Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul ISACCL

Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Nr. crt. Nr. dosar înscriere Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final ADMIS/ RESPINS
1. Dosar nr. 436/10.05.2022 Consilier (S) IA (registratură/ secretariat) 91,66 90,66 91,16 ADMIS
2. Dosar nr. 451/11.05.2022 Consilier (S) IA (registratură/ secretariat) 95 84 89,5 RESPINS
3. Dosar nr. 459/12.05.2022 Consilier (S) D (casier si gestionare patrimoniu) 85,83 92,66 89,24 ADMIS
4. Dosar nr. 406/04.05.2022 Consilier (S) D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) 83,33 93 88,16 ADMIS
5. Dosar nr. 464/13.05.2022 Consilier (S) D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) 60,83 85,33 73,08 RESPINS

 

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu