Simpozionul naţional „Cercetarea multiculturalității din Dobrogea – Realizări și perspective”

SIMPOZIONUL NAŢIONAL CERCETAREA MULTICULTURALITĂȚII DIN DOBROGEA REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVESIMPOZIONUL NAŢIONAL CERCETAREA MULTICULTURALITĂȚII DIN DOBROGEA REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Campus, Corp A, 18 Aprilie 2019

              Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în colaborare cu Universitatea ”Ovidius” din Constanța şi cu sprijinul Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA), organizează simpozionul național intitulat ”Cercetarea multiculturalității din Dobrogea – realizări și perspective”. Evenimentul va avea loc joi, 18 aprilie 2019, începând cu ora 9:00, la sediul Universității ”Ovidius” din Constanța, Campus, Corp A, sala 134 – Lectoratul de Limbă, Cultură și Civilizație Turcă.

Manifestarea va reuni un important număr de profesori și specialişti din mai multe institute şi centre universitare din ţară, care vor prezenta stadiul analizei modelului de conviețuire multiculturală din zona dobrogeană. Simpozionul este parte integrantă a proiectului științific ”Dobrogea – martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”, desfășurat sub egida Institutului.

Programul simpozionului

9:00 – Cuvânt de deschidere, Amfiteatrul Umberto Eco:

Prof. univ. dr. Sorin Rugină, Rectorul Universităţii „Ovidius” din Constanţa
Prof. univ. dr. Dan Grigorescu, Director ştiinţific ISACCL, Bucureşti

9:30 – Prof. asoc. dr. Alexandru Ş. Bologa, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, prezentare de carte: Dobrogea at 140 Years after its Union with the Romanian State – An Example of West-Pontic Multiethnic Understanding,

Panelul 1 - Cercetarea pluralității culturale – surse, principii, metodologie
                      Sala 134, Lectoratul de limbă, cultură şi civilizaţie turcă

Moderator: Conf. univ dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț

10:00-10:15 – Dr. Ana-Maria Răducan, „Munci și zile. Reprezentări antice literare ale «oamenilor pământului» din Dobrogea”, ISACCL, București
10:15-10:30 – Prof. univ. dr. Narcisa Alexandra Știucă, „Sărbătoarea ca marcă identitară la comunitățile de italieni și greci”, Universitatea din București
10:30-10:45 – Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, „Locul şi rolul comunităţii germane în modernizarea Dobrogei (1878-1940)”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
10:45-11:00 – Conf. univ. dr. Carmen Ionela Banța, „Scurt istoric al comunității italiene din Oltenia”, Universitatea din Craiova
11:00-11:20 – Discuții

11:20-11:35 – Pauză de cafea

Moderator: Profesor univ. dr. Narcisa-Alexandra Știucă

11:35-11:50 – Dr. Iuliana Titov, „Identități și interculturalitate în nordul Dobrogei”, MEAP/ICEM, Tulcea
11:50-12:05 – Drd. Alexandru Chiselev, „Maslenița la rușii lipoveni din Dobrogea de Nord: permanență și dinamică”, MEAP/ICEM, Tulcea
12:05-12:20 – Dr. Corina Iosif, „Între identitate culturală și frontiere etnice: aromânii din Dobrogea”, MTR, București
12:20-12:35 – Prof. univ dr. Mirela Kozlovsky, „Repertoriul de cântece meglenoromâne – element de identitate comunitară”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
12:35-12:55 – Discuții

12:55-14:30 Pauză de masă

Panelul 2 - Comunitatea turcă din Dobrogea – istorie și cultură
                    Sala 134, Lectoratul de limbă, cultură şi civilizaţie turcă

Moderator: Conf. univ. dr. Cosmin Căprioară

14:30-14:45 – Dr. Adriana Cupcea, „Politica de stat protector a Turciei, în Balcani. Studiu de caz: Comunitatea musulmană din Dobrogea”, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj Napoca
14:45-15:00 – Dr. Metin Omer, „Un sistem disfuncțional: organizarea învățământului pentru turci și tătari în România Mare (1918-1940)”, Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate „Ovidius”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
15:00-15:15 – Conf. univ. dr. Neriman Hasan, „Note cu privire la perspectiva de dezvoltare a limbii materne turce”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
15:15-15:30 – Lect. univ. dr. Enache Tuşa, „Interferenţe multiculturale în Dobrogea de Sud (1900-1950). O analiză a investigaţiilor Şcolii Sociologice de la Bucureşti”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
15:30: 16:05 – Discuții

16:00-16:20 – Pauză de cafea

Moderator: Conf. univ. dr. Neriman Hasan

16:20-16:35 – Conf. univ. dr. Nistor Barbu, conf. univ. dr. Cosmin Căprioară, „Reflexia multilingvismului balcanic în realitatea etnolingvistică din Dobrogea”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
16:35-16:50 – Conf. univ. dr. Cristina Dafinoiu, „Comunităţile greceşti din Dobrogea şi legăturile lor cu patria-mamă”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
16:50-17:05 – Drd. Mădălina Serbov, „Embleme ale multiculturalismului la Sulina”, Universitatea „Ovidius” din Constanța
17:05-17:20 – Discuții

17:20 – Cuvânt de închidere a simpozionului – Conf. univ. dr. Florentina Nicolae, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu