Rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere Director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată

Nr. înregistrare: 1/03.01.2022

 

Rezultatul final la examenul organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere Director (S) grad II în cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/respins
1 POPA CĂTĂLIN ȘTEFAN dosar de înscriere nr 1847/13.12.2021 Director (S) grad II în cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației 88,33 96,33 92,33 ADMIS

 

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 45  de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere, în conformitate cu prevederile art.40 alin. (2) din H.G. nr. 286/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Postat luni, 3 ianuarie 2022, ora 12:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu