Rezultatul final la concursul/examenul desfășurat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție

  Nr. înregistrare: 974/14.07.2021

 

 

Rezultatul final la concursul/examenul desfășurat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție, astfel:

 

Departament istoria culturii și civilizației Levantului

  • 1 post consilier IA ½ normă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură romană și elenistică
  • 1 post expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină

Departament diplomație culturală

  • 1 post expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă
  • 1 post consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului
Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/ respins
1 RADUCAN ANA-MARIA dosar 839/18.06.2021 expert IA– specialitatea cultură bizantină și post-bizantină 73.33 93.00 83.17 ADMIS
2 DELEANU MARES SIMONA DANA – dosar de inscriere nr 815/16.06.2021 consilier IA,– specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului 94.99 99.33 97.16 ADMIS
3 BRANDA OANA ELENA – dosar de inscriere nr 826/17.06.2021 expert IA – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă 98.66 100.00 99.33 ADMIS

 

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligați sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidații admiși sunt așteptați la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Postat miercuri, 14 iulie 2021, ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu