Cetățenia Europeană dincolo de Brexit

Cetățenia Europeană dincolo de Brexit

 

Program

10:00 - 11:30 – sesiunea de deschidere – Brexitul și cetățenia europeană
Moderator: dr. Petar Markovic, director executive al Fundației ECIT

Speakers: 

 • Iordan Gheorghe Bărbulescu – Președintele Senatului SNSPA
 • Victor Negrescu – Prorector al SNSPA, ex-ministru al Afacerilor Europene, ex-europarlamentar
 • Dan Grigorescu – Director Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
 • Jane Morrice – Vicepreședinte EESC
 • Excelența Sa, Dl. Andrew Noble – Ambasadar al Regatului Unit al Marii Britanii în Romania
 • Suzana Carp – Membru în comitetul ECIT și Alternativa Europeană
 • Tony Simpson – Permanent European Union Citizenship, ECI

Scurtele introduceri se vor referi la stadiul cetățeniei europene și perspectivele imediate în lumina actualelor evenimente politice: Brexit-ul, alegerile pentru Parlamentul European, Președinția României la Consiliul Europei

• Întrebările sugerate: Care este gradul de înțelegere publică a cetățeniei europene?, Care este relația acesteia din urmă cu cetățenia națională? Care sunt principalele bariere ale exercitării drepturilor europene și dinamica acestora? Poate fi cetățenia europeană o temă pentru alegerile europene? Cum anume influențează Brexitul această dezbatere și care sunt implicațiile acestor aspecte la nivelul mobilității cetățenilor europeni, mai ales a celor din România?

11:30 - 11:45 Pauză de cafea

11:45 - 13:00 Workshop 1 – Cetățenia europeană dincolo de Brexit – dimensiunea românească

Moderator: Dna. Suzana Carp – Membru în comitetul ECIT și Alternativa Europeană

 • Victoria Nedelciuc – Președinte al Consiliului Director, Centru pentru Inovare Publică
 • Cosmin Bârzan – Director al Centrului pentru Resurse Civice
 • Alexandra van Westernhagen – New Europeans
 • Mihail Caradaică – SNSPA

Inițiativa Cetățenilor Europeni (ECI) a lansat platforma, denumită Cetățenia Europeană Permanentă, care adună actualmente semnături din toată Uniunea Europeană pentru a cere Comisiei Europene să propună soluțiile de evitare a riscului pierderii colective a cetățeniei europene și a drepturilor conexe și de asigurare a dobândirii permanente a statutului de cetățean european. Pe lângă promovarea acestei inițiative în rândul publicului român, acest workshop își propune să identifice instrumentele, aflate la îndemâna cetățenilor și a decidenților politici, care pot fi folosite în favoarea prezervării și extensiei cetățeniei europene. O atenție specială se va acorda perspectivei românești, care are a bază experiența proprie dinainte de aderare, din timpul perioadei de tranziție și de după aderarea la UE, și interesului cetățenilor, demonstrat atât prin semnăturile pentru ECI, cât și prin imaginea activă pe care cetățenii rezidenți în țară sau în alte state membre și-au construit-o.

13:00 - 13:45 Pauză de pânz

13:45 - 14:30 – Atelier-Exploratoriu – Redefinind frontierele într-o Europă cu „mai multe viteze” – reflecții asupra provocărilor societale și culturale în Sud-Estul Europei; atelier organizat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Moderator: Dr. Vlad Nistor – Membru al Consiliului Științific al ISACCL, ex-președinte al Senatului Universității din București, ex-director general al Institutului Diplomatic Român

 • Ecaterina Lung – Universitatea din București
 • Daniela Zaharia – Universitatea din București
 • Carol Căpiță – Universitatea din București
 • Petar Markovič – Director execitiv al Fundației ECIT
 • Mihail Dobre – Universitatea din București și secretar de stat, MAE
 • Margareta Arsenescu, Comisar Șef, MAI
 • Cezar Bîrzea - SNSPA

Brexit-ul redeschide dezbaterile asupra granițelor deopotrivă economice și politice și asupra frontierelor sociale, juridice și culturale. Acest context generează noi orizonturi de analiză și reflectare pentru statele din Estul Europei, state care experimentează de aproape trei decenii exercițiul democrației. Conceptul de ”Europă cu mai multe viteze” impune regândirea nu doar a funcționării instituționale a uniunii, ci și a mecanismelor de integrare în uniune. În același timp, se nasc noi provocări datorate populismelor sau manipulării diferențelor etnice, culturale și religioase. În acest sens, crește rolul statelor membre ale UE, mai cu seamă al acelor state situate în zone cu o lungă tradiție în conviețuirea multi-etnică, așa cum este cazul țărilor din sud-estul Europei.

• Teme propuse pentru dezbatere – Brexit-ul și valorile commune ale EU; Est sau Vest? – identitate culturală și riscuri de securitate în estul Europei; dimensiunea externă a justiției și Afacerilor Interne; formele de diplomație soft-power – redefinind frontierele prin cooperarea educațională; provocarea Brexit și nevoia de redefinire a proiectului European (identitate, viziunea și limite)

14:30 - 15:15 Participatory Workshop – Cetățenia europeană în practică; atelier condus de dr. Dan Carbunaru – director Calea europeană și dr Petar Markovič, Institute of European Studies (ULB, Bruxelles), Alternativa Europeană, Funcdația ECIT

Drepturile politice sunt parte integrantă a cetățeniei europene, iar anul 2019 oferă tuturor cetățenilor Uniunii posibilitatea să-și exercite aceste drepturi cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European. Prima parte a atelierului va prilejui lansarea Proiectului Caravana Transeuropeană (TEC2019), cu scopul de a mobiliza cetățenii europeni din cadrul a mai mult de 15 state membre. A doua parte va fi alocată șansei pentru cei prezenți de a participa la o dezbatere transnațională despre apropiatele alegeri pentru Parlamentul European. Făcând parte din Proiectul de Dezbatere a EU, Institutul de Studii Europene al Universității Libere din Bruxelles își propune să găzduiască o serie de dezbateri cu principalii candidați (Spitzenkandidaten) înainte de alegerile europene din 2019. În încercarea de a crea o reală dezbatere transnațională, participanții pot adresa întrebări pentru candidații care vor participa la seria de dezbateri care se va lansa în 20 Martie 2019, la Bruxelles.

15:15-16:00 Cuvânt de închidere

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu