Comunicat de presă, 23 aprilie 2020

Răspunsul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la propunerea legislativă prin care USR cere desființarea sa

 

Expunerea de motive care fundamentează propunerea legislativă de desființare a ISACCL este o colecție de aberații și minciuni sfruntate care dovedesc, pe de o parte, că inițiatorul propunerii legislative și grupul de semnatari nu au nici cea mai vagă idee cum funcționează un institut de cercetare științifică și, pe de altă parte, folosirea cu bună știință de date false, pentru un demers politicianist populist.

Inițiativa legislativă este o reluare a unei poziții ostile a grupului USR care, din fericire, a fost respinsă de 4 ori consecutiv atât de Senat, cât și de Camera Deputaților, de fiecare dată cu o majoritate covârșitoare, Parlamentul reafirmându-și aprobarea pentru funcționarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în condițiile Legii 117/2017, cu modificările și completările OUG 66/2019, chiar imediat după depunerea inițiativei, în 12 februarie 2020.

Pentru că astfel de inițiative iresponsabile s-ar putea repeta, creând un precedent periculos, răspundem la toate motivațiile false prezentate în expunerea de motive a inițiativei USR.

În conformitate cu rapoartele de activitate pe anii 2018 și 2019, prezentate Senatului și Camerei Deputaților și confirmate de Rapoartele Curții de Conturi pentru anii 2018 și 2019 (ultimul finalizat în martie 2020), toate obiectivele au fost realizate, astfel încât afirmația că ,,existența Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului nu se justifică’’ devine ridicolă. Mai ales că ea vine din partea unei persoane (deputatul Iulian Bulai, autoproclamat inițiator) și a grupului USR constituit, cu o singură excepție, din persoane care nu au niciun fel de competențe sau realizări în cercetarea științifică și nu este susținută de niciun for academic sau universitar.

Afirmația că Levantul nu se studiază nicăieri în lume dovedește fie ignoranță desăvârșită, fie rea voință. Institutele care au în prezent ca obiect de cercetare academică Levantul sunt numeroase, au o tradiție îndelungată și numărul lor a crescut permanent. Dacă în trecut era nevoie de o cercetare laborioasă în bibliotecă pentru a vedea realitatea, în prezent o simplă căutare pe internet arată că astfel de institute există în toate țările cu cercetare științifică dezvoltată.  Istoricul cercetărilor istorice asupra Levantului include centrele de la Oxford, Cambridge, Londra, Durham (Marea Britanie), Göttingen, Berlin, Hamburg (Germania), Collége de France, Sorbona (Franța), Princeton, Harvard, New-York, Washington, Los Angeles (SUA), Roma, Vatican (Italia), Salonic (Grecia), Ifrane (Maroc), Cairo (Egipt), Beirut (Liban). Prima publicație de înalt nivel științific a institutului nostru, The International Journal of Levant Studies (nr.1/2019), sub tipar în acest moment, completează ofertele actuale din domeniul publicațiilor științifice care au ca tematică Levantul. Peste 80% din contribuții aparțin unor cercetători cunoscuți din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania, Israel. Studiile semnate de aceștia conțin contribuții originale la cunoașterea istoriei Levantului și oferă perspective noi asupra evoluțiilor actuale din această zonă.

Înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a fost binevenită, dovedită de faptul că pentru posturi de experți și consilieri s-au angajat prin concurs atât persoane cu masterat, doctorat și grade didactice superioare - conferențiari și profesori universitari -, atrași de proiecte pe care le-au considerat importante pentru dezvoltarea carierei lor profesionale, cât și tineri care doresc să se specializeze în aceste domenii de cercetare. În prezent în cadrul Institutului, lucrează ca angajați sau colaboratori arabiști, turcologi, bizantiniști, politologi specializați în centre științifice autorizate în Orient și Occident care au realizat deja studii în domeniile respective, publicate sau sub tipar.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului nu a beneficiat de o creștere a numărului de posturi, așa cum susține inițiativa legislativă a USR. În organigrama prevăzută prin Legea 117 și menținute în toate modificările aduse Legii în cele trei rânduri de dezbatere în Parlament, numărul de 36 de posturi a rămas neschimbat. În prezent sunt ocupate 25 de posturi, toate prin concurs, conform reglementărilor în vigoare, verificate de Curtea de Conturi. Ordinea firească de ocupare a fost: personalul administrativ, obligatoriu pentru funcționare, experți și consilieri conform organigramei, cercetători pe durată determinată, corespunzând perioadei de desfășurare a proiectelor de cercetare aprobate de Consiliul Științific.

ISACCL fiind primul institut de studii avansate din România, funcționează pe baza unei legi speciale, care a fost adoptată în urma propunerilor unui Comitet de inițiativă și sprijin, format din personalități științifice prestigioase, foști președinți ai Academiei Române, rectori ai marilor universități, savanți cunoscuți pe plan european și mondial. Textul legii a fost dezbătut de trei ori în comisiile de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților, care au dat de fiecare dată aviz pozitiv, și a fost votat în plenul Senatului și Camerei Deputaților cu o majoritate covârșitoare. Ultima modificare, prin OUG 66/2019, care fost votată de Senat la 14 octombrie 2019 și de Camera Deputaților (decizională) în 25 februarie 2020, s-a făcut în urma recomandărilor Curții de Conturi, tocmai pentru a crea cât mai rapid un cadru legislativ clar și coerent. În urma a două luni de analiză, la sediul Institutului, în ianuarie și februarie 2020, echipa Curții de Conturi a constatat rezolvarea recomandărilor din raportul precedent.

Cifrele menționate, în inițiativa legislativă a USR, ca subvenție de la bugetul de stat - 5,4 milioane de lei în 2018 și 4,9 milioane de lei în 2019 - sunt false. Ele au apărut inițial pe pagina de Facebook a deputatului Iulian Bulai și apoi au fost exagerate în mod iresponsabil chiar față de acestea. În 2018 nu s-au cheltuit ca subvenție 5,4 milioane ci 1,3 milioane, adică cu 4 milioane mai puțin. În 2019 subvențiile cheltuite nu au fost 4,8 milioane ci 3,1 milioane adică cu 2 milioane mai puțin decât cele menționate. Cifrele reale sunt postate pe site-ul ISACCL și au fost verificare de Curtea de Conturi.

Numai în imaginea distorsionată a autorilor inițiativei legislative un institut de cercetări ar trebui să fie unitate de producție aducătoare de profit. Nici comuniștii nu pretindeau așa ceva. Singurele venituri proprii ale Institutului provin din publicații științifice. Și, cu cât nivelul științific este mai avansat, cu atât numărul beneficiarilor este mai redus, dar influența asupra reputației mediului academic este mai mare. Eficiența cercetării avansate este dată de prestigiul științific care susține demnitatea națională. El nu este cuantificabil, se obține în timp îndelungat și se menține cu dificultate. Dacă în istoria cercetării științifice din România s-ar fi aplicat o astfel de concepție aberantă, știința românească nu ar mai fi existat.

Modalitățile pe care le propune ISACCL, pentru protejarea patrimoniului și gestionarea monumentelor, în programul „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”, au în vedere dezvoltarea durabilă a regiunii prin implicarea mediului universitar în acest demers și nu se suprapun cu niciun alt proiect. Este vorba de identificarea potențialului de dezvoltare durabilă conform criteriilor UNESCO pentru crearea geoparcurilor.

Crearea geoparcurilor UNESCO în România este o inițiativă a coordonatorului proiectului, prof. dr. Dan Grigorescu, director științific al ISACCL. Acesta a condus programele Tempus și Socrates, care au integrat cercetarea științifică din institutele și universitățile românești în programele europene. Profesorul Grigorescu este creatorul primului geoparc UNESCO din România, în Hațeg, și membru în comisia de avizare a geoparcurilor UNESCO pe plan mondial. Geoparcul este un proiect original care are în vedere crearea unei colaborări între mediul academic și autoritățile locale după conceptul Universities beyond their walls -Universitatea dincolo de ziduri și Open Science și este realizat în parteneriat cu Universitatea “Ovidius” din Constanța, cu participarea profesorilor, cercetătorilor și studenților în relația cu administrația locală. Institutul nu deturnează resurse și nu diluează forța instituțională a altor instituții de cercetare, ci dimpotrivă o întărește prin parteneriate cu centrele de cercetare științifică care abordează studiile levantine în România din institute academice și universități.

În inițiativa legislativă a USR se afirmă că ,,Afilierea ca „centru de excelență“ al Academiei Mondiale de Artă și Știință - World Academy of Art and Science - prezintă în mod neadecvat relatia cu o organizatie non-guvernamentală alcatuită strict din membri individuali, sugerând o legatură științific-academică instituțională inexistentă prin însăși natura Academiei în cauză.’’ Este aberant. Pe plan național, european sau mondial, academiile nu sunt ,,organizații guvernamentale’’. Ele sunt neguvernamentale și autonome. Academiile sunt peste tot instituții de consacrare științifică constituite strict din ,,membri individuali’’. Calitatea de centru de excelență atribuită Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a fost o decizie a forului de conducere al World Academy of Art and Science (Board of Trustees) luată înainte de înființarea ISACCL. Parlamentul României a consfințit această decizie prin Legea 117/2017 considerând-o benefică și onorantă pentru România.

Inițiativa legislativă a USR consideră că existența Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului nu se justifică  ,,altfel decât printr-o nevoie politică de generare de funcții și poziții de conducere.’’ Această afirmație ilustrează perfect gândirea îngustă a unor persoane care nu pot percepe realitatea dincolo de propriile limite și care nu pot înțelege motivația celor care au ales să-și dedice viața cercetării științifice. Funcțiile de conducere în ISACCL sunt Președintele Institutului, Președintele Consiliului Științific, Secretarul General al Consiliului Științific, Directorul General, Directorul Științific. Toate persoanele din conducerea ISACCL au ocupat anterior sau ocupă funcții de mare prestigiu în lumea academică sau în administrația publică și nu au nevoie să se legitimeze prin funcții noi. Funcția de Președinte al Consiliului Științific nu este remunerată și nu beneficiază de nici un fel de avantaje materiale. Președintele ISACCL și Secretarul General au activat în primii doi ani prin voluntariat nefiind remunerați. Directorul General și Directorul Științific au fost angajați prin concurs, prin criterii strict academice și sunt remunerați conform legislației în vigoare fără niciun avantaj suplimentar. Nici una din aceste persoane nu este membru al unui partid politic. În cei doi ani de existență ai ISACCL, nu a existat nicio declarație cu caracter politic din partea Institutului sau cu caracter personal, din partea persoanelor cu funcții de conducere.

Afirmația utilizată de USR în campania dusă împotriva ISACCL – sinecură -, îi caracterizează nu numai ca analfabeți funcționali (sinecură înseamnă ,,Slujbă, funcție bine retribuită, care cere munca minimă sau nu cere nicio muncă’’) și nu o activitate intensă și fructuoasă, conform reglementărilor legale, fără avantaje suplimentare și, în câteva funcții de conducere, chiar cu un caracter de voluntariat. Este, în același timp, o insultă și o calomnie, propagată prin mass-media și rețelele de socializare, care jignește grav întregul personal al ISACCL, dedicat cu abnegație cercetării.

Afirmația utilizată de USR potrivit căreia existența ISACCL ,,împietează asupra dezvoltării cercetării academice în cadre instituționale consacrate’’ este aberantă. Având în vedere că din forul de conducere al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Consiliul Științific, care aprobă toate activitățile – programe de cercetare, manifestări științifice, programul editorial, concursurile de angajare, inclusiv distribuirea și cheltuirea fondurilor alocate de la buget –, fac parte președintele Academiei Române, rectorii universităților din București, Iași și Cluj-Napoca și că din Consiliul Științific fac parte rectori ai altor universități și, de asemenea, importante personalități pe plan național, european și mondial, este aberantă afirmația că existența ISACCL ar împieta asupra dezvoltării cercetării academice “în cadre instituționale consacrate”, pe care chiar ei le conduc.

 

Ilegalitatea inițiativei legislative a USR

Regulamentele Parlamentului nu permit acceptarea unei noi inițiative legislative atâta timp cât pe agenda Camerelor se află în dezbatere un proiect de lege cu obiect de reglementare similar.

Propunerea legislativă a grupului parlamentarilor USR privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a fost înregistrată la Biroul Permanent al Senatului la data de 12.02.2020, cu 13 zile înainte de votul pentru aprobarea OUG nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului din Camera Deputaților (cameră decizională) în data de 25 februarie 2020.

OUG nr. 66/2019 a fost aprobată cu o majoritate covârșitoare: 204 voturi pentru și 24 voturi împotrivă.

Redăm în continuare parcursul legislativ al Legii nr.117/26.05.2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului:

2016

Legea privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este adoptată de Senat la 19 septembrie 2016;

Nr. voturi: DA= 111 NU=4 AB=0

În Camera Deputaților (camera decizională), legea a fost adoptată la 18 octombrie 2016.

Nr. voturi: DA=211 NU=0 AB=8

2017

Modificarea Legii 117 în urma cererii de reexaminare a Președintelui României adoptată de Senat a fost adoptată la 6 martie 2017.

Nr. voturi: DA= 97 NU=12 AB=1

Legea 117 a fost adoptată de Camera Deputaților ca urmare a cererii de reexaminare a Președintelui României la 9 mai 2017.

Nr. voturi: DA= 212 NU=41 AB=18

Promulgată prin Decretul nr. 500/26/05/2017, la 20 mai 2017, devine Legea nr. 117/26/05/2017

Legea de înființare a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este  publicată în Monitorul Oficial nr. 404/30/05/2017 la 30 mai 2017.

2019

Proiectul de lege nr. 473/2019 privind aprobarea OUG nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este adoptat de Senat la 14 octombrie 2019.

Nr. voturi: DA= 58 NU=10 AB=9

Proiectul de lege nr. 473/2019 privind aprobarea OUG nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este adoptat de Camera Deputaților (cameră decizională) la 25 februarie 2020.

Nr. voturi: DA= 204 NU=24 AB=3

2020

Inițiativa legislativă privind desființarea ISACCL a fost votată în Senat la 23 aprilie 2020, raportul de respingere întocmit de Comisia pentru cultură și media fiind adoptat cu 114 voturi „pentru”, 13 „împotrivă” şi 3 abţineri.

După cum se poate vedea, pe tot parcursul legislativ, parlamentarii USR au fost într-o minoritate absolută. Introducerea unei inițiative de desființare a Institutului a avut doar scopul de a influența votul din Camera Deputaților, prin manipularea opiniei publice, și s-a soldat cu un eșec zdrobitor care duce în derizoriu această inițiativă politicianistă.

Conform dispozițiilor pct. 6.2 din Procedura aplicabilă în cazul elaborării și adoptării proiectelor de lege și propunerilor legislative înregistrate la Senat, aprobată prin Hotărârea Biroului Permanent nr. 4/2010 și ale art. 34 lit. f) din Regulamentul de organizare  și funcționare a serviciilor Senatului, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent nr. 14/2013, evaluarea primară asupra propunerilor legislative inițiate de senatori privește conformitatea acestora cu documentele de politici publice în vigoare, precum și cu privire la modul în care acestea se integrează în sistemul legislativ în vigoare.

Politicile publice în vigoare nu au în vedere desființarea de către Parlament a unor instituții de cercetare științifică fără consultarea Academiei Române, a Ministerului Educației, a Ministerului Cercetării sau a Ministerului Culturii. Toate aceste instituții și-au dat acordul pentru înființarea ISACCL. Conducerea ISACCL este asigurată de Consiliul Științific din care fac parte președintele Academiei Române și rectorii universităților din București, Cluj și Iași. Din Consiliul Consultativ fac parte personalități prestigioase din țară și străinătate: Federico Mayor (director-general UNESCO 1987 – 1999), Ismail Serageldin (director fondator Bibliotheca Alexandrina, vicepreşedintele Băncii Mondiale 1992 – 2000), Erhard Busek (Ministrul Educaţiei, Ştiinţei şi Cercetării, vicecancelar al Austriei 1991- 1995, coordonator al Pactului de Stabilitate în Europa de Est 2002 – 2008), academicienii Eugen Simion, Cristian Hera, Victor Voicu, Maya Simionescu, Răzvan Theodorescu, Basarab Nicolescu, foști miniștri ai Educației și Culturii (Andrei Marga, Daniel Barbu, Puiu Hașotti, Sorin Câmpeanu),  foștii ambasadori Tasin Gemil, Radu Onofrei și Doru Costea, prof. dr. Romulus Brâncoveanu (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti), Dan A. Petre, director-general al Institutului Diplomatic Român.

Astfel de inițiative de desființare au existat doar în perioada dictaturii comuniste. E greu de imaginat că într-un stat democratic din Uniunea Europeană, un grup de politruci fără nici o prestanță academică pot să inițieze desființarea unor institute de cercetare științifică.

Colegiul Director al ISACC

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu