemente de viață și activitate ale lumii bizantine se regăsesc în multe din interacțiunile sociale de astăzi. Acesta este și motivul pentru care studiile bizantine au cunoscut o renaștere viguroasă la nivelul mediului academic contemporan, fie că ne referim la universități, fie la centre de cercetare din întreaga lume.” Președintele Academiei Române, prof.dr. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a transmis un mesaj participanților: „Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, prin Școala Anuală de Studii Bizantine, reînvie o tradiție îndelungată, prin care spiritul românesc a reușit să își reafirme dubla sa apartenență culturală: pe de o parte, provenind din Vestul latin, iar de cealaltă, din Estul bizantin. Chiar dacă, prin descendența lor romană – precum și prin limba, numele și modalitatea lor de a aborda creștinismul – , românii își susțin descendența din marea familie vest europeană, Noua Romă a Estului a reușit, totuși, să își lase amprenta vizibilă asupra acestui popor.”

Deschiderea Școlii Anuale de Studii Bizantine, în Sala Senatului Universității din București (11 septembrie 2018)

Protocol de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate al Universității „Ovidius” din Constanța (29 august 2018)

Directorul-general al ISACCL, dr. Andreea Grecu - Ciupală, și prof.dr. Daniela Țurcanu-Caruțiu, director-executiv ISCS, semnează un acord de asociere în vederea organizării unor activități comune în domeniile patrimoniului cultural, istoriei și arheologiei, artei și educației. Programele și proiectele la realizarea cărora Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate al Universității „Ovidius” din Constanța vor colabora în perioada imediat următoare sunt „Școala Anuală de Studii Bizantine”, „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”, „Levantul: punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient”.

Protocol de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate al Universității „Ovidius” din Constanța (29 august 2018)

Ambasadorul Georgiei, în vizită la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 3 iulie 2018

Excelența Sa Domnul Nikoloz  Nikolozishvili a promis sprijinul Ambasadei în derularea proiectului „Levantul, punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient”, referitor la renașterea culturală a „Drumului Mătăsii”. Ambasada Georgiei la București și-a oferit contribuția la constituirea bibliotecii Institutului cu o donație de cărți reprezentative pentru regiunea caucaziană.

Ambasadorul Georgiei, în vizită la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 3 iulie 2018

Ambasadorul Armeniei, în vizită la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 27 iunie 2018

Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, și Excelența Sa Domnul Sergey Minasyan, ambasadorul Republicii Armenia la București, au analizat oportunitățile de colaborare pentru două dintre proiectele multianuale ale ISACCL – „Levantul, punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient” și „Marile cărți ale Levantului” -, pornind de la convingerea comună că abordarea istoriei trebuie schimbată. De la o istorie a conflictelor trebuie să ajungem la o istorie a păcii.

Ambasadorul Armeniei, în vizită la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 27 iunie 2018

Conferința „Dobrogea. Martor al civilizațiilor Levantului. Punte între Extremul Orient și Occident”, Constanța, 21-23 iunie 2018

Prof.univ.dr. Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific, și prof.univ.dr. Dan Grigorescu, directorul științific, au lansat în cadrul conferinței de la Constanța două dintre programele multianuale de cercetare ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), conturate în spațiul dobrogean. Dobrogea reprezintă modelul pe care România îl propune ca posibilă soluție pentru rezolvarea conflictelor interetnice și interconfesionale din spațiul Levantului. Și tot Dobrogea, situată la intersecția Drumului Chihlimbarului, care ajungea de la Marea Nordului în estul Mediteranei, cu Drumul Mătăsii, care lega China de Europa Occidentală, poate reprezenta un punct important pe traseul renașterii nu numai economice, dar și culturale, a noului Drumul al Mătăsii, proiectul vizionar al secolului XXI, lansat în ultima decadă a secolului trecut la inițiativa președintelui Georgiei, Eduard Șevarnadze, președintelui Turciei, Suleyman Demirel, președintelui Azerbaidjanului, Gaidar Aliyev și președintelui României Emil Constantinescu.China preluat acest proiect și l-a relansat în anul 2013: „Belt and Road Initiative”. Parteneri ai Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în derularea acestor proiecte sunt Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Universitatea „Ovidius” din Constanța.

osibilă soluție pentru rezolvarea conflictelor interetnice și interconfesionale din spațiul Levantului

„Solidarity of Empaty for Peace”, conferință organizată de  “Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light” (HWPL) și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) la Palatul Parlamentului din București, 19-20 mai 2018

Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a fost chairman-ul unei reuniuni la nivel înalt a foștilor lideri din Europa Centrală și de Est pentru răspândirea culturii păcii și un apel la susținerea reunificării pașnice a Peninsulei Coreea. Conferința organizată la București s-a bucurat de participarea președintelui Ucrainei 2005 - 2010, Viktor Iușcenko, președintelui Croației 2000-2010, Stjepan Mesic, președintelui Albaniei 1997 - 2002, Rexhep Meidani, a primului președinte democrat din Belarus 1991 - 1994, Stanislav Șușkevici. Li s-au alăturat Haris Silajdžić, fost președinte al Administrației prezidențiale din Bosnia-Herțegovina și Milka Ristova, judecător al Curții Supreme din Macedonia. Toți cei menționați, protagoniști ai istoriei recente a Europei Centrale și de Est, o perioadă confruntată cu schimbări de regim, reforme economice și sociale dureroase, conflicte etnice, sunt în măsură să ofere o prestigioasă experiență pentru fondarea unei culturi a păcii, rolul primordial al diplomației culturale. Organizația neguvernamentală sud-coreeană “Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light” (HWPL) este unul dintre susținătorii și promotorii pe continentul asiatic a „Inițiativei Levant pentru Pace Globală”, lansată de Emil Constantinescu în 2011, la Academia de Diplomație Culturală din Berlin. „Inițiativa Levant pentru Pace Globală”, prezentată de președintele Emil Constantinescu la ONU și UNESCO, a fost adoptată și promovată de Interparliamentary Coalition for Global Ethics (IPCGE), care a mobilizat lideri religioşi şi din mediul academic din mai multe ţări din Europa şi Asia. 38 de parlamentari ai Adunării Parlamentare din Consiliul Europei au semnat pentru susţinerea ei. În cea de-a doua zi a conferinței a fost prezentat programului inițiat de HWPL la începutul lunii mai, “Youth let's voice out”, menit să-i încurajeze pe tinerii din întreaga lume să-și facă auzite vocile, să-și exprime opiniile asupra problemelor interne și internaționale, să contribuie la promovarea unei culturi a păcii.

„Solidarity of Empaty for Peace”, conferință organizată de  “Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light”
“Youth let's voice out”

International Colloquium World Academy of Art an Science, Paris, 2-4 mai 2018, Paris

Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL și, totodată, membru al Board of Trustees al Academiei Mondiale de Artă și Știință (WAAS) a participat la al XV-lea colocviu internațional pe teme economice al Academiei, organizat împreună cu Université Paris 13 Nord, Universidade de Brasilia și World University Consortium la „Maison des Sciences de l'Homme. Având ca subiect rolul instituțiilor internaționale asupra formulării și implementării politicilor economice, colocviul a recunoscut necesitatea unei reorganizări a teoriilor economice curente. Participanții au subliniat necesitatea explicitării sistemelor de valori pe care sunt constituite teoriile economice, pentru a le putea aplica în cunoștință de cauză în diferite contexte sociale și culturale, și au propus noi traiectorii posibile ale acestora, care să ia în considerare, printre altele și diversitatea patrimoniilor culturale.

International Colloquium World Academy of Art an Science, Paris, 2-4 mai 2018, Paris

Summit Euroasiatic, Istanbul, 10-13 aprilie 2018

Emil Constantinescu, președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a participat în perioada 10-13 aprilie 2018 la Summit-ul Economic Euroasiatic, desfășurat la Istanbul. Cu acest prilej, au avut loc numeroase întâlniri de lucru cu reprezentanții  "Marmara Group Strategic and Social Research Foundation", "Black Sea Economic Cooperation", "Vienna Economic Forum", reprezentanți ai mediului academic din Turcia și participanți din Europa Centrală și de Est, Balcani, Caucaz și Asia Centrală. În cadrul întâlnirilor au fost discutate oportunitățile de cooperare și viitoare proiecte care vor fi implementate de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în cooperare cu institute similare sau centre universitare din țările respective.

Summit Euroasiatic, Istanbul, 10-13 aprilie 2018

„Viitorul democrației. Provocări și oportunități”, masă rotundă organizată de Academia Mondială de Artă și Știință (WAAS) la Dubrovnik, 3-5 aprilie 2018

Președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință este, totodată și membru al "Board of Trustee" WAAS, iar la masa rotundă organizată la Dubrovnik, a susținut conferința "Foundations of Democracy".  Lista participanților i-a inclus pe Elena Andreevska, decan al „Facultății de Științe Politice și Administrație Publică" din Tetovo (Macedonia); Goran Bandov, prodecan al „Dag Hammarskjöld University College of International Relations and Diplomacy" din Zagreb (Croația), Zbigniew Bochniarz, profesor la "University of Washington" și „Harvard Business School"; Momir Djurovic, fost președinte al „Academiei de Științe și Artă din Muntenegru", Fadwa El Guindi, fost profesor de antropologie la „University of California"; Erich Hoedl, vicepreședinte al „Academiei Europene de Științe"; Garry Jacobs, CEO „World Academy of Art and Science" și „World University Consortium"; Alexander Likhotal, profesor la "Geneva School Of Diplomacy" și fost președinte al „Green Cross International"; Winston P. Nagan, profesor de Drept la „University of Florida", Kakha Shengelia, președinte al „Asociației Internaționale a Rectorilor de Universități", rector al „Universității Caucasus" din GeorgiaAlberto Zucconi, președinte al „Institutului de Abordare Orientată spre Persoană" și secretar-general al "World University Consortium" (WUC).

„Viitorul democrației. Provocări și oportunități”, masă rotundă organizată de Academia Mondială de Artă și Știință (WAAS) la Dubrovnik, 3-5 aprilie 2018

Dezbaterea „Determinanții formulării noii ordini mondiale: conflict sau dialogul civilizațiilor”, București, 30 martie 2018

Președintele Emil Constantinescu s-a referit la rolul pe care diplomația culturală îl poate avea în crearea unei culturi a păcii la nivel mondial: „De ce este nevoie de diplomație culturală, acest concept relativ nou, pe care Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului încearcă să-l reprezinte cu pasiune și devotament? Răspunsul meu este: pentru că lumea se schimbă. Și dacă lumea se schimbă, atunci și politica, în sensul inițial pe care i l-au dat gânditorii greci, de slujire a intereselor comunității, ar trebui să se schimbe." Evenimentul organizat de Centrul Cultural European Româno-Panarab (CCERPA) în cooperare cu Centrul de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural (CSDII) - Universitatea din București și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) l-a avut ca invitat special pe Samir Al-Ghatas, membru al Parlamentului egiptean, Președintele Forumului Orientului Mijlociu pentru Studii Politice și Strategice.

Dezbaterea „Determinanții formulării noii ordini mondiale: conflict sau dialogul civilizațiilor”, București, 30 martie 2018

International Summit of the Book, Baku, 18-19 martie 2018

La evenimentul care a reunit foști președinți de stat, miniștri ai culturii și cercetării, lideri ai lumii academice, laureați ai Premiului Nobel și directori de biblioteci naționale, Emil Constantinescu, președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), a susținut conferința„Puterea cărții". Ph.D. Mary-Jane Deeb, directorul Diviziei Africa&Orientul Mijlociu a Bibliotecii Congresului Statelor Unite, și-a exprimat interesul de a coopera cu Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului de la București și de a furniza bibliotecii instituției copii ale unor cărți levantine valoroase și esențiale.

International Summit of the Book, Baku, 18-19 martie 2018

„A Doua Conferinţă Internaţională despre viitorul educaţiei: învăţământul eficient într-o perioadă de creştere a vitezei, complexităţii şi nesiguranţei”, Roma, 15-18 noiembrie 2017

În perioada 15-18 noiembrie 2017, prof.dr. Emil Constantinescu, președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, însoțit de doi dintre membrii Consiliului Științific, prof. dr. Remus Pricopie și prof.dr. Adrian Curaj, a participat la „A Doua Conferinţă Internaţională despre viitorul educaţiei: învăţământul eficient într-o perioadă de creştere a vitezei, complexităţii şi nesiguranţei”, organizată la Roma de Academia Mondială de Artă şi Ştiinţă (WAAS) şi de World University Consortium (WUC). La conferinţa la care au participat peste 100 de vorbitori de la universităţi din întreaga lume, Emil Constantinescu a fost chairman la sesiunile „Educaţie, democraţie şi pace” şi „Democraţie, cultură şi valori umane”.

mai mult...
A Doua Conferinţă Internaţională despre viitorul educaţiei: învăţământul eficient într-o perioadă de creştere a vitezei, complexităţii şi nesiguranţei

Inițiativa Levant pentru pace globală

„Prin diplomaţie culturală spre o pace durabilă”, Palatul Parlamentului, București, 19–21 noiembrie 2017

mai mult...