Rezultatul final la examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de Consilier(S) IA, din cadrul Compartimentului financiar-contabil și resurse umane (resurse umane și salarizare), al ISACCL

Rezultatul final la examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de Consilier(S) IA, din cadrul Compartimentului financiar-contabil și resurse umane (resurse umane și salarizare), al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Nr. crt. Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final ADMIS/ RESPINS
1. Dosar nr. 538/06.06.2022 Consilier (S) IA (resurse umane si salarizare) 96,33 90,66 93,50 ADMIS

 

 

Candidatul declarat admis la examenul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului examenului.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Postat marți, 5 iulie 2022, ora 14:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu