Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu