Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia în perioada 1878-2018

25 septembrie 2018, sediul ISACCL

 

PROGRAM

 

10.30  - 11.15: Sesiunea inaugurală

Prof.univ.dr. Emil CONSTANTINESCU, Preşedintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Acad. Profesor Ioan-Aurel POP, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Preşedintele Academiei Române

E.S. Osman Koray ERTAŞ, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Turcia în România

Dna. Yasemin MELEZ BİÇER, coordonator TIKA, Bucureşti

Ceremonia semnării Protocolului-cadru de colaborare între Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului şi Universitatea Babeş-Bolyai – Institutul de Turcologie

Decanul turcologiei române Mustafa A. MEHMED (în colaborare cu cercet.şt. dr.Nagy PIENARU, Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română, Bucureşti), 140 de ani de relaţii diplomatice  româno-turce (Etapele principale)/140 Years of Romanian-Turkish Diplomatic Relations (Main Phases)

11.15 - 11.30: Pauză de cafea

11.30 -  13.00: SESIUNEA a II-a

Moderator: Conf. univ. dr. habil. Valentin NAUMESCU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. habil. Sorin-Liviu DAMEAN, Universitatea din Craiova, Trandafir G. Djuvara – ministru plenipotenţiar la Constantinopole (1896 - 1900)/ Trandafir G. Djuvara – Plenipotentiary Minister to Constantinople (1896 – 1900)

Lect. univ. dr. Adrian-Bogdan CEOBANU, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Politică, diplomaţie şi economie. Vizitele miniştrilor de Externe ai României la Constantinopol (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX)/ Policy, diplomacy, economy. The Visits of the Romanian Ministers of Foreign Affairs to Constantinople (the end of 19th- the beginning of 20th centuries)

Lect. univ. dr. Mihai GHIŢULESCU, Universitatea din Craiova, Modernizarea sistemului politic din România şi din Imperiul Otoman (1908-1919)/Modernizing the Political System in Romania and the Ottoman Empire (1908-1919)

Dr. Dan PRODAN, Botoşani, A X-a aniversare a Republicii Turcia şi participarea delegaţiei musulmanilor din România (1933)/The 10thAnniversary of the Republic of Turkey and the Participation of the Muslim Delegation from Romania (1933)

Prof.univ.dr. g-ral (rez.) Mihail IONESCU, Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Bucureşti,  Compatibilităţi politice şi servituţi strategice: cazul convenţiei militare româno-turce din 1934/Political Compatibilities and Strategic Servitudes: The case of the Romanian-Turkish military convention of 1934

13.00 – 14.00: Pauză de masă

14.00 – 15.45: SESIUNEA a III-a

Moderator: Prof. univ. dr. Călin FELEZEU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Marian ZIDARU, Universitatea „Andrei Şaguna”,Constanţa,  SOE în Balcani în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Cazul Salvet Lütfi Tozan alias Pant/SOE in the Balkans during the World War II. The Case of Salvet Lütfi Tozan alias Pant

Dr. Melek FETISLEAM, Constanţa, Colaborarea fructuoasă dintre ambasadorul Turciei la Bucureşti, Hamdullah Suphi Tanrıöver, şi liderul mişcării naţionale tătare din România, Müstecib Hacı Fazıl/The Fruitful Collaboration between the Ambassador of Turkey in Bucharest, Hamdullah Suphi Tanrıöver, and the leader of the Tatar National Movement in Romania, Müstecib Hacı Fazıl

Melike ROMAN, Bucureşti, O carte despre Nicolae Titulescu apărută în Turcia/ A Book about Nicolae Titulescu edited in Turkey

Dr. Claudiu-Victor TURCITU, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, Documente turco-otomane în Arhivele Naţionale ale României/ Ottoman-Turkish Documents in the National Archives  of Romania

Prof. univ. dr. Virgiliu-Leon ŢÂRĂU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Spioni şi diplomaţi de la un război la celălalt. Relaţii între România şi Turcia la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial/Spies and Diplomats from a War to Another.Relaţions between Romania and Turkey at the End of the Second World War

Prof. univ. dr. habil. Tasin GEMIL, Universitatea „Babeş-Boyai”, Cluj-Napoca, Relaţii de colaborare şi prietenie între România şi Turcia (1918-1940)/Collaboration and Friendship Relations between Romania and Turkey (1918-1940)

Prof. univ. dr. Liviu ŢÂRĂU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,  Iuliu Maniu şi Constantin I. C. Brătianu comemoraţi la Istanbul (ianuarie 1956)/Iuliu Maniu and Constantin I.C Brătianu commemorated in Istanbul (1956, January)

15.45 – 16.00: Pauză de cafea

16.00 – 18.00: SESIUNEA a  IV-a

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Sorin Liviu DAMEAN, Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Călin FELEZEU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Evoluția relațiilor bilaterale între România și Turcia în perioada postdecembristă/The Evolution of the Bilateral Relations between Romania and Turkey in the Post-December 1989 Period

Conf. univ. dr. habil. Valentin NAUMESCU, Universitatea Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Turcia Post-kemalistă și noile relații strategice la confluența Occident-Orientul Mijlociu. NATO la Marea Neagră și implicațiile asupra României/Post-Kemalist Turkey and the New Strategic Relations at the West-Middle East Confluence. NATO in the Black Sea Region and the Implications for Romania

Dr. Margareta ASLAN, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,  Diplomația culturală româno-turcă (1990-2018)/Cultural Diplomacy between Romania and Turkey (1990-2018)

Drd. Güven GÜNGÖR,  Academia de Studii Economice, București, Evoluţia relaţiilor economice dintre România şi Turcia în ultimul deceniu/The Evolution of the Economic Relations between Romania and Turkey in the Last Decade

Dr. Adina FODOR, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor Universităţii Babeş-Bolyai cu Universităţi din lumea turcică (2009-2018)/Establishing and Developing the Relations of Babeș-Bolyai University with Universities of the Turkic world (2009-2018)

18.00 – 19.00: Dezbateri pe marginea comunicărilor prezentate

19.30 – 22.00: Cină festivă (pe bază de invitație)

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu