• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu