Este timpul pentru solidaritate!

Academia Mondială de Artă și Știință condamnă invazia militară a Ucrainei de către Rusia. Acesta este un act ilegal de agresiune care provoacă morțile civililor nevinovați și pune în pericol securitatea întregii lumi.

Amenințarea sau folosirea forței armate în soluționarea disputelor este interzisă conform Articolului 2 al Cartei Organizației Națiunilor Unite. Rusia nu se afla sub nicio amenințare care să nu îi fi oferit posibilitatea unei alte soluții decât cea militară. De fapt, președintele Putin, prin ordinul de a demara acțiuni militare împotriva Ucrainei, a comis o Crimă împotriva Păcii încălcând, prin planificarea, pregătirea, inițierea și purtarea acestui război de agresiune, însăși Carta Organizației Națiunilor Unite.

Acțiunile de război ale Rusiei vor împovăra Ucraina cu un cost enorm în ceea ce privește suferința umană; ele au stimulat represiuni masive ale libertăților civile ale cetățenilor ruși care respectă legile internaționale și pacea; au extins conflictul, și au adus întreaga lume în pericolul escaladării la nivelul unui război nuclear. Președintele Putin a amenințat folosirea armelor nucleare împotriva adversarilor săi în acest conflict. O astfel de amenințare pune în pericol întreaga civilizație umană, și este întru totul inacceptabilă.

Un război de agresiune nu este doar ilegal și imoral; el este, deopotrivă, și impractic. Fiecare stat al lumii trebuie, astăzi, să coopereze în rezolvarea nenumăratelor probleme urgente ale omenirii precum schimbările climatice, eliminarea sărăciei, protejarea sănătății tuturor speciilor de viețiutoare și ale oceanelor, contracararea și eliminarea pandemiei de SARS-CoV-2, sau atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Regretăm faptul că nu s-a făcut mai devreme uz suplimentar de diplomație și mediere, și nici de mecanismele de securitate colectivă în soluționarea acestui conflict și rezolvarea reclamațiilor sale istorice. Lansăm un apel către comunitatea internațională să se folosească de toate mijloacele non-militare disponibile, inclusiv cele reliefate de Articolele 33-41 ale Cartei Organizației Națiunilor Unite, pentru soluționarea acestor dispute pe cale pașnică. Aceste prevederi ale Cartei Organizației Națiunilor Unite oferă o posibilă cale către minimizarea, limitarea și inversarea acestei prezente situații deosebit de periculoase, oferind totodată și mijloace diplomatice de a atinge pacea.

Respectăm curajul și dreptul populației Ucrainei de a se autoapăra. Ne exprimăm pe această cale solidaritatea cu ei, și încurajăm sprijinul adus lor din partea tuturor națiunilor lumii iubitoare de pace. Mai mult decât atât, condamnăm restricționarea libertăților civile ale cetățenilor ruși care nu sunt de acord cu politicile liderilor lor, și le admirăm curajul.

Încurajăm, de asemenea, și folosirea tuturor mecanismelor diplomatice oferite de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), unde atât Statele Unite cât și Federația Rusă sunt state membre. Solicităm, totodată, atât Consiliului de Securitate cât și Adunării Generale ale Organizației Națiunilor Unite să urmărească în continuare această problemă a încetării violențelor și conflictului din Ucraina, în vederea obținerii unui armistițiu imediat. Mai mult, trebuie luată în considerare și desfășurarea unei misiuni de menținere a păcii din partea Organizației Națiunilor Unite, cu acordul tuturor părților implicare în conflict.

Solicităm liderilor mondiali să ceară imediata încetare a ostilităților în Ucraina, revendicată, de altfel, și de opinia publică internațională. Cerem, de asemenea, tuturor părților și persoanelor aflate în poziții de influență să își dubleze eforturile în a căuta o soluție diplomatică, începând în primă instanță cu o serie de negocieri imediate desfășurate sub egida Organizației Națiunilor Unite.

Adoptată de Consiliul Director al Academiei Mondiale de Artă și Știință la 2 martie 2022

 

Academia Mondială de Artă și Știință (WAAS) a fost înființată de o serie de eminenți intelectuali în 1960 drept un forum transnațional și transdisciplinar dedicat rezolvării celor mai urgente probleme cu care se confruntă umanitatea astăzi, un for independent de limite sau barierele politice unde problemele pot fi dezbătute obiectiv, științific, global și fără interese aplicate sau atașamente regionale, pentru a putea ajunge la soluții care să reafirme drepturile universale ale omului și să promoveze pacea și securitatea umană pe întreg mapamondul. WAAS este o corporație nonprofit conform Statutului Statului California nr. 501 alin. (c) par. (3). Organizația deține un statut consultativ special pe lângă UN ECOSOC și statut consultativ pe lângă UNESCO. Academia este fondată pe încrederea în puterea ideilor originale și creatoare – Idei Reale cu putere efectivă – de a schimba lumea.

Motto-ul nostru: Leadership în gândire care duce la acțiune.

2 martie 2022

descărcați aici: A Time for solidarity! – Statement of the World Academy of Art & Science * March 2, 2022 »»»

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu