Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale, de execuție din cadrul Serviciului comunicare, redacție, bibliotecă

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale, de execuție din cadrul Serviciului comunicare, redacție, bibliotecă

 

- ½ post Expert debutant, ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene;

-1/2 post Expert debutant, ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, specialitatea grafică și DTP pentru tipar

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/respins
1 MOVILEANU VIVIANA dosar nr 1299/08.09.2021 Expert debutant specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene 53,66 86,83 70,25 ADMIS
2 ORZA RALUCA-GEORGIANA dosar nr 1334/14.09.2021 Expert debutant specialitatea grafica si DTP pentru tipar 88,33 89,33 88,83 ADMIS

 

Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligati sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidatii admisi sunt așteptati la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Postat luni, 4 octombrie 2021, ora 12:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu