REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL/EXAMENUL DESFĂȘURAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE

Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

  

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/respins
1 Marian Mihai Bogdan Expert IA Departament diplomație culturală 89,33 94,67 92,00 ADMIS
2 Marincea Stefan Expert debutant Departament natură, cultură, societate 89,33 82,00 85,66 ADMIS
3 Popescu Bogdan Ionut Expert IA Compartiment achiziții publice 69,66 81,67 75,66 ADMIS

 

Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei functii

contractuale sunt obligati sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăsi 30 de zile lucratoare de la data afisării rezultatului concursului.

Candidații admiși sunt așteptați la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererilor de angajare.

Afișat luni, 30 martie 2020, ora 15:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu