Rezultatul final la concursul organizat în perioada 06.09.2021-06.10.2021 pentru ocuparea posturilor contractuale: consilier IA (istorie-arheologie), consilier IA (cultură și civilizație greco-romană), consilier I (geografie)

Rezultatul final la concursul organizat în perioada 06.09.2021-06.10.2021 pentru ocuparea posturilor contractuale de:

Consilier IA,  normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea istorie-arheologie, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

Consilier IA,  ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

Consilier I, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea geografie, in cadrul Departamentului Natură, cultură și societate

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/ respins
1 Mihai Daniela Dosar  nr. 1326/13.09.2021 Consilier IA, în specialitatea istorie-arheologie 96,66 99,00 97,83 ADMIS
2 Iancu Liviu Mihail Dosar  nr.  1363/20.09.2021 Consilier IA,  în specialitatea cultură și civilizație greco-romană 94,33 98,33 96,33 ADMIS
3 Iosif Daniel Dosar nr. 1355/16.09.2021 Consilier I, în specialitatea geografie 77,00 91,66 84,33 ADMIS

 

Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligati sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidatii admisi sunt așteptati la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Candidatii care nu au depus toate documentele care atesta vechimea in munca (carnet de munca, adeverinte, extrase Revisal) sunt rugati sa se prezinte cu documentele in original si copie, la depunerea cererii de angajare.

Postat joi, 7 octombrie 2021, ora 14:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu