Conferința internațională „Prin diplomaţie culturală spre o pace durabilă” – Palatul Parlamentului, București, 19–21 noiembrie 2017

Desfăşurată la Palatul Parlamentului în parteneriat cu Senatul României, Camera Deputaţilor, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea din Bucureşti, conferinţa a cuprins sesiuni de comunicări şi dezbateri în plen şi în paneluri: „Dificultăţile gestionării conflictelor naţionale, religioase şi interetnice în tranziţia spre democraţie”,  „Levantul, leagănul religiilor, culturii, ştiinţei şi democraţiei”,  „Protejarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural în regiunea Levantului”,  „Diplomaţia culturală. Tradiţii şi perspective în spaţiul Levantului”, „Renaşterea Drumului Mătăsii: Levantul – punte între civilizaţia Asiei şi civilizaţia occidentală”. La finalul conferinței, participanții au adoptat “Declarația de la București: Pace durabilă prin cultură și educație”.

https://institutlevant.ro/prin-diplomatie-culturala-spre-o-pace-durabila/conferinta-initiativa-levant-pentru-pace-globala-prin-diplomatie-culturala-spre-o-pace-durabila-20-21-noiembrie-2017/

https://institutlevant.ro/prin-diplomatie-culturala-spre-o-pace-durabila/declaratia-de-la-bucuresti/

https://institutlevant.ro/conferinte/prin-diplomatie-culturala-spre-o-pace-durabila/

 https://institutlevant.ro/istoria-culturilor-si-civilizatiei-levantului/levantul-leaganul-religiilor-culturii-stiintei-si-democratiei/

 https://institutlevant.ro/diplomatia-culturala-in-spatiul-levantului/diplomatia-culturala-traditii-si-perspective-in-spatiul-levantului/

https://institutlevant.ro/natura-cultura-societate/protejarea-si-conservarea-patrimoniului-natural-si-cultural-in-regiunea-levantului/

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu