• Română
  • Engleză
Romanian Presidency of the Council of the EU - Cohesion, a common European value

ISACCL organizează o Școală de Studii Bizantine, care va reuni anual profesori, cercetători, studenți, doctoranzi, pasionați de bizantinologie

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu