Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual, de execuție consilier juridic IA, norma întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic

Nr. înregistrare: 1097/28.07.2021

 

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual, de execuție consilier juridic IA, norma întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/ respins
1 MARIN NICOLETA
dosar de înscriere nr 872/25.06.2021
Consilier juridic IA 80,00 98,67 89,34 ADMIS

 

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Postat miercuri, 28 iulie 2021, ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu